Browsing Tag

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย

ALTERNATIVE

เปิด SET Fin Lab “ศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางการเงิน” สร้างทรัพยากรบุคคลคุณภาพเพื่อตลาดทุนไทย

10 สิงหาคม 2565…ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ Bloomberg ผู้ให้บริการข้อมูลด้านการเงินชั้นนำ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางการเงิน “SET Fin Lab” ที่ห้องสมุดมารวย ให้เป็นห้องปฏิบัติการด้านการเงิน รองรับการเรียนการสอนและการทำวิจัยที่ทันสมัย โดยมีพันธมิตรของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งมหาวิทยาลัยเครือข่ายและกลุ่มนักวิจัยตลาดทุนร่วมใช้ “SET Fin Lab” ในการพัฒนาบุคลากร สร้างองค์ความรู้ เสริมรากฐานที่เข้มแข็ง เพื่อประโยชน์ต่อตลาดทุนไทยโดยรวม

Continue Reading

ORGANIZATIONAL CHANGE

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง มีผล 1 ก.ค. 65

1 กรกฎาคม 2565…รองรักษ์ พนาปวุฒิกุล เป็นรองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย และดูแลกลุ่มงานเลขานุการองค์กรและกำกับองค์กร รวมทั้งฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม จักรพันธ์ ติระศิริชัย เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ สายงานการตลาด และรศยุพา มิคะเสน เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานกำกับสมาชิกและการซื้อขาย สายงานกำกับตลาด

Continue Reading

NEXT GEN

SET ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต “ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยความยั่งยืนในแนวทาง ESG ที่เป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือก”

9 พฤษภาคม 2565…ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดสัมมนา “SET ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต” ภายใต้แนวคิด “Make it Work for Future” โดยมีผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญภาคเศรษฐกิจและธุรกิจ มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยก้าวสู่อนาคตครอบคลุมทั้งมิติธุรกิจและความยั่งยืน ที่มุ่งสร้างสรรค์ให้ตลาดทุนไทยเกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน

Continue Reading

NEXT GEN

SET เผยแพร่คู่มือการรายงานความยั่งยืนสำหรับ บจ. เพื่อการเปิดเผยข้อมูล ESG

6 พฤษภาคม 2565…พร้อมเอกสารแนะนำตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (ESG Metrics) ตามกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเป็นแนวทางการเปิดเผยและรายงานข้อมูลด้านความยั่งยืนอย่างโปร่งใส มีคุณภาพ และเป็นมาตรฐาน เน้นความสอดคล้องกับแบบ 56-1 One Report รวมถึงยังใช้เป็น Checklist สำคัญในการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนอย่างยั่งยืน

Continue Reading

ACTIVITIES

กรุงศรี​ x ตลาดหลักทรัพย์ฯ “วานช่วยวาฬ”

27 เมษายน 2565… ภายใต้โครงการ​ Care​ the​ Whale ที่สะท้อนวิกฤตปัญหาขยะและผลกระทบต่อทุกชีวิตรวมถึงสัตว์เลี้ยง​ลูกด้วยนมขนาดใหญ่​ที่สุดในโลก​จำนวนมากซึ่งเสียชีวิตจากการกลืนกินขยะที่ถูก​ปล่อยลงทะเล​

Continue Reading

ACTIVITIES

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อว่า ผู้ประกอบการทางสังคม คือ นักธุรกิจของยุคหน้า

25 กุมภาพันธ์ 2565…ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเชื่อมโยงความร่วมมือกับภาคสังคมและภาคธุรกิจ ด้วยการสร้างพื้นที่แห่งโอกาสให้ธุรกิจเพื่อสังคม นำเสนอแผนธุรกิจในการแก้ไขปัญหาสังคมแก่ภาคธุรกิจ ในงาน “Social Business Matching Day: The Impact Opportunity#1” ครั้งแรก 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ (Business Co-Creation) ขยายผลลัพธ์ทางสังคม

Continue Reading

ACTIVITIES

การติดอันดับ S&P Global สำคัญ เพราะผู้ลงทุนทั่วโลกใช้วิเคราะห์และพิจารณาตัดสินใจลงทุนบริษัท

16 กุมภาพันธ์ 2565…ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย 41 บริษัทไทยติดอันดับด้านความยั่งยืนระดับโลกจาก S&P Global มากเป็นอันดับ 4 ของโลก และเพิ่มขึ้นถึง 12 บริษัทจากปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงศักยภาพของธุรกิจไทยด้านความยั่งยืนที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำความเชื่อมั่นในสายตาผู้ลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ

Continue Reading

NEXT GEN

AIS X SET พร้อม LiVE Platform ก่อนเข้าสู่ LiVE Exchange แหล่งระดมทุน SMEs & Startups ต้นปี 2565

11 ธันวาคม 2564… เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตตลอดจนการขยายตัวของผู้ประกอบการในกลุ่มดังกล่าว และยังพัฒนา Platform ที่จะสนับสนุนการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการเข้าสู่ตลาดทุน

Continue Reading