Browsing Tag

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง

SD DAILY

GC คว้า Top1% S&P Global ESG Scores

10 มีนาคม 2567…ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เปิดเผยว่า GC ได้รับการจัดอันดับทำเนียบบริษัทยั่งยืนระดับโลก ด้วยคะแนน Top 1% S&P Global ESG Scores เป็นอันดับ 1 ด้วยคะแนนสูงสุดในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ จากกว่า 355 บริษัทในกลุ่มเคมีภัณฑ์ทั่วโลก ตอกย้ำภาพองค์กรต้นแบบความยั่งยืนระดับโลก

Continue Reading

TALK

GC เฉลย GEN S คนเจนใหม่หัวใจยั่งยืน

22 กุมภาพันธ์ 2567… เพราะความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องของวัยหรือเรื่องของใคร มาร่วมสร้างสรรค์โลกใบนี้ให้ดีกว่าเดิม สร้างแรงกระเพื่อมการใช้ชีวิตแบบ Net Zero Lifestyles ร่วมกู้โลก

Continue Reading

SD DAILY

GC ได้รับการจัดอันดับ DJSI 2023 คะแนนสูงสุด 5 ปีต่อเนื่อง

16 ธันวาคม 2566…บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เป็นบริษัทหนึ่งเดียวในโลกที่ได้รับการจัดอันดับจากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ในกลุ่ม World Index ให้เป็นที่ 1 ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ด้วยคะแนนสูงสุด 5 ปีต่อเนื่อง โดย S&P Global ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในระดับสากล ด้วยการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงดุลยภาพของสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance & Economic) (ESG) ตั้งเป้าหมายการขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ พร้อมมุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 สอดคล้องกับความตกลงปารีสตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Continue Reading

ACTIVITIES

รู้จัก GEN S จาก GC Sustainable Living Symposium 2023

16 พฤศจิกายน 2566…จำนวนหายนะทางธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวและทวีความรุนแรง เสมือนโลกกำลังส่งสัญญาณเตือนที่อยู่ในระดับสีแดงมากขึ้นเรื่อยๆ การร่วมมือร่วมใจกันลดผลกระทบจากภาวะโลกเดือดจึงเป็นสิ่งจำเป็น เหมือนที่ GC เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อน โดยผนึกกำลังทุกภาคส่วนของสังคม ตระหนัก เรียนรู้ ปรับตัว ไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยปีนี้ GC จัดการประชุมระดับโลก GC Sustainable Living Symposium ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ภายใต้ชื่อ GC Sustainable Living Symposium 2023: We are GEN S

Continue Reading

ACTIVITIES

GC ส่งมอบพื้นยางและเฟอร์นิเจอร์อัพไซเคิล @สนามกีฬาลานสเก็ตน้ำแข็ง

31 สิงหาคม 2566…การส่งมอบครั้งนี้ ถือเป็นการจุดประกายให้สังคมเห็นคุณค่าของการคัดแยก และนำพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยสามารถลดปริมาณขยะไปสู่หลุมฝังกลบมากกว่า 9,600 กิโลกรัม

Continue Reading

ACTIVITIES CSR

ทช.x GC x ชุมชนระยอง ร่วมกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน ช่วยลดโลกร้อน

31 สิงหาคม 2566…เป็นกิจกรรมภายใต้โครง “ยิ่งปลูก ยิ่งดี” ชุมชนตำบลเนินฆ้อและตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ช่วยกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero และการปล่อยปูแสม เพื่อส่งเสริมอาชีพ และคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนท้องถิ่นระยอง

Continue Reading

NEXT GEN

ปักหมุดที่ท่องเที่ยวใหม่ “เคมีค่ามิวเซียม” @ ระยอง

12 มิถุนายน 2566…. GC ขับเคลื่อนคุณค่าสู่สังคม สร้างการรับรู้ “เคมี…มีค่ามากกว่าที่คิด”GC เปิด “เคมีค่ามิวเซียม”หรือ GC Chemical Experience Museum ปิโตรเคมีแห่งแรกของประเทศไทย จังหวัดระยอง ที่มีมาบตาพุด เสมือนเมืองหลวงของเคมีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Continue Reading

ALTERNATIVE

AIS x GC ชูดิจิทัลโครงข่ายอัจฉริยะ สู่โรงงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะ

3 เมษายน 2566…การจับมือกันในครั้งนี้ จะทำให้ทั้ง 2 บริษัท สามารถร่วมกันพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ในฐานะ Good Corporate Citizen เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

Continue Reading