NEXT GEN

รู้จักแล้วคิดต่อ 4IR & World of Inclusive Economy

26 กรกฎาคม 2562…Leaders Forum ซึ่ง TMA จัดขึ้นในโอกาสที่ Prof. Klaus Schwab ผู้ก่อตั้งองค์กร WEF มาเยือนประเทศไทย ได้พูดถึง 2 คำนี้

เทวินทร์ วงศ์วานิช อดีต CEO กลุ่มปตท. เผยแพร่ข้อมูลในเฟสบุ๊ก Tevin at ease ว่า เคยไปร่วมงานเสวนาของ World Economic Forum ระหว่างผู้นำภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ที่จัดในช่วงปลายเดือนมกราคมของทุกปีที่เมือง Davos ประเทศ Switzerland ซึ่งมีสาระที่น่าสนใจทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

ล่าสุด ในกทม.งาน Leaders Forum ซึ่ง TMA จัดขึ้น ไปฟัง Prof. Schwab ครั้งนี้ เทวินทร์กล่าวว่า ไม่ผิดหวังจริงๆ ครับ ยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนในช่วงทานอาหารกลางวันเพิ่มเติม

ทั้งนี้ เทวินทร์ขอแชร์ประเด็นสรุป และชวนเพื่อนๆ คิดต่อ

– 4IR (4th Industrial Revolution) คือการนำ Disruptive Technology เช่น Digital, IoT, Robotic, AI และอื่นๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตและบริการ จะสร้างโอกาสและความท้าทายของสังคมโลกอย่างยิ่งใหญ่

– สงครามการค้าระหว่างมหาอำนาจ ที่จริงแล้วคือการช่วงชิงความเป็นผู้นำด้าน 4IR

– Chinese Economy เปลี่ยนแปลงจาก Production & Export based ไปสู่ Innovation & Technology based

– รัฐบาลเกือบทุกประเทศยังขาดความเข้าใจเชิงลึกใน Disruptive Technology และผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ จึงมีแนวโน้มที่จะกำหนดนโยบายและออกกฎระเบียบที่ Conservative จำกัดโอกาส และไม่ครอบคลุมรัดกุมเพียงพอ

– งานที่มีในปัจจุบันจำนวนมากจะถูกกระทบ ต้องปรับเปลี่ยน และอาจจะไม่จำเป็นต้องมีคนทำอีกต่อไป

– ความเหลื่อมล้ำในสังคมมีโอกาสสูงมากขึ้น เพราะคนที่เข้าใจและเข้าถึง Technology จะได้เปรียบอย่างมาก

– ระบบเศรษฐกิจของโลก จะต้องก้าวสู่ Inclusive Economy ภายใต้แนวทาง Care & Share เพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมจากการว่างงานและความเหลื่อมล้ำ
– องค์กรธุรกิจต้องเป็น Global Corporate Citizen ที่ตอบโจทย์ Stakeholders ทุกภาคส่วน ไม่แต่เฉพาะผู้ถือหุ้น โดยให้ความสำคัญกับ Sustainable Development ที่สร้างสมดุล People, Planet และ Profit
– ภาคประชาสังคม (Civil Society) รวมทั้งคนรุ่นใหม่ จะเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วม ในการกำหนดนโยบายและติดตามการดำเนินงานของภาครัฐอย่างสร้างสรร เพื่อ Ensure Inclusiveness

– Politicians จะต้องปรับแนวทางการบริหารจาก Short Term Firefighting / Risk Management ไปสู่ Proactive / Foresight / Strategic Based Approach

– 3-T for Success: ‘Trustworthiness’ will attract ‘Talents’, who bring along ‘Technology’

เทวินทร์ และสมาชิกบางส่วนของ TMA ในงาน Leaders Forum

Prof. Schwab เล่าด้วยว่า WEF สนใจที่จะมาตั้ง 4IR Center ในประเทศไทย เพื่อร่วมกันหาทางออกสำหรับความท้าทายต่างๆของโลก

เทวินทร์กล่าวในท้ายที่สุด ดูเหมือนประเทศไทยเราได้กำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับทิศทางโลกในด้าน Inclusiveness แล้วนะครับ

“ความท้าทายของเราก็คือ ภาครัฐ การเมือง ธุรกิจ และประชาชน จะร่วมมือกันนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงหรือไม่ อย่างไร และเมื่อไร ?”

(หมายเหตุแอดมิน...Inclusive Economyหมายถึงระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เน้นให้ทุกภาคส่วน ให้สามารถเข้าถึงผลประโยชน์ต่างๆ ของเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างทั่วถึงมากที่สุด โดยเฉพาะผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น Cr. rockefellerfoundation.org)

 

 

You Might Also Like