NEXT GEN

SCGP เผยเบื้องหลังการพัฒนาโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจร

14 ธันวาคม 2563…SCGP-Inspired Solutions Studio จำลองบรรยากาศสถานที่จริงเพื่อให้เห็นภาพการใช้งานบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ชูความพร้อมด้านทีมออกแบบมืออาชีพและนักวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะตัวของลูกค้า

สุชัย กอประเสริฐศรี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP เปิดเผยว่า คำว่า “โซลูชั่น” มีความสำคัญที่จะให้บริการต่อลูกค้า ซึ่ง SCGP มีการดำเนินงานที่กว้างขึ้น ทำให้มีลูกค้าใหม่ ๆ และหลากหลาย รวมถึงปัจจัยภายนอกที่มีเทรนด์ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ การขยายตัวของผู้บริโภคในภูมิภาคอาเซียน ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และการใส่ใจต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น ซึ่ง SCGP-Inspired Solutions Studio ภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ได้ตอบทั้ง 6 โซลูชั่น

ทั้งนี้ SCGP-Inspired Solutions Studio เปิดบ้าน แบ่งพื้นที่เป็น 8 โซน ประกอบด้วย

1) The Unbounded Journey นำเสนอที่มาและการพัฒนาของ SCGP ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
2) The Unique Solutions นำเสนอ Value Chain ของ SCGP ที่มีครบครันตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ขั้นต้นถึงบรรจุภัณฑ์ขั้นปลาย และ Solutions ทั้ง 6 รูปแบบ
3) The Everyday Life นำเสนอสินค้าและบริการด้านบรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากการศึกษาความต้องการเชิงลึกของผู้บริโภค รวมถึงนำเสนอนวัตกรรมด้าน บรรจุภัณฑ์ สินค้าไลฟ์สไตล์และการดีไซน์กระดาษบรรจุภัณฑ์เป็นเฟอร์นิเจอร์เพื่อโชว์ศักยภาพการออกแบบและผลิตที่หลากหลาย
4) The Latent Answers จำลองบรรยากาศซูเปอร์มาร์เก็ตที่รวบรวมสินค้าต่าง ๆ ในบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจาก SCGP
5) The Total E-commerce Solutions จัดแสดงบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
6) The Logistics Value Creation จำลองบรรยากาศการใช้งานบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งรูปแบบต่าง ๆ
7) The Attraction นำเสนอเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ที่ทันสมัย
8) The Exhibition นำเสนอโซลูชันด้านการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมการตลาดแบบครบวงจรในรูปแบบ Green Exhibition ที่ช่วยลดปริมาณขยะและนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้อีก

SCGP-Inspired Solutions Studio มีนักวิจัยและพัฒนาจำนวนมากกว่า 90 คน ซึ่งทำการค้นคว้าและพัฒนาครอบคลุมตั้งแต่นวัตกรรมของธุรกิจต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ และนักออกแบบมืออาชีพจำนวน 36 คน ที่พร้อมสร้างสรรค์และให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงการลงทุนเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอย่างต่อเนื่อง และการสร้าง SCGP-Inspired Solutions Studio แห่งนี้ จะยิ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้แก่ลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นไปอีก

“เราเข้าใจในปัญหาของลูกค้า และความสามารถในการส่งมอบโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ที่ครบวงจร และตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้วางกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การรับโจทย์จากลูกค้า นำเสนอไอเดียและโซลูชัน จัดทำสินค้าตัวอย่างจนได้ชิ้นงานที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าทั้งรายใหญ่ รวมถึงเอสเอ็มอี ซึ่งกลุ่มหลังกังวลใจที่ธุรกิจยังเล็ก แต่โจทย์นี้ SCGP สามารถตอบสนองได้ด้วยโซลูชั่นระบบการพิมพ์แบบดิจิทัล ช่วยให้เอสเอ็มอีสบายใจได้เมื่อต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีฟังก์ชันใช้งาน ตอบโจทย์ด้านการตลาด คำนึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า”

สุชัยกล่าวในท้ายที่สุดว่า SCGP-Inspired Solutions Studio ถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเพิ่มความน่าสนใจให้อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ตลอดถึงการเพิ่มความก้าวหน้าของบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย

 

You Might Also Like