NEXT GEN

เน็ตทำกิน,Safe Internet,ลด GHG เป็นส่วน 1 ในแผนใหญ่ ดีแทค’64

23 กุมภาพันธ์ 2564…นับเป็นการ Inclusion ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม เชื่อมต่อได้ SD Perspectives ได้รับการยืนยัน เป็นเรื่องที่จะต้องทำพร้อม ๆ กัน เพราะเป็นเรื่องเดียวกัน ในกลยุทธ์ดีแทคจะนำอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสู่ทุกคน

ชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเทศ ตันกุรานันท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทคโนโลยี ฮาว ริเร็น รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ร่วมกันเปิดเผย กลยุทธ์ 2564 ดีแทคยกระดับสู่องค์กรที่มีศักยภาพพร้อมยืนหยัดทุกสถานการณ์ ช่วยผู้ใช้งานมือถือให้พร้อมสร้างโอกาสจากเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตอบโจทย์ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต ในทุกมิติ

ทั้งนี้ สนับสนุนให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดได้ในทุกสถานการณ์ และดำเนินธุรกิจด้วยความเชื่อมั่น

-เปิดตัวโครงการ ‘ดีแทค เน็ตทำกิน’ (Net for Living) ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มล่าสุด ที่ช่วยฝึกอบรมผู้ค้ารายย่อย 100 ราย ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ และขยายผลให้ครอบคลุมผู้ประกอบการรายย่อย ที่มีรายได้น้อยให้สามารถประกอบธุรกิจค้าขายได้บนพื้นที่ออนไลน์ มุ่งมั่นช่วยเพิ่มรายได้ครัวเรือนจากพื้นที่ขายออนไลน์ 15% ต่อปี สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://dtac.co.th/dtacNetforLiving

-สำหรับเยาวชน ดีแทคจะยังคงดำเนินโครงการ Safe Internet ซึ่งได้สอนทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักเรียนและครูในปีนี้อีก 200,000 คน

-ล่าสุดดีแทคมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ลดลง 50% ให้ได้ตามเป้าหมายในปี 2573

“ในเรื่องการบริหารจัดการโครงข่ายก็ต้องมีเรื่องของ Sustainability มาเกี่ยวข้องเพื่อตอบโจทย์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2573 ของเรา โดยต้องใช้พลังงานสะอาด รวมถึงการลดขยะอิเล็กทรอนิคส์ ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากโครงข่าย โดยเราจะทำให้ขยะไม่ไปสู่การฝังกลบเลย หรือ การฝังกลบเป็นศูนย์ หรือ Zero Landfill ”

ผู้บริหารดีแทคย้ำว่า ทั้ง 3 เรื่องข้างต้น จะต้องทำพร้อมกัน ๆ ไม่ได้ทำแยกกัน เพราะทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของแผนใหญ่ เป็นการ Inclusion ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม เชื่อมต่อได้ เน็ตทำกินเป็นการช่วยให้ธุรกิจฟื้นตัวในภาวะถดถอยช่วงโควิด-19 และเพิ่มรายได้มากขึ้น ขณะเดียวกันช่วงโควิด-19 มีการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น ซึ่งก็มีทั้งเรื่องที่ดี และเป็นด้านลบ Safe Internet ดีแทคต้องการให้เกิดความมั่นใจทั้งเด็ก และผู้ปกครองที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น จะสามารถอยู่บนอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

ทั้งหมดนี้กลับมาที่คำว่า Inclusion จะทำให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้ ตามกลยุทธ์ของดีแทค 2564 ที่จะนำอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสู่ทุกคน

You Might Also Like