Browsing Tag

นวัตกรรม

NEXT GEN

SCGC กับปีแห่งการรุกคืบนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ สานภารกิจ “The Green Solutions Leader”

20 ธันวาคม 2566…เพราะนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโลกจะต้องเดินคู่ไปกับสิ่งแวดล้อม กลายเป็นหัวใจที่ SCGC ยึดมั่นในการทำธุรกิจ โดยมุ่งมั่นที่จะเป็น “The Green Solutions Leader” ผู้นำตลาดเคมีภัณฑ์ในระดับภูมิภาค และผู้นำธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับความยั่งยืน

Continue Reading

NEXT GEN

SCGC x OXFORD เปิดทุน 1 ล้านปอนด์ วิจัยเชิงพาณิชย์แบบ Open Innovation เพื่อลด GHG

20 ธันวาคม 2566…เมื่อไม่นานมานี้มีข้อมูลที่ระบุว่า เงินระดมทุนสำหรับเทคโนโลยีที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Technology คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าหนึ่งในสี่ของเงินทุก ๆ ดอลลาร์ที่ลงทุนในปี 2565 โดยเม็ดเงินที่ลงทุนใน Climate Tech อยู่ราว 5.2-6.9 แสนล้านบาท นั่นแสดงให้เห็นว่าวิกฤตของโลกหนักหนาและจำเป็นต้องใช้ทุกวิถีทางที่จะเร่งแก้ปัญหา โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อกอบกู้โลก

Continue Reading

NEXT GEN

รู้จัก Wake Up Waste เจ้าของ Gold Award จากเวที MAT Award 2023

27 พฤศจิกายน 2566…ปัญหาขยะล้นเมืองไม่ใช่มีแค่ในประเทศไทยแต่เป็นปัญหาระดับโลก ซึ่งขยะเหล่านี้เกิดขึ้นจากของเหลือทิ้งหลังจากผู้ใช้ได้อุปโภคหรือบริโภคแล้ว โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ หากต้นทางที่ใช้งานไม่ได้แยกขยะรีไซเคิลได้ออกจากขยะประเภทอื่น มีการปนเปื้อน ไม่สะอาด แยกออกยาก ขยะเหล่านี้จึงถูกนำมาฝังกลบ นำไปเป็นขยะเชื้อเพลิง บ้างก็หลุดรอดลงไปเป็นขยะในทะเล ที่ทำให้เกิดมลภาวะต่างๆ และมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตมากมาย

Continue Reading

NEXT GEN

BCG Model อยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังสู่ Texture House Company

9 พฤษภาคม 2566…บริษัท บ้านโป่งทาปิโอก้า จำกัด บริษัทครอบครัวที่ Disrupt ตัวเองผ่านการทรานฟอร์มธุรกิจ พัฒนา Carbohydrate-based ingredients Solution ป้อน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม สร้างแบรนด์บ้านโป่งฟูจิซังผลิตภัณฑ์แป้งนวัตกรรมสำเร็จรูป เจาะตลาด SMEs และไลฟ์สไตล์ ซึ่งทุกส่วนของมันสำปะหลังนำมาใช้หมุนเวียนตามหลัก BCG และเพิ่มมูลค่าในระบบเศรษฐกิจภายในชุมชนและบางส่วนก็แปลงกลับมาเป็นรายได้ให้กับบริษัท

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

นวัตกรรมทางเลือก ฝาปิดพลาสติกเครื่องดื่ม ต้องยึดติดกับคอขวดระหว่างใช้งาน

18 เมษายน 2566…SCGC จับมือ SACMI พัฒนาฝาขวดน้ำอัดลมรักษ์โลก ดีไซน์ใหม่เพื่อความยั่งยืน ช่วยลดการหลุดลอดสู่สภาพแวดล้อม สามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างทางเลือกใหม่ให้วงการเครื่องดื่ม ที่พร้อมรองรับข้อกำหนด EU ในเรื่องนี้ที่จะมีผลบังคับใช้กลางปี 2567

Continue Reading

TALK

ส่อง 2 เทคโนโลยีก้าวล้ำ สนับสนุนความยั่งยืน

5 มกราคม 2566…เป็นเรื่องที่น่าดีใจที่ได้เห็นทั่วโลกรวมตัวกันภายใต้เป้าหมายในการลงมืออย่างจริงจังเพื่อหาทางลดความเสี่ยงและรับมือกับปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

Continue Reading

SD DAILY

กต.x บีโอไอ x NIA x เอสซีจี x จุฬาฯ ตั้ง Thailand-Nordic Countries Innovation Unit ร่วมมือด้านนวัตกรรม

13 กันยายน 2565…ภูมิภาคนอร์ดิก โดยเฉพาะสวีเดน เดนมาร์ก นอร์เวย์ และฟินแลนด์ เป็นที่รู้จักกันดีในระดับโลก ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การศึกษา คุณภาพชีวิต และความยั่งยืน

Continue Reading

CSR

เปิดตัวโครงการ “รักษ์ทะเล” รวมพลังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลด้วยบ้านปะการัง นวัตกรรมจาก CPAC 3D Printing Solution โดยเอสซีจี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมภาคีสนับสนุน

26 สิงหาคม 2565…“เอสซีจี” โดย บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทช.) คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิ Earth Agenda พร้อมภาคีสนับสนุน กองทัพเรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดตัวโครงการ “รักษ์ทะเล” รวมพลังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลด้วยบ้านปะการัง นำเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ จาก CPAC 3D Printing Solution ขึ้นรูปเป็นวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง สร้างต้นแบบนำร่องการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ ที่มีรูปแบบใกล้เคียงธรรมชาติ พร้อมนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากพันธมิตร คืนกลับความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศแนวปะการัง โดยเปิดรับการสนับสนุนผ่านการระดมทุนผ่านมูลนิธิ Earth Agenda

Continue Reading