ACTIVITIES

CP ลาว บริจาคโลหิต ครบรอบ 45 ปีวันชาติสปป.ลาว

1 ธันวาคม 2563…ทำนอง พลทองมาก กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.ลาว จำกัด หรือ ซี.พี.ลาว นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกับ สภากาชาดลาว ภาครัฐ และภาคเอกชน จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

เนื่องในโอกาส ครบรอบ 45 ปี วันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือวันชาติ สปป.ลาว เพื่อจัดหาโลหิตให้กับกาชาด สปป.ลาว เนื่องจากปัจจุบันโลหิตที่ได้รับบริจาคในแต่ละวันของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สปป.ลาว ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ต้องการรับโลหิต โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19

พร้อมกันนี้ ซี.พี.ลาว ได้นำผลิตภัณฑ์ไข่ไก่และน้ำดื่ม CP มอบให้แก่ผู้บริจาคโลหิต โดยมี ดร.จันทะลา สุขสาคอน หัวหน้ากาชาดสปป.ลาว เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์การค้าลาว-ไอเต็ก นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว.

 

You Might Also Like