ACTIVITIES

แสนสิริxไทยพาณิชย์xกสิกรไทย เปิดตัว “สินเชื่อบ้านสีเขียวเพื่อบ้านรักษ์โลก”

26 กุมภาพันธ์ 2565…ครั้งแรกในเมืองไทย สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินกู้สูงสุด 110%* สำหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านเดี่ยวแบรนด์ บุราสิริ เศรษฐสิริ และบ้านเดี่ยวระดับราคา 8 ล้านบาทขึ้นไปที่เตรียมเปิดตัวในปีนี้ ที่ติดตั้ง Solar Roof และ EV Charger รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ

อุทัย  อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฎิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กนกวรรณ ใจศรี EVP, ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Alternative Channels ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และชัยยศ ตันพิสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง แสนสิริ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย เกิดขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกัน คือความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยแสนสิริเดินหน้าพันธกิจ Net – Zero

ล่าสุดได้ประกาศเป้าหมายปี 2565 ให้บ้านเดี่ยวแสนสิริทุกหลังในทุกโครงการใหม่ ติดตั้ง Solar Roof 100% พร้อมวางเป้าหมายให้บ้านเดี่ยวแสนสิริ 6,000 หลัง ติด Solar Roof 100% ภายใน 3 ปี ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟให้ลูกบ้านได้รวม 1,600 ล้านบาทในเวลา 25 ปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ 8,000 ตัน เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 535,000 ต้น หรือปลูกป่า 2,673 ไร่ นอกจากนี้พื้นที่ส่วนกลางในทุกโครงการใหม่ของแสนสิริ จะติดตั้ง Solar Roof 100% และใช้ไฟส่องสว่างในสวนพลังงานแสงอาทิตย์ในทุกโครงการแนวราบ รวมถึงโครงการบ้านเดี่ยวระดับบนในทุกโครงการใหม่ จะติด EV Charger เต็ม 100% อีกด้วย

สำหรับแสนสิริ นับเป็นผู้นำอสังหาริมทรัพย์ไทยรายแรกและรายเดียวขณะนี้ ที่ประกาศ และมีแผนการดำเนินงานให้ความสำคัญในเรื่อง Climate Change และกู้วิกฤตสิ่งแวดล้อมโลกอย่างเร่งด่วน โดยกำหนดเป้าหมายในการทำธุรกิจเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการประกาศเป้าหมายสู่การเป็น Net-zero ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น “ศูนย์” อย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้กระบวนการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ 4 ด้านหลัก “Process – Product – Partners – Investment’ เพื่อมุ่งสู่ Thailand’s First Real-Estate Company to Set Target for Net-zero เพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

*ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของธนาคาร

 

You Might Also Like