ACTIVITIES

ช่อง 3 อาสาทำดี เพาะบ่มต้นกล้ารู้รักษ์พลังงาน

3 เมษายน 2562…ผู้บริหาร นักแสดง และพนักงานจิตอาสา ช่อง 3 พาน้อง ๆ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

ด้วยความตระหนักถึงวิกฤตการณ์และการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความการดำรงชีวิตในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องสร้างการรับรู้ให้เด็กและเยาวชน

ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร บริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ วรวรรณ ติณสูลานนท์ รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสุภิดา ฉัตราภิรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนักแสดง ได้แก่ บุ๊ค สิคพัชศ์ เศรษฐพงพัชร จากละครเรื่อง แรงเงา 2 และเพลิงนาคา, หยิ่มกี้ กมลวัชรธรรม สุวิทยาวัฒน์ และโบว์ บุณฑริกา สิงห์เนตร จากละครเรื่องหลวงตามหาชน ร่วมกับ พนักงานจิตอาสาช่อง 3 และโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย ร่วมกิจกรรม “เพาะบ่มต้นกล้ารู้รักษ์พลังงาน”

การให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้เยาวชนไทยเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างความยั่งยืนด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

การเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมสนุกๆ สอดแทรกความรู้ ปิดท้ายด้วยการมอบรางวัลผลงานระดมความคิดด้านสิ่งแวดล้อม และเกียรติบัตรให้กับน้องๆ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมหลากหลายของ ช่อง 3 อาสาทำดี เพาะบ่มต้นกล้ารู้รักษ์พลังงาน

หมายเหตุ…ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center , Headquarters ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าแห่งใหม่ของ กฟผ. ผู้สนับสนุนวิทยากรและสถานที่ในการจัดกิจกรรม เรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลก ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน จนถึงอนาคต สามารถเข้าชมฟรี ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00 น.- 16.00 น.

 

 

You Might Also Like