Browsing Tag

ธนาคารแห่งประเทศไทย

NEXT GEN

บางจาก สร้างสมดุลดูดซับคาร์บอนคู่ใช้พลังงานฟอสซิล ช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงาน

4 พฤศจิกายน 2565…กลุ่มบริษัทบางจาก จัดงานสัมมนาประจำปีครั้งที่ 12 “Energy Security and Carbon Sequestration”สร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานและความยั่งยืน ผ่านเทคโนโลยีและแนวทางดูดซับคาร์บอนตามธรรมชาติ

Continue Reading

NEXT GEN

ในประเด็น ESG มี 3 สิ่งที่ธปท.อยากเห็น และสมาคมธนาคารไทยมีรายละเอียดพร้อมใช้งาน 6 เรื่อง

30 สิงหาคม 2565…ให้ ESG อยู่ในทุกการตัดสินใจดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ มี Product,Service สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม และบริหารความเสี่ยงทั้งสังคมสิ่งแวดล้อมได้ทันสถานการณ์  โดยสมาชิกฯและสมาคมธนาคารไทยประกาศเจตนารมณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของสมาคมธนาคารไทย

Continue Reading

NEXT GEN

ดีแทคลงนามสัญญาสินเชื่อที่เชื่อมโยง ESG ครั้งแรกกับธนาคารมิซูโฮ

24 มกราคม 2565…เงินกู้ระยะยาวที่เชื่อมโยงกับ ESG โดยมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR มูลค่า 6 พันล้านบาทนี้ มีการปรับอัตราดอกเบี้ยที่เชื่อมโยงกับคะแนน ESG ของดีแทค ซึ่งเงินกู้นี้ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดการเงินทั้งในแง่การส่งเสริมการใช้อัตราอ้างอิง THOR ใหม่และเครื่องมือทางการเงินที่เชื่อมโยงกับ ESG ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

Continue Reading

NEXT GEN

ไทยยูเนี่ยนออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนครั้งที่ 2 เข้าถึงกลุ่มนักลงทุนรายใหม่ ๆ ใน Blue Finance

11 พฤศจิกายน 2564… การออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ของไทยยูเนี่ยน ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นก้าวสำคัญสำหรับ Blue Finance (การจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อมหาสมุทร – และอุตสาหกรรมอาหารทะเลโดยรวม) นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนยังได้รับการจัดอันดับจากดัชนี  Seafood Stewardship Index  (SSI) เป็นอันดับที่ 1 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน สำหรับการทำงานตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยองค์การสหประชาชาติ

Continue Reading

NEXT GEN

เผย 5 แนวทางการพัฒนาภาคการเงินเพื่อความยั่งยืน

19 สิงหาคม 2564…ประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของการเติบโตของเศรษฐกิจที่ยั่งยืน รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีของภาคธุรกิจและประชาชน โดยที่ผ่านมาได้ให้การรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติในปี 2558 เพื่อร่วมกันพัฒนาโลกให้มีความสมดุลและยั่งยืน และให้สัตยาบันต่อความตกลงปารีส (Paris Agreement) ในปีต่อมา ซึ่งให้คำมั่นว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20-25 จากกรณีฐาน (Business-as-usual) ภายในปี 2573

Continue Reading

ALTERNATIVE

โรงงานน้ำตาล เน้นรับอ้อยสด สะอาดเข้าหีบ หวัง “เราชนะ” ด้วยกัน ในการช่วยลดอ้อยไฟไหม้ แก้ปัญหา PM 2.5

9 กุมภาพันธ์ 2564… SD Perspectives พบข้อมูลที่ยังคงใช้ได้ในปัจจุบันจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย “ทำไมต้องเผาอ้อย?” ซึ่งไทยชูการ์ มิลเลอร์ (TSMC) อธิบายถึง ทั้งชาวไร่และโรงงานพยายามจะลดอ้อยไฟไหม้ให้ได้ตามนโยบายภาครัฐ

Continue Reading

ALTERNATIVE

“สถาบันการเงิน” ควรดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงปัจจัยผลข้างเคียงต่อสิ่งแวดล้อม

18 ธันวาคม 2563…รัฐบาลสหราชอาณาจักรและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU)จะสร้างความร่วมมือด้านบริการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง และ “การเติบโตสีเขียว” ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของไทย ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

Continue Reading

NEXT GEN

ธปท.เผยแพร่รายงานความยั่งยืนประจำปี 2562 ฉบับแรก

17 กรกฎาคม 2563…ไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562 เป็นฉบับแรก และจะจัดทำรายงานเป็นประจำทุกปี

Continue Reading