SD DAILY

จริงเหรอ!!! ปลูกหญ้าทะเลช่วยโลกร้อนได้

20 ตุลาคม 2565…เหล่าจิตอาสา GC กว่า 120 คน รวมใจกันมาปลูกหญ้าทะเลฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่ชายหาดทุ่งคา ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง ในกิจกรรม Blue Carbon Project

มณฑล โพธิ์ประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ สุเทพ เจือละออง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก และรัชดา สวัสดิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสาธารณูปการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC พร้อมกับจิตอาสาจาก GC และเครือข่าย ทั้งนักเรียนและชุมชน มาช่วยกันปลูกหญ้าทะเล 600 ต้น เพื่อลดโลกร้อน

ในปี 2050 GC มีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ หรือ NET ZERO เพื่อช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน ซึ่งปัญหานี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก ๆ ภาคส่วน ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหา การปลูกหญ้าทะเล Blue Carbon Project นับเป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่สามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาโลกร้อนได้เป็นอย่างดี

 

เหล่าจิตอาสา GC กว่า 120 คน รวมใจกันมาปลูกหญ้าทะเล 600 ต้น ฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่ชายหาดทุ่งคา ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง ในกิจกรรม Blue Carbon Project

หญ้าทะเลเป็นระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญ นอกจากเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหายาก เช่นพะยูน และเต่าตนุ และเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์ทะเลวัยอ่อนแล้ว ยังสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนได้ดีกว่าป่าบกถึง 4 เท่าเลยทีเดียว รู้อย่างนี้แล้ว อย่ารอช้า…ยิ่งปลูก ก็ยิ่งดี

*** คาร์บอนสีน้ำเงิน (Blue carbon) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ถูกดูดซับ โดยมหาสมุทร และระบบนิเวศ ชายฝั่ง ได้แก่ ป่าชายเลน ป่าพรุ น้ำเค็ม และแหล่งหญ้าทะเล โดย ระบบนิเวศเหล่านี้ จะทำหน้าที่เก็บกักคาร์บอนในรูปแบบชีวมวล และ การทับถมของตะกอนดินลงสู่ชั้นดิน ช่วยสนับสนุน เป้าหมายการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นอย่างดี

 

#Bluecarbonproject #ยิ่งปลูกยิ่งดี #TogetherToNetZero

You Might Also Like