Browsing Tag

กลยุทธ์

NEXT GEN

เอสซีจี เร่ง 3 กลยุทธ์รับมือเศรษฐกิจผันผวน และมาตรฐานใหม่ ๆ ของโลก มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

27 ตุลาคม 2566… รัดเข็มขัด ลดต้นทุนพลังงาน – ทบทวนการลงทุน เน้นธุรกิจเติบโตสูง – เร่งเครื่องนวัตกรรมกรีนสู่ตลาดโลก ภายใต้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD) เต็มรูปแบบตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว

Continue Reading

ALTERNATIVE

SCG x SC ASSET ส่งนวัตกรรมเติมอากาศดีให้บ้าน

16 กุมภาพันธ์ 2566…SCG Active AIR Quality คือ เครื่องเติมอากาศดีสำหรับบ้านและคอนโด ตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ความสนใจในด้านเทคโนโลยีทันสมัย เรื่องสุขอนามัย และความปลอดภัยเป็นสำคัญ

Continue Reading

TALK

ESG ในรูปแบบที่ ttb ทำมา ซึ่งเชื่อว่าใช่ และจะทำต่อไป

15 กุมภาพันธ์ 2566…ปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี พูดถึง S(Social)สังคมใกล้ตัวสร้าง Ecosystem Play ให้มนุษย์เงินเดือน มีรถ-มีบ้าน มีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นรอบด้าน เช่นเดียวกับพนักงาน Transform เข้าสู่ Virtual Bank โดยสิ่งที่ทำอยู่ภายใต้ Governance ของบอร์ดและคณะผู้บริหาร ส่วน Environment เตรียมส่งต่อองค์ความทุกด้านตามกติกาใหม่ของโลกต่อลูกค้า SMEs ซึ่งจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอยู่ได้ และนี่คือ ESGในรูปแบบที่ ทีเอ็มบีธนชาตทำมา เชื่อว่ามันใช่ และจะทำต่อไป สานต่อพันธกิจ The Bank of Financial Well-being มุ่งสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทย ด้วยแผนขับเคลื่อนธุรกิจปี 2566 เดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย หรือ The Next REAL Change

Continue Reading

NEXT GEN

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชูแผน ESG เป็น 1 ในกลยุทธ์ 4 ด้าน สอดคล้องกับทุก Stakeholders

13-14 กุมภาพันธ์ 2566…นี่คือแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (2566-2568) การยึดหลักความยั่งยืนเป็นแกนขับเคลื่อนการทำงาน (Merge ESG with substance) ทั้งในและนอกองค์กรให้ความรู้นักลงทุน การให้ความรู้ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ การใช้หลักดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน การสร้างให้เกิดโซเชียลเอนเตอร์ไพร์ส

Continue Reading

NEXT GEN

บ้านปู ดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG ด้วย “กลยุทธ์ Greener & Smarter” เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานที่สะอาด-ฉลาดขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการพลังงานโลก

18 มกราคม 2565…บ้านปูเดินหน้าธุรกิจตามหลัก ESG ด้วยความมุ่งมั่น บนทิศทางของโลกต่อการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานที่สะอาดและฉลาดขึ้นตาม “กลยุทธ์ Greener & Smarter” และแผนธุรกิจ 5 ปี สำหรับปี 2564 – 2568 พร้อมสร้างคุณค่าและความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียด้วยความรับผิดชอบต่อโลกและสังคม ด้วยพอร์ตพลังงานที่สะอาดขึ้นและเทคโนโลยีพลังงานที่สอดคล้องกับเมกะเทรนด์พลังงานได้รวดเร็วและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น มุ่งสร้าง EBITDA ที่มีสัดส่วนมาจากพลังงานที่สะอาดขึ้นและเทคโนโลยีพลังงานมากกว่า 50% ภายในปี 2568 ในฐานะผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ

Continue Reading

NEXT GEN

เน็ตทำกิน,Safe Internet,ลด GHG เป็นส่วน 1 ในแผนใหญ่ ดีแทค’64

23 กุมภาพันธ์ 2564…นับเป็นการ Inclusion ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม เชื่อมต่อได้ SD Perspectives ได้รับการยืนยัน เป็นเรื่องที่จะต้องทำพร้อม ๆ กัน เพราะเป็นเรื่องเดียวกัน ในกลยุทธ์ดีแทคจะนำอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสู่ทุกคน

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

ดีแทค-โจนส์สลัด Shared Purpose ‘ทิ้งให้ดี’

2 กันยายน 2563…ดีแทค ‘ทิ้งให้ดี’ จับมือ “โจนส์สลัด” จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ถูกวิธี ลดความเสี่ยงขยะอันตรายปนเปื้อนในดินและน้ำ สร้างแหล่งอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน

Continue Reading

NEXT GEN

ดีแทคในวันที่ผู้บริโภคใช้ “การเชื่อมต่อ&บริการดิจิทัล” เป็น1เครื่องมือช่วงเศรษฐกิจท้าทาย

24 กรกฎาคม 2563…. ดีแทคส่ง 3 กลยุทธ์ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคหลังโควิด-19 การสร้างระบบนิเวศดิจิทัลแบบไร้รอยต่อ การพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายทั่วประเทศรองรับพฤติกรรมใหม่รวมการอพยพเคลื่อนย้ายของผู้บริโภค และการทำงานในรูปแบบวิถีใหม่

Continue Reading