SD DAILY

SD Daily : บางจากฯ หนุน “นักกีฬาไร้คาร์บอน”

7 กุมภาพันธ์ 2567…“นักกีฬาไร้คาร์บอน” กลุ่มแรกของไทย ผ่านการชดเชยคาร์บอนฟรุตพริ้นท์ส่วนบุคคลที่เกิดจากการเดินทางไปแข่งขันในประเทศต่าง ๆ และการใช้ชีวิตประจำวันตลอดทั้งปีด้วยคาร์บอนเครดิตผ่านการซื้อขาย
ใน Carbon Markets Club เป็นจำนวน 111 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารบริษัทฯ ต้อนรับทีมนักกีฬาแบดมินตันระดับโลกของไทยจากโรงเรียนบ้านทองหยอด นำโดย โค้ชเป้ ภัททพล เงินศรีสุข และ เมย์ – รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันหญิง อันดับ 8 ของโลก วิว – กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักแบดมินตันชาย อันดับ 8 ของโลก และ จิว – ลลินรัศฐ์ ไชยวรรณ นักแบดมินตันหญิง อันดับ 38 ของโลก ที่เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2567 และขอบคุณบางจากฯ ที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนบ้านทองหยอดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ตั้งแต่ปี 2558

นับเป็นต้นแบบของนักกีฬาที่มีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการใช้ชีวิตประจำวันและภารกิจต่างๆ และชดเชยให้การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ 
ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับสังคมในการมีส่วนร่วมคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โดยในปี 2567 บางจากฯ ยังสนับสนุนนักกีฬาทั้งสามคนของบ้านทองหยอดอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านกีฬาแบดมินตันและการชดเชยคาร์บอนในการใช้ชีวิตประจำวันและการเดินทางไปแข่งขันแบดมินตันในรายการต่าง ๆ รวมถึงมหกรรมการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงปารีสในเดือนกรกฎาคม

นอกจากนี้ บางจากฯ ยังได้ร่วมรณรงค์ให้ความรู้และส่งเสริมเรื่องการจัดการขยะในโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนฯ ในการมีส่วนร่วมช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ลด ละ เริ่ม – ลด รอยเท้าคาร์บอน ละ การสร้างภาระ
ต่อสิ่งแวดล้อม และ เริ่ม ได้แล้วตั้งแต่วันนี้และทุก ๆ วัน” เพื่อร่วมบรรเทาวิกฤติภูมิอากาศอันเป็นประเด็นสำคัญของโลก

 

You Might Also Like