ACTIVITIES

แสนสิริxพลัส ชูโรดแมป Sustainable Together ด้วยแกน Green Framework & CSR

29-30 มีนาคม 2567…แสนสิริผนึกพลัส พร็อพร็อพเพอร์ตี้ (บริษัทในเครือ) ประกาศเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไปสู่ภูมิภาคต่างๆ นำร่องภูเก็ต หัวหิน และเชียงใหม่ ก่อนขยายความร่วมมือไปสู่จังหวัดต่างๆ เคียงข้างชุมชน สร้างสังคมยั่งยืน

สมัชชา พรหมศิริ Chief of Staff บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ นฤมล อาภรณ์ธนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ร่วมกันเปิดเผยถึงการผนึกกำลังว่า การวางโรดแมป Sustainable Together ด้วยแผนปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เพื่อขับเคลื่อนการทำงานเพื่อความยั่งยืนไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ด้วยแกนการทำงาน 2 ด้านได้แก่

1.Green Framework การส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมในขั้นตอนการทำงานหลักของเรา ซึ่งนำมาสู่แนวคิดนวัตกรรมบ้านสีเขียว (Green Living Designed Home) ที่มาจากนวัตกรรมในโรงงานพรีคาสต์ของแสนสิริเอง รวมถึงการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน ติดตั้งแผงโซล่าร์ และกระบวนการสร้างที่คำนึงถึงการจัดการขยะที่ดี ให้ผู้บริโภคได้มั่นใจว่า ได้บ้านที่ดี แข็งแรง รวมถึงลดผลกระทบต่อโลก ซึ่งเหล่านี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่สร้างความหยัดยืนให้กับแสนสิริ ที่ปรับตัวเข้ากับบริบทใหม่ของโลก ยกระดับการพัฒนาโครงการเพื่อที่อยู่อาศัยของประเทศไทยและเป็นรายแรกที่ทำอย่างครบจบทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำ ไปถึงปลายน้ำ

2.CSR ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่จุดเล็กๆ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรและชุมชนสังคม สร้าง Mindset หัวใจสีเขียว ขยายผลไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตคนในสังคมให้ยั่งยืนอย่างแท้จริง

กิจกรรมครั้งนี้สามารถเก็บขยะได้รวม 150 กิโลกรัม แยกเป็นประเภทแก้ว 41 กิโลกรัม ขยะพลาสติก 21.3 กิโลกรัม โลหะและอะลูมิเนียม 2.5 กิโลกรัม ขยะทั่วไป 70 กิโลกรัม และอื่นๆ โดยได้ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองภูเก็ต นำไป Recycle และ Upcycle ต่อไป โดยนอกจากกิจกรรม Beach Sweep ที่จะมีขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดภูเก็ต โครงการในพื้นที่อื่นที่พลัสฯดูแล ก็ได้จัดให้มีกิจกรรม Community Sweep และ Waste To Worth เพื่อให้ลูกบ้านและชุมชนโดยรอบได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

 

กิจกรรม CSR แสนสิริ และพลัสฯ ได้นำพนักงานจิตอาสา เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย ร่วมด้วยมูลนิธิไม้ขาวยั่งยืน ขยายการทำงานในโครงการ Sustainable Together ในกิจกรรม Beach Sweep ที่ภูเก็ต โดยมีการจัดเก็บขยะ คัดแยกขยะพื้นที่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ณ หาดลายัน เป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร เป็นการทำงานร่วมกับ Michelle Mouiile ผู้ก่อตั้งมูลนิธิไม้ขาวยั่งยืน เป็นผู้ให้ความรู้ในการเก็บขยะ และการแยกขยะแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง กิจกรรมครั้งนี้ตั้งเป้าลดปัญหาขยะหลุดรอดสู่ทะเลและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลให้สมบูรณ์ ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในภูเก็ต โดยหมุนเวียนจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดเป็นประจำตลอดทั้งปี

 

 

You Might Also Like