Browsing Tag

ลดความเหลื่อมล้ำ

NEXT GEN

AIS อุ่นใจไซเบอร์ต่อจิ๊กซอว์มุ่งใช้ความรู้ สร้างเกราะป้องกันภัยไซเบอร์ให้สถานศึกษาทั่วประเทศ

19 ตุลาคม 2566…ด้วยวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรโทรคมนาคมเทคโนโลยีอัจฉริยะ หรือ Cognitive Tech-Co ที่พร้อมนำศักยภาพเสริมความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ ขยายขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปพร้อมกัน ทำให้ AIS ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเป็นแกนกลางของสังคมในการสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยไซเบอร์ ทั้งในมุมของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือ และการสร้างภูมิปัญญา ส่งเสริมและสร้างทักษะดิจิทัลให้คนไทยรู้เท่าทันการใช้งานบนโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย

Continue Reading

CSR

AIS หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ ขยายสู่ 437 โรงเรียนสังกัด กทม.หวังสร้างพลเมืองดิจิทัล  รู้ทันภัยไซเบอร์   

22 สิงหาคม 2566…ภายใต้นโยบายเรียนดีของผู้ว่าฯ กทม.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์  ที่มีเป้าหมายสำคัญ คือ มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด กทม.ให้มีความทันสมัยสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโลกดิจิทัลและเทคโนโลยี  ความร่วมมือครั้งนี้ ขยายสู่บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนรวมมากกว่า 250,000 คน 437 แห่ง ตั้งเป้าสร้างพลเมืองดิจิทัลพร้อมยกระดับดัชนีสุขภาวะดิจิทัล Thailand Cyber Wellness Index เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

Continue Reading

CSR

Eco Artisan เสริมสร้างพลังจ้างงานผู้หญิง+เยาวชนที่ด้อยโอกาส ด้วยงานฝีมือจากพลาสติกรีไซเคิล

7 สิงหาคม 2566…กิจการเพื่อสังคมของอินเดียกำลังสร้างผ้าที่ไม่เหมือนใครโดยผสมผสานขยะพลาสติกเข้ากับเทคนิคงานฝีมือแบบดั้งเดิม โดยกิจการเพื่อสังคม EcoKaari (‘Eco Artisan’) พัฒนาวิธีแก้ปัญหาเฉพาะสำหรับภัยพิบัตินี้

Continue Reading

CSR

การตลาดรอดจน กรณีศึกษา : ปลาส้ม,น้ำหมักเอนไซม์ แปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ตอบเทรนด์รักษ์สุขภาพ

8 กรกฎาคม 2566…เอสซีจี เดินหน้าลดเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสส่งต่อความรู้คู่คุณธรรม ผ่าน “โครงการพลังชุมชน” มุ่งให้ชุมชนเปลี่ยนวิธีคิด เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เสริมแกร่งการตลาด เสิร์ฟสินค้าหลากหลายมัดใจลูกค้าเป็นการตลาดรอดจน หนุน 140 ชุมชนสร้างเครือข่ายเข้มแข็ง ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น เลิกจนยั่งยืน

Continue Reading

CSR

เพาะพันธุ์ปัญญาแคมป์ รุ่น 1 กล้าคิด กล้าลุย กล้าก้าว ปลูกฝังทักษะใหม่ ฝึก “เยาวชนน่าน” พร้อมเติบโตเป็นต้นกล้าที่แข็งแกร่ง

30 มิถุนายน 2566…เพราะเชื่อว่า “การให้โอกาสทางการศึกษา” เป็นก้าวแรกที่จะช่วยให้ความเหลื่อมล้ำในสังคมลดลง “มูลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญา” จึงได้ริเริ่มโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาแคมป์รุ่นที่ 1 ภายใต้แนวคิด “66 วันเรียนรู้ชีวิต ทำธุรกิจให้เป็นจริง” ปลูกฝังทักษะใหม่ ฝึกให้เด็กมัธยมปลายจาก 8 โรงเรียน ในจังหวัดน่าน ทำธุรกิจจริง ผ่านหลักสูตร 3 แคมป์ ได้แก่ กล้าเรียน กล้าลุย และกล้าก้าว โดยมุ่งหวังให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะและเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถใช้ชีวิตในบ้านเกิด สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ พัฒนาชุมชน และช่วยขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในจังหวัดน่าน

Continue Reading

NEXT GEN

ครั้งแรกของไทย “ดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัล Thailand Cyber Wellness Index” ภารกิจสร้างสังคมดิจิทัล ภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ AIS

20 มิถุนายน 2566… จากภารกิจหลักของ AIS อุ่นใจ CYBER ตลอด 4 ปีที่ผ่านมาลดความเสี่ยงภัยไซเบอร์ด้วยทักษะด้านดิจิทัล พัฒนาบริการ-คัดสรรโซลูชันดิจิทัล และวันนี้ได้ยกระดับการทำงานขึ้นไปอีกขั้นด้วยการสร้างมาตรวัดทักษะทางดิจิทัลขึ้นเป็นฉบับแรกของไทยกับ ดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัล Thailand Cyber Wellness Index (TCWI) และเปิดเผยข้อมูลให้ผู้สนใจนำไปใช้ เพื่อร่วมกันการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับคนไทยได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง

Continue Reading

ALTERNATIVE

พม.xดีแทค เน็ตทำกิน ชูชนเผ่าพื้นเมืองสู่ผู้ประกอบการออนไลน์ เร่งลดความเหลื่อมล้ำ

20 สิงหาคม 2565…เผยคัดเลือกหมู่บ้านบนพื้นที่สูงที่มีผลิตภัณฑ์ชุมชนโดดเด่นนำร่องเข้ารับการอบรมโครงการ จำนวน 24 หมู่บ้าน ครอบคลุม 7 ชนเผ่าพื้นเมือง พัฒนาสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ หวังเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของราษฎรบนพื้นที่สูง และร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมตั้งเป้าครอบคลุมมากกว่า 20 กลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงใน 3 ปี

Continue Reading

CSR

AIS x กรมควบคุมโรค กับภารกิจกว่า 3 ปี สร้าง Social Inclusion ลดความเหลื่อมล้ำด้วยแอปฯ อสม.ออนไลน์ในการป้องกันไข้เลือดออกโดย อสม.

15 มิถุนายน 2565…จากความร่วมมือครั้งสำคัญทางสาธารณสุขพื้นฐานของ AIS และกรมควบคุมโรค ให้อสม.ได้ใช้เครื่องมือแอปฯอสม.ออนไลน์ ป้องกันไข้เลือดออกแบบเรียลไทม์กว่า 3 ปี พบการสำรวจลูกน้ำยุงลายมากกว่า 1 ร้อยล้านครั้งมีครัวเรือนในประเทศไทยที่ได้รับการสำรวจลูกน้ำยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์แล้วกว่า 5 ล้านหลังคาเรือน ตอกย้ำการยกระดับรูปแบบการดูแลสุขภาพประชาชน ล่าสุดเพิ่ม Feature เฝ้าระวังแบบ Click & Go เช็คข้อมูลภาชนะในบ้านเพื่อเห็นภาพรวมแหล่งที่จะมีโอกาสเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งจะต้องให้คำแนะนำในการป้องกัน

Continue Reading