NEXT GEN

“แต้มต่อชีวิต” นำ CSR ใช้ในบัตรเครดิตเป็นครั้งแรก!

28 สิงหาคม 2562… กรุงศรี คอนซูมเมอร์  จับมือ 1+10 โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ จ่ายค่ารักษาพยาบาล 0% ผ่อน 3 เดือน ใช้ 1 นำแต้มในบัตร ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส และซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

อาจจะมีกลุ่มคนไม่มากนัก เมื่อเจ็บป่วย หรือจะต้องแอดมิท สามารถใช้บริการของโรงพยาบาลเอกชนได้ทั้งหมดเพราะ สะดวก รวดเร็ว แพทย์ก็เก่งไม่แพ้กัน เช่นเดียวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์

ในทางตรงกันข้าม กลุ่มคนที่มากกว่า เมื่อเจ็บป่วย หรือจะต้องแอดมิท มีทางเลือกเเดียวคือโรงพยาบาลรัฐ ประจำจังหวัด หรือโรงพยาบาลรัฐที่เป็นศูนย์ในแต่ละภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันมี 10 ศูนย์ โดยคนใช้บริการที่นี่มีทุกสิทธิ์ในฐานะประชาชน เช่น 30 บาทรักษาทุกโรค ประกันสังคม สิทธิจ่ายเงินเอง ซึ่งการรักษา หรือผ่าตัด ค่าห้องบางอย่าง สิทธิ์ครอบคลุม แต่บางอย่างสิทธิ์ไม่ครอบคลุม นั่นหมายถึงต้องจ่ายเพิ่ม หรือ “จ่ายเต็มจำนวน” ไม่ว่าจะใช้เงินสด หรือบัตรเครดิตในการจ่ายก็ตาม

“จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ปี 2561 แสดงให้เห็นว่า แนวโน้มค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2557 – 2561 มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในปี 2561 สูงถึง 388,954 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็น 4.9% ของรายได้มวลรวมประชาชาติ นับเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง สำหรับยอดใช้จ่ายในหมวดค่ารักษาพยาบาลผ่านบัตรในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ตั้งแต่ปี 2558 – 2561 ทั้งยอดชำระเต็มจำนวน และยอดผ่อนชำระค่ารักษาพยาบาล มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นทุกปี แสดงให้เห็นว่า หมวดใช้จ่ายดังกล่าว เป็นหมวดการใช้จ่ายที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ ในปีนี้ บริษัทฯ คาดว่า ยอดใช้จ่ายในหมวดดังกล่าวจะเพิ่มขึ้น โดยคาดว่า ยอดชำระเต็มจำนวนผ่านบัตรในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ จะสูงถึง 10,000 ล้านบาท หรือเติบโต 16% ภายในสิ้นปี และยอดผ่อนชำระค่ารักษาพยาบาล จะสูงถึง 2,100 ล้านบาท หรือเติบโต 25% ภายในสิ้นปี”

ณญาณี เผือกขำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด หรือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ตัดสินใจริเริ่มโครงการ “แต้มต่อชีวิต” ขึ้น เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระจากค่ารักษาพยาบาล เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับคนในสังคม

ระยะเริ่มต้น ได้เริ่มโครงการนำร่องโดยร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราช เป็นโรงพยาบาลแรก โดยมอบสิทธิในการผ่อนชำระค่ารักษาพยาบาล 0% นาน 3 เดือน สำหรับยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อรายการ และยอดรวมแบ่งจ่ายขั้นต่ำตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับผลตอบรับดีมาก

ณญาณี ขยายความต่อเนื่อง จากนั้นได้ร่วมมือกับ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด ริเริ่มโครงการแต้มต่อชีวิต ระยะที่ 2 โดยขยายขอบเขตความร่วมมือในลักษณะเดียวกันกับโรงพยาบาลรัฐชั้นนำอีก 10 โรงพยาบาล ประกอบด้วย

1.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
2.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
3.โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
4.สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
5.โรงพยาบาลศรีธัญญา
6.โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
7.โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
8.โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
9.โรงพยาบาลขอนแก่น
10.โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

ณญาณี พร้อมผู้บริหารระดับสูงของเครดิตในเครือ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ และผู้บริหารโรงพยาบาลรัฐ 10 แห่งลงลงนามเดินหน้าโครงการ “แต้มต่อชีวิต”

กระบวนการแบ่งจ่ายที่เกิดขึ้น โรงพยาบาลรัฐทั้ง 1+10 แห่งไม่ต้องปรับระบบ ไม่ต้องเสียค่ารูดการ์ด 1.1% หรือ 1.2% หรือจ่ายค่ารูดการ์ดแบบผ่อน เพราะกรุงศรี คอนซูมเมอร์ Subsidize
“ขอชื่นชมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแต้มต่อชีวิต เวลาเขาป่วย เขายาก เขาลำบาก แต่มีเพื่อนคือ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ โดยการผ่อนชำระค่ารักษาพยาบาล 0% นาน 3 เดือน เป็นการช่วยให้ผ่อนหนักเป็นเบาของผู้ป่วย และครอบครัว ที่จะพอได้หายใจในช่วงเวลาผ่อนชำระ แทนที่จะต้องจ่ายเต็มจำนวน ซึ่งยามทุกข์ท่านดูแล ยามสุขท่านเคียงข้างเขา”

แพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น แสดงมุมมมองต่อโครงการ “แต้มต่อชีวิต” ซึ่งแพทย์ผู้อำนวยการศูนย์ขอนแก่น หรือโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการรักษาพยาบาลว่า เป็นที่รู้กัน โรงพยาบาลรัฐขาดแคลนเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์มาก ยกตัวอย่างเพียงเรื่องเดียว “เตียงคนไข้” ภาคอีสานมีผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐมากที่สุด แต่มีเตียงผู้ป่วยน้อยที่สุด ที่โรงพยาบาล 1 เตียง รับคนไข้ 600 คน โรงพยาบาลต่างจังหวัดอื่น ๆ 1 เตียง รับคนไข้ 400 คน โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ 1 เตียง รับคนไข้ 200 คน หากเปรียบเทียบประเทศญี่ปุ่น 1 เตียง รับคนไข้ไม่เกิน 200 คน !

“ขอให้ประชาชนช่วยโรงพยาบาลด้วย โดยดูแลสุขภาพท่านให้ดีที่สุด อย่าป่วย”
จากคำขอของแพทย์ข้างต้น “แต้มต่อชีวิต” อีกด้านจึงเป็นที่มาสำหรับคนสุขภาพดี คือการเปิดโอกาสให้สมาชิกบัตรในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ทั้ง 9 ล้านคน บริจาค “แต้ม” สะสมบัตรเครดิตกรุงศรี หรือบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ผ่านแอป UCHOOSE หรือบริจาคเงินผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผ่าน SMS สมทบทุนให้กับ 1+10 โรงพยาบาลรัฐที่ร่วมโครงการ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสและซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ทั้งนี้ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จะสมทบทุนเพิ่มให้อีก 10 บาท เท่ากับเงินบริจาค 110 บาท เพื่อช่วยจุดประกายให้คนในสังคม ร่วมกันส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส สมาชิกบัตรบริจาค ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2562

สำหรับสมาชิกบัตรในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ทั้ง 9 ล้านคน หากมีโอกาสช่วยพร้อมกัน ย่อมหมายถึงตัวเลข 990 ล้านบาทที่สมาชิก จะมีโอกาสดูแลสังคม ผ่านโรงพยาบาลรัฐช่วยผู้ป่วย

ความง่ายในการทำความดี ด้วยการบริจาคแต้ม ผ่านแอพฯ UCHOOSE หรือบริจาคเงินผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผ่าน SMS ให้โรงพยาบาลรัฐ1+10 แห่ง

ณญาณีกล่าวต่อเนื่องว่า “แต้มต่อชีวิต” ทั้ง 2 ด้าน กรุงศรี คอนซูมเมอร์ได้เตรียมสนับสนุนงบประมาณกว่า 10 ล้านบาท โดยไม่ได้คาดหวังว่าจะมีสมาชิกบัตรเพิ่มขึ้นจากโครงการนี้ เพราะมองระยะยาว สิ่งที่ทำคือการมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ การสาธารณสุข

“แต้มต่อชีวิต” … “ชีวิต” อยู่ที่สมองและฝีมือแพทย์ ส่วน “แต้ม” อยู่ที่ปลายนิ้วของสมาชิกบัตรในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ทั้ง 9 ล้านคน ! แพทย์อีกท่านได้กล่าวไว้ในท้ายที่สุด

 

 

You Might Also Like