Browsing Tag

Fest

NEXT GEN

เปิด “นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร Fest by SCGP”

8 ธันวาคม 2566… 3 ปัจจัย “สิ่งแวดล้อม ความสะดวก สุขอนามัย” ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดบรรจุภัณฑ์อาหาร Food grade เฟสท์ by SCGP พัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับดีมานด์บรรจุภัณฑ์ยั่งยืนที่โตอย่างต่อเนื่อง

Continue Reading

CSR

Fest ร่วมสร้าง “วิถี” การกิน ใช้บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย

22 กรกฎาคม 2562… ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย ต่อยอดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายร่วมบริจาค อีกด้านรณรงค์สร้างจิตสำนึก จัดอบรมให้เจ้าของร้านอาหารบนถนนข้าวสารลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมใส่อาหาร

Continue Reading