TALK

Redesign the Good Life @ SB’18 Bangkok บางกะเจ้า : ความร่วมมือทางสังคม ต้องมี Leadership

20 ตุลาคม 2561… เราจะไม่สามารถออกแบบชีวิตที่ดีได้ หากไม่ออกแบบภาวะความเป็น “ผู้นำ” ใหม่ ซึ่งพื้นฐานที่จะเกิดขึ้นย่อมมาจากความพยายามเปลี่ยนตัวเองก่อน

ภาคเช้าของงาน SB’18 Bangkok ทั้ง 2 วัน ยังเป็น Plenary Session เวทีหลักที่ผู้นำทางธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญกว่า 40 คน 50 แบรนด์ ร่วมแชร์ประสบการณ์ในรูปแบบ Ted Talk คนละ 15 นาที นั้น เราเห็น Leadership จะเกิดขึ้นได้ ต้องค่อยๆ เปลี่ยนแปลงตัวเอง และลงมือทำ

Sandja Brugmann,The Passion Institute แบ่งปันประสบการณ์ Can We Redesign Good Heart & Mind เมื่อต้องการแรงขับถ้าจะเปลี่ยตัวเอง ในชีวิตประจำวันของเราอาจจะเป็นการปรับตัวเล็กๆ ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ แต่เมื่อครบปีย้อนกลับไปมองการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ นั้นยิ่งใหญ่ เพราะเกิดขึ้นจริงๆ

“เรื่องธุรกิจ คุณจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจไม่ได้ หากไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน เราต้องเปลี่ยนมุมมองตัวเองก่อน แล้วถึงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงโลก เราต้องการผู้นำที่บอกว่า เป้าหมายของเราต้องมองระยะยาว ต้องทำงานด้วยความรักไม่ใช่ความกลัว และเราจะทำงานให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นอย่างไร ไม่ใช่ให้ชีวิตแย่ลง”

Sandja ย้ำว่า การ Redesign ที่จะเกิดขึ้น “ผู้นำ” ที่จะเกิดขึ้น เราต้องเชื่อมโยงตัวเองระหว่างหัวใจและจิตใจของตัวเองก่อน จากนั้นค่อยเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อม และโลกภายนอก

Dr.John Izzo ที่ปรึกษาด้าน Sustainability เล่าถึงเรื่อง “ผู้นำ” ไม่ใช่ตำแหน่ง CEO บนนามบัตร แต่คือ ใครก็ตามที่สามารถจะนำคนอื่นได้ ช่วยกำหนดอนาคตอย่างมีเป้าหมาย จนกระทั่งเกิด Social Collaboration

“สิ่งที่ผมได้มีโอกาสัมผัสมามากคือ มีตำแหน่งใหญ่โตบนนามบัตร แต่เป็นคนไม่สามารถที่จะกำหนดอนาคตได้เลย และผมก็รู้ว่าคนไม่มีเกียรติยศศักดิ์ศรี ไม่มีตำแหน่งแต่สามารถกำหนดอนาคตได้ ดังนั้นเมื่อต้องการที่จะออกแบบชีวิตที่ดีต้องออกแบบผู้นำใหม่ และอยากจะให้เข้าใจว่า Leadership ไม่ใช่ตำแหน่งบนนามบัตร อย่างคุณ Afroz Sanh ในนามบัตรไม่ได้บอกเป็นผู้เชี่ยวชาญการกำจัดขยะ แต่ปัจจุบันท่านเห็นไหมว่าเขาเป็นผู้นำทางด้านนี้ เขาลุกขึ้นมาตัดสินใจ”

เมื่อใดก็ตามที่เราลุกขึ้นมาตัดสินใจ ก้าวขึ้นมาเพื่อต้องการจะเปลี่ยนแปลง ถือว่าเราเป็นผู้นำ ดังนั้นก้าวแรกที่สุดเราต้องจำว่า “เราคือผู้นำ” เราไม่ใช่แค่คนที่มีตำแหน่งพิมพ์ไว้บนนามบัตร

“การจะสร้างผู้นำใหม่ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยี ปัญหาอยู่ที่จิตใจ จิตวิญญาณ ผมเชื่อว่าผู้นำในการเปลี่ยนแปลง ผู้นำบริษัท เขาจะถามว่า วันนี้เราจะทำอะไรให้โลก และเขาก็พยายามจะแสวงหาหนทางว่า จะทำอะไรให้กับโลกได้”

Dr.John กล่าวต่อเนื่องในตอนท้ายว่า อะไรบ้างที่จำเป็นต้องคิดถึงสำหรับผู้นำใหม่

“ผู้นำ” ต้องให้คำนิยามกับกรอบเวลาใหม่ ต้องมุ่งเน้นปัจจุบัน และต้องคิดว่าเราจะฝากอะไรไว้กับโลกอนาคต ไม่ใช่ว่ามองระยะสั้น ขายบ้านที่บางกะเจ้าโกยเงินเข้ากระเป๋า ซึ่งเราก็จะไม่เหลือพื้นที่สีเขียวไว้ ชุมชนเลย

“ผู้นำ” ต้องนิยามธุรกิจใหม่ ต้องรู้ว่ากำไรเป็นผลพลอยได้ ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลัก หลายท่านอาจจะไม่เห็นด้วย แต่เขาเชื่อว่าความสำเร็จระยะยาวสำหรัลบทุกๆ ธุรกิจ จะเท่ากับคุณค่าที่ธุรกิจนั้นสร้างขึ้นมาสำหรับประชาชน

ธุรกิจเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาไม่ว่าแอร์บีเอนบี เริ่มจากผู้นำธุรกิจที่มองเห็นปัญหาที่จะต้องแก้ ทีจะต้องทำให้ชีวิตคนบางคนดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

“คุณค่าของธุรกิจคือ สิ่งที่ตอบแทนสังคม”

เรื่องเกี่ยวข้อง

You Might Also Like