Browsing Tag

กลยุทธ์

NEXT GEN

บ้านปู ดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG ด้วย “กลยุทธ์ Greener & Smarter” เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานที่สะอาด-ฉลาดขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการพลังงานโลก

18 มกราคม 2565…บ้านปูเดินหน้าธุรกิจตามหลัก ESG ด้วยความมุ่งมั่น บนทิศทางของโลกต่อการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานที่สะอาดและฉลาดขึ้นตาม “กลยุทธ์ Greener & Smarter” และแผนธุรกิจ 5 ปี สำหรับปี 2564 – 2568 พร้อมสร้างคุณค่าและความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียด้วยความรับผิดชอบต่อโลกและสังคม ด้วยพอร์ตพลังงานที่สะอาดขึ้นและเทคโนโลยีพลังงานที่สอดคล้องกับเมกะเทรนด์พลังงานได้รวดเร็วและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น มุ่งสร้าง EBITDA ที่มีสัดส่วนมาจากพลังงานที่สะอาดขึ้นและเทคโนโลยีพลังงานมากกว่า 50% ภายในปี 2568 ในฐานะผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ

Continue Reading

NEXT GEN

เน็ตทำกิน,Safe Internet,ลด GHG เป็นส่วน 1 ในแผนใหญ่ ดีแทค’64

23 กุมภาพันธ์ 2564…นับเป็นการ Inclusion ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม เชื่อมต่อได้ SD Perspectives ได้รับการยืนยัน เป็นเรื่องที่จะต้องทำพร้อม ๆ กัน เพราะเป็นเรื่องเดียวกัน ในกลยุทธ์ดีแทคจะนำอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสู่ทุกคน

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

ดีแทค-โจนส์สลัด Shared Purpose ‘ทิ้งให้ดี’

2 กันยายน 2563…ดีแทค ‘ทิ้งให้ดี’ จับมือ “โจนส์สลัด” จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ถูกวิธี ลดความเสี่ยงขยะอันตรายปนเปื้อนในดินและน้ำ สร้างแหล่งอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน

Continue Reading

NEXT GEN

ดีแทคในวันที่ผู้บริโภคใช้ “การเชื่อมต่อ&บริการดิจิทัล” เป็น1เครื่องมือช่วงเศรษฐกิจท้าทาย

24 กรกฎาคม 2563…. ดีแทคส่ง 3 กลยุทธ์ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคหลังโควิด-19 การสร้างระบบนิเวศดิจิทัลแบบไร้รอยต่อ การพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายทั่วประเทศรองรับพฤติกรรมใหม่รวมการอพยพเคลื่อนย้ายของผู้บริโภค และการทำงานในรูปแบบวิถีใหม่

Continue Reading

CSR

คาด 5 สิ่งจะเห็นในแพลตฟอร์ม CSR แบรนด์ Robinhood @ SCB

16 มิถุนายน 2563…ปิยะชาติ อิศรภักดี CEO แบรนดิ คอร์ปอเรชัน มองในมุมที่จะเกิดขึ้น จาก Paint Point ในตลาดนี้ แม้ไม่ใช่ Core Business ของ SCB แต่เป็นการลงทุนเพื่อสร้าง Ecosystem ธุรกิจกลาย ๆ ด้วยงบลงทุน 100 ล้านบาท/ปี ซึ่งไม่มากหากเทียบกับงบ CSR ของ Corporate แต่ละปี

Continue Reading

NEXT GEN

GC “สานต่อ ต่อยอด” ปี 2563 เคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยหลักการ Circular Living

28 กุมภาพันธ์ 2563… “เสื้อที่ผมใส่ ก็ทำมาจากพลาสติกรีไซเคิลผสมไหม” ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ซีอีโอ GC ยกตัวอย่างสิ่งใกล้ตัว ซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก มุ่งสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต

Continue Reading