ACTIVITIES

ดีแทค เอไอเอส เตรียมพร้อมโครงข่าย รับมือฉุกเฉิน “พายุปาบึก”

4 มกราคม 2562…ส่งรถโมบายล์ลงพื้นที่ภาคใต้ให้บริการสื่อสารเพิ่มเติมกรณีฉุกเฉิน ดีแทคประสานงานใกล้ชิด กสทช. TOT สน. โรงพยาบาลในพื้นที่ เอไอเอส เตรียมน้ำดื่มถุงยังชีพ ยืดเวลาจ่ายค่าบริการให้ลูกค้า

ประเทศ ตันกุรานันท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวถึงการเตรียมความพร้อม ประกอบด้วย

1.ดีแทคจัดเตรียมพร้อมรถโมบายล์เคลื่อนที่ภาคใต้ เพื่อให้บริการในสถานการณ์ฉุกเฉินจากฝนตกหนักและน้ำท่วม พร้อมทั้งได้เตรียมรถโมบายล์ในพื้นที่จังหวัดอื่น เช่น ภาคกลางและตะวันออก เข้าเสริมในพื้นที่ภาคใต้

2. จัดเตรียมเครื่องปั่นไฟฟ้าฉุกเฉิน และเตรียมน้ำมันสำรองไว้สำหรับกรณีที่มีการตัดกระแสไฟฟ้า โดยสถานีฐานดีแทคจะสามารถให้บริการต่อเนื่องได้หลังจากที่มีการตัดกระแสไฟฟ้า พร้อมกันนี้ ดีแทคได้มีการบริหารจัดการการใช้กระแสไฟฟ้าในสถานีฐานอย่างเหมาะสมและเป็นการลดกำลังการใช้งานเพื่อให้พลังงานที่มีอยู่ได้ใช้อย่างคุ้มค่าและยาวนานในกรณีน้ำท่วมและถูกตัดกระแสไฟฟ้า

3. จัดเตรียมพาหนะสำหรับลงพื้นที่ เช่น รถขับเคลื่อน 4 ล้อ และเรือท้องแบน สำหรับการเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่สถานีฐานเพื่อดูแลและซ่อมแซมได้ทุกพื้นที่

4. จัดเตรียมอะไหล่สำรองในการซ่อมบำรุง (Spare Parts) สำหรับชุมสายและสถานีฐานในกรณีฉุกเฉินจากพายุและน้ำท่วม

5. จัดเตรียมทีมงานโครงข่ายคอยตรวจสอบ และดูแลโครงข่ายตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งประสานงานกับทีมในภูมิภาคต่างๆ ของดีแทคในการเข้าช่วยเหลือฉุกเฉิน และมีการปรับแผนเรื่องกำลังคนเป็นระยะให้เหมาะสมต่อสถานการณ์

6.  ประสานงานและร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กสทช. องค์การโทรศัพท์ รวมทั้งสถานีตำรวจ และโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ

7. ประสานงานตลอดเวลากับการไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้มีการจ่ายไฟฟ้าให้กับชุมสายดีแทคอย่างต่อเนื่องในกรณีที่ต้องมีการตัดกระแสไฟฟ้าบางส่วนในบริเวณพื้นที่น้ำท่วม

มาถึงเอไอเอส วิไล เคียงประดู่ Head of Public Relations บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น

1.การดูแลเครือข่ายและควบคุมคุณภาพการให้บริการ AIS ได้จัดเตรียมรถสถานีฐานเคลื่อนที่และทีมงานวิศวกร ลงพื้นที่ดูแลสัญญาณและสถานีฐานในเขตภาคใต้ตลอด 24 ชม.

2.จัดตั้ง War Room เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานกับทุกหน่วยงาน ในการบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อให้ลูกค้าในพื้นที่ประสบภัยสามารถติดต่อสื่อสารบนเครือข่าย AIS ได้อย่างปกติ

3.จัดเตรียมอุปกรณ์ปั่นไฟ และน้ำมัน ในกรณีหากมีการตัดกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้สถานีฐานของ AIS ในพื้นที่สำคัญ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

4.จัดเตรียมน้ำดื่ม และถุงยังชีพ มอบให้แก่ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุ

5.เอไอเอส ยังเตรียมดูแลลูกค้าที่ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือได้อย่างไม่ติดขัด โดยจะไม่ตัดสัญญาณโทรศัพท์

6.ยืดเวลาการชำระค่าบริการให้ลูกค้าทั้งระบบเติมเงินและรายเดือนอีกด้วย

ล่าสุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงาน กสทช. ร่วมกับโอเปอเรเตอร์ทั้ง 3 ราย ได้แก่ เอไอเอส ทรู ดีแทค เปิดให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารกันด้วยเสียงผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยให้โทรออกจากพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 4 ม.ค. 2562 เวลา 22.00 น. ถึง วันที่ 6 ม.ค. 2562 เวลา 24.00 น. ทุกเครือข่ายฟรีเป็นจำนวน 50 นาที และสามารถใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือได้ฟรี 1 กิกะไบต์ โดยเงื่อนไขและการใช้งานให้ดำเนินการตามคำแนะนำทาง SMS ที่ประชาชนได้รับ และหากพื้นที่อื่นประสบปัญหาสำนักงาน กสทช. และโอเปอเรเตอร์ทั้ง 3 รายก็จะเยียวยาประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเช่นเดียวกัน

ขอให้มีความปลอดภัย และฝ่าพายุปาบึกไปได้

 

You Might Also Like