Browsing Tag

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

CSR

39 ปี KFC ประเทศไทย ตั้งเป้าผลักดันเด็กไทยกลับสู่ระบบการศึกษา

13 ตุลาคม 2566…KFC ประเทศไทย ได้เปิดแผนดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนปี 2566-2568 ตั้งเป้าบรรลุพันธกิจผลักดันศักยภาพครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ผู้คน (People), โลก (Planet), และ อาหาร (Food) เสริมศักยภาพก่อนคืนสู่สังคม ผ่าน KFC Bucket Search

Continue Reading

CSR

จากความเชื่อ CEO ด้วย 2 ปัจจัยเกิด “TCP ปลุกความรู้สู่โอกาส”

22 พฤศจิกายน 2564…โครงการการศึกษาระยะยาว 5 ปี มุ่งช่วยทั้งครูและนักเรียนให้ได้เพิ่มโอกาสในการเพิ่มศักยภาพตัวเอง เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้และการทำงานในโลกอนาคต อันเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทย เตรียมเชิญพันธมิตรทางการศึกษาที่มีนวัตกรรมการศึกษาหลากหลายมาร่วมโครงการ

Continue Reading

ACTIVITIES

#COVID19 กระทบเด็กยากจนกว่า 750,000 ชีวิต #ปิดเทอมยาว ขาดแคลนอาหาร

23-24 พฤษภาคม 2563…เสียงเล็ก ๆ จากเด็กยากจนจำนวนดังกล่าว ดังขึ้นท่ามกลางกระแสการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตคนทั่วไป

Continue Reading