Browsing Tag

วิไล เคียงประดู่

ACTIVITIES

ดีแทค เอไอเอส เตรียมพร้อมโครงข่าย รับมือฉุกเฉิน “พายุปาบึก”

4 มกราคม 2562…ส่งรถโมบายล์ลงพื้นที่ภาคใต้ให้บริการสื่อสารเพิ่มเติมกรณีฉุกเฉิน ดีแทคประสานงานใกล้ชิด กสทช. TOT สน. โรงพยาบาลในพื้นที่ เอไอเอส เตรียมน้ำดื่มถุงยังชีพ ยืดเวลาจ่ายค่าบริการให้ลูกค้า

Continue Reading

TALK

Digital for Thais เอไอเอส รุกโครงสร้างพื้นฐาน 4 ด้าน ตอบ 7 เป้าหมาย SDGs

24 ธันวาคม 2561… ในฐานะที่เอไอเอสเป็นผู้ให้บริการดิจิตอล การจะทำให้ธุรกิจยั่งยืนได้ ทุกๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ได้ประโยชน์จากสิ่งที่เอไอเอสดำเนินธุรกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

Continue Reading
ACTIVITIES

เอไอเอส ในกลุ่มอินทัช สร้างโอกาสการศึกษาภาคเหนือ

10ตุลาคม 2561…ในปีที่ 4 มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน ครูและโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 220 ทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น1.7 ล้านบาท

Continue Reading