Search results for

โครงการพลังชุมชน

TALK

LocoPack แพลตฟอร์มออนไลน์บรรจุภัณฑ์เริ่ม 100 ชิ้น เชื่อมสินค้าตั้งแต่ชุมชนรายเล็กไปได้ไกล

8 พฤษภาคม 2567… ณิชยา อนันตวงษ์ Co-Founder & CEO LocoPack สตาร์ทอัพภายใต้เอสซีจีพี เห็น Paint Point ของลูกค้าขนาดเล็กรวมถึงชุมชน ที่ต้องการบรรจุภัฑณ์ที่มีมาตรฐาน มีดีไซน์สวยงามแต่ขอแค่ 100 ชิ้น ซึ่งปกติไม่มีใครทำให้ ขณะที่บรรดาโรงงานหลังจากจบการพิมพ์งานที่มีวอลุ่มมาก ๆ แล้วเครื่องก็ว่าง LocoPack เข้ามาช่วยอีโคซิสเต็มส์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ที่ลูกค้าทำได้บนแพลตฟอร์ม จัดการแมทชิ่งโรงงาน และส่งมอบให้ถึงมือผู้ประกอบการรายเล็ก 100 ชิ้น

Continue Reading

ACTIVITIES

เอสซีจีคว้า 10 รางวัล จาก 2 เวทีใหญ่ ทุ่มเทพัฒนานวัตกรรมโซลูชัน ตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้ชีวิต ด้วยกลยุทธ์ ESG 4 Plus

6 ธันวาคม 2566…ประเดิม 4 รางวัลจาก SET AWARDS 2023 ต้นแบบองค์กรยั่งยืน และความเป็นเลิศทางธุรกิจ และ 6 รางวัลความเป็นเลิศ จากThailand Corporate Excellence Awards 2023 เพราะทุกรูปแบบการใช้ชีวิตคือโจทย์ที่ท้าทาย เอสซีจีมุ่งพัฒนานวัตกรรมด้วยกลยุทธ์ ESG 4 Plus เพื่อวิถีที่ยั่งยืน และโลกยั่งยืน

Continue Reading

CSR

การตลาดรอดจน กรณีศึกษา : ปลาส้ม,น้ำหมักเอนไซม์ แปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ตอบเทรนด์รักษ์สุขภาพ

8 กรกฎาคม 2566…เอสซีจี เดินหน้าลดเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสส่งต่อความรู้คู่คุณธรรม ผ่าน “โครงการพลังชุมชน” มุ่งให้ชุมชนเปลี่ยนวิธีคิด เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เสริมแกร่งการตลาด เสิร์ฟสินค้าหลากหลายมัดใจลูกค้าเป็นการตลาดรอดจน หนุน 140 ชุมชนสร้างเครือข่ายเข้มแข็ง ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น เลิกจนยั่งยืน

Continue Reading

CSR

กรณีศึกษา “เลิกแล้ง-เลิกจน” พลิกชีวิตเปลี่ยน ด้วยแนวทาง ESG4Plus

13-17 เมษายน 2566…กลยุทธ์ CSR ยังมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อตอบแนวทางปฏิบัติภายใต้แนวทางการทำงานด้วย ESG และสิ่งสำคัญภายใต้การบริหารงาน CSR จะมีส่วนช่วยให้ชุมชน สังคมได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ กับเรื่องราวต่าง ๆ ได้พบคนต่างอาชีพ ต่างท้องถิ่น ที่จะนำหลายสิ่งที่มีการแลกเปลี่ยนมาใช้ในการดำรงอยู่ สร้างอาชีพ ปลดหนี้ สร้างราย มีวิถีการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น

Continue Reading

ACTIVITIES

เอสซีจี คว้า UN Women 2022 Thailand WEPs Awards 


4 พฤศจิกายน 2565…จันทนิดา สาริกะภูติ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน วีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน Enterprise Brand Management เอสซีจี รับรางวัล UN Women 2022 Thailand Women’s Empowerment Principles (WEPs) Awards สาขาการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศผ่านกิจกรรมชุมชนและอุตสาหกรรม จากโครงการ “พลังชุมชน” ที่สร้างอาชีพเสริมรายได้ให้ชุมชน ด้วยการให้ความรู้คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้พึ่งพาตนเอง ลดเหลื่อมล้ำ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

Continue Reading

NEXT GEN

เอสซีจี ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยการสร้าง “ทักษะ”อาชีพ ตามแนวทาง ESG

1 กุมภาพันธ์ 2565…รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี  ย้ำหน้าที่หนึ่งของบริษัท จะต้องช่วยเรื่อง “การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”

Continue Reading

NEXT GEN

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส “เอสซีจีและพนักงานทุกคนคือส่วนหนึ่งของโลกใบนี้”

18-19 ธันวาคม 2564….เอสซีจี ส่ง Commitment ยกระดับ SD สู่แนวทาง ESG 4 Plus มุ่งแก้วิกฤตเพื่อโลกที่ยั่งยืน คือภารกิจสำคัญ ดังนั้นการสร้างแนวทางดังกล่าวจึงต้องเกิด และต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน มาดูแลโลกของเราให้น่าอยู่และส่งต่อไปยังรุ่นลูกหลานต่อไป

Continue Reading