ACTIVITIES

“ถุงซักผ้าละลายน้ำได้” ลดการสัมผัสเสื้อผ้าติดเชื้อโรค

16 มิถุนายน 2563…นวัตกรรมเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ครั้งแรกด้านความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก่อนที่จะขยายไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ถุงซักผ้าละลายน้ำได้ เป็นสินค้าใหม่ของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยทีมงานได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์มาพัฒนาคุณสมบัติของฟิล์มบรรจุภัณฑ์ให้สามารถละลายน้ำได้ จึงนำมาออกแบบเป็นถุงซักผ้า

กรัณย์ เตชะเสน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง และ ภราดร จุลชาต กรรมการผู้จัดการ บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จำกัด ในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง มอบบรรจุภัณฑ์ถุงซักผ้าละลายน้ำได้ จำนวน 4,000 ถุง ให้แก่ อ.นพ.ลือชา บุญทวีกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม และผู้บริหารของโรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้โรงพยาบาลนำถุงซักผ้าละลายน้ำได้ไปใช้บรรจุเสื้อผ้าใช้แล้วที่อาจมีเชื้อปนเปื้อน และนำไปใส่เครื่องซักผ้าได้ทันที

 

ขั้นตอนการใช้งาน นำถุงซักผ้าละลายน้ำที่บรรจุผ้าเปื้อนใส่เข้าเครื่องซักผ้าโดยไม่ต้องเปิดปากถุงหรือแยกผ้าออก ในขั้นตอนการซักล้าง ถุงจะค่อย ๆ ละลายน้ำในอุณหภูมิที่เหมาะสมจนหมดภายใน 3-15 นาที ผ้าเปื้อนด้านในจะเริ่มสัมผัสกับน้ำและน้ำยาซักล้างตามกระบวนการซักล้างปกติ โดยไม่เหลือสารตกค้างซึ่งผ่านการทดสอบแล้ว ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ได้เริ่มจำหน่ายแล้วให้กับโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ  โดยเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ยังมีเป้าหมายในการพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์ละลายน้ำนี้ให้สามารถนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค การผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

 

 

You Might Also Like