NEXT GEN

เปิด “นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร Fest by SCGP”

8 ธันวาคม 2566… 3 ปัจจัย “สิ่งแวดล้อม ความสะดวก สุขอนามัย” ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดบรรจุภัณฑ์อาหาร Food grade เฟสท์ by SCGP พัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับดีมานด์บรรจุภัณฑ์ยั่งยืนที่โตอย่างต่อเนื่อง

กิตชัย ทัศนวิญญู Foodservice Packaging Solutions Manager บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ใน SCGP เปิดเผยว่า ปัจจุบันความต้องการของนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะผลกระทบจาก 3 เรื่องหลักทั้งในระดับประเทศ และในระดับโลกคือ

1.เรื่องสิ่งแวดล้อม ทำให้มีกฎ กติกา ข้อกำหนดต่าง ๆ มากมาย
2.เรื่องความสะดวกในการใช้บรรจุภัณฑ์อาหาร
3.เรื่องการให้ความสำคัญกับสุขอนามัย

“ในขณะที่ตลาดอาหารแปรรูปมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารพร้อมทาน-เนื้อสดแช่เย็น จากไลฟ์สไตล์ที่ต้องการความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น รวมถึงการบริโภคอาหารพร้อมรับประทาน (Ready Meal) และมองหาบรรจุภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยต้องรักษาคุณสมบัติของสินค้าไว้ให้ได้ และต้องไม่กระทบกับกระบวนการผลิต”

กิตชัย ขยายความต่อเนื่อง บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย Fest by SCGP ได้ขยายเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหารพร้อมทาน-เนื้อสดแช่เย็น ผ่านความร่วมมือกับลูกค้าแต่ละรายในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วน ล่าสุด ได้พัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ได้แก่

-ถาดกระดาษเนื้อสดแช่เย็น (Fest Fresh Pak) ที่เก็บรักษาความสดของเนื้อได้ตามมาตรฐาน แข็งแรงและคงสภาพแม้อยู่ในสภาวะเปียกชื้น ใช้วัตถุดิบหมุนเวียนที่สามารถปลูกใหม่ทดแทนได้ (Renewable Material) ไม่น้อยกว่า 80% ได้รับการรับรองจากฉลาก SCG Green Choice

-ถาดอาหารแช่เย็นพร้อมทาน (Fest Redi Pak) เฟสท์ได้ร่วมกับ Reo’s Deli (รีโอส์ เดลิ) พัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยรักษาความสดและรสชาติของอาหาร สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้เลยโดยไม่ต้องถอดปลอกออก สามารถเก็บความร้อนได้ดี จึงช่วยลดเวลาและประหยัดพลังงานที่ใช้ในการอุ่นอาหารลงเหลือเพียง 45 วินาทีจากเดิมต้องใช้เวลามากถึง 1 นาที ส่วนนวัตกรรมฟิล์ม เมื่อทานอาหารเสร็จ ดึงแยกทิ้งนำไปฟิล์มไปรีไซเคิลได้

“ในตลาด Processed Food ในกลุ่มอาหารพร้อมทาน-ผลิตภัณฑ์เนื้อสด มีมูลค่าประมาณ 2,700 ล้านบาท เฟสท์รองรับในตลาดกลุ่มนี้ โดยมีส่วนแบ่งตลาดราว 1% ขณะที่ทั้งตลาดเติบโตต่อปี 3-5% ตั้งเป้าจะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารพร้อมทาน-เนื้อสดแช่เย็นเป็น 10% ภายในปี 2571” กิตชัยกล่าว

นอกจากนี้เฟสท์มีบริการให้คำปรึกษาและโซลูชัน เพื่อเป็นไอเดียให้แก่ผู้ผลิตอาหาร สามารถเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตและระบบอัตโนมัติที่ได้รับความนิยมสูง โดยได้จับมือกับ “เต่าบิน” พัฒนา แก้วกระดาษสำหรับเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ (Fest Vending Pak) ที่ผลิตด้วยกระดาษ ทนทาน ไม่เสียรูปทรง พร้อมพิมพ์ลายสวยงาม คมชัด ช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนลวดลายได้ตามแผนการตลาดตามเทศกาล (Seasonal Marketing) ช่วยลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งสินค้าให้เกิดความคล่องตัว และลดพื้นที่การจัดเก็บสินค้าคงคลัง

ด้วยศักยภาพด้านการผลิตจากฐานการผลิต 4 แห่งคือ สมุทรสาคร ราชบุรี กาญจนบุรี และขอนแก่น มีกำลังการผลิต 1,600 ล้านชิ้น/ปี พร้อมเดินหน้าเพิ่มความร่วมมือกับผู้ผลิตอาหาร ให้ลูกค้ามั่นใจได้ในความสะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“เฟสท์ตั้งเป้าอีก 5 ปีข้างหน้า จะมีส่วนแบ่งการตลาด 10% รายได้ 330 ล้านบาท สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น และร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน” กิตชัยกล่าวในท้ายที่สุด

 

You Might Also Like