NEXT GEN

3 สูตรสำเร็จ สื่อสารเรื่อง ESG ให้ปัง !

16 สิงหาคม 2562… ESG กำลังเป็นประเด็นที่นักลงทุนและ Stakeholders ให้ความสำคัญสนใจมากขึ้น การมีแนวทางการสื่อสารที่ถูกต้อง จึงมีผลต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร

ไม่ใช่ความลับอีกต่อไปที่การลงทุนเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) กำลังเพิ่มขึ้น ประเด็นESG ได้รับความสนใจ และดึงดูดความสนใจของนักลงทุนในโลกธุรกิจ แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในการนำเรื่องเหล่านี้มาเล่า !?

หลักฐานคือ ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างผลการดำเนินงาน ESG การลดความเสี่ยงที่ดี และมูลค่าทางการเงินในระยะยาวที่เพิ่มขึ้น ได้จุดประกายการเติบโตที่โดดเด่นในการลงทุน ESG เป็นผลให้นักลงทุนสถาบันเรียกร้องให้บริษัทต่าง ๆ สื่อสารเรื่องราวความยั่งยืนของพวกเขาให้มากกว่าเดิม

ESG อาจเป็นหัวข้อที่แห้งแล้งจืดชืด หากการเล่าเรื่องที่น่าสนใจรอบ ๆ ไม่มีเส้นทางที่ชัดเจนเพื่อการติดตามผู้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรหลายแห่งพบว่า ตนเองหลงทางในความมืด สิ่งที่พวกเขาต้องการคือแนวทางเพื่อตอบโจทย์ข้างต้น

ทีมงานที่ thinkPARALLAX พัฒนา White Paper ชุดใหม่ กล่าวได้ว่าเป็นสูตรสำหรับการสื่อสารเรื่อง ESG ซึ่งจะช่วยแนะแนวทางนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความยั่งยืนขององค์กร และผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร เพื่อวางแผนและดำเนินกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้คะแนน ESG ที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ สูตรมุ่งเน้นไปที่ 3 ส่วนสำคัญ การสร้างรากฐานที่มั่นคง รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แข็งแกร่งและการสื่อสารสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ

1. สร้างรากฐานที่มั่นคง

เหตุใดเรื่องราวความยั่งยืนบางเรื่องอยู่ยั้งยืนยง ขณะที่บางเรื่องล้มเหลวไม่เป็นท่า ? เพื่อบอกเล่าเรื่องราว CSR ที่แท้จริงและน่าสนใจ การสื่อสารของคุณจำเป็นต้องมีแก่น หรือสาระที่แท้จริง

แบรนด์ที่ยั่งยืนทุกแบรนด์ สร้างขึ้นจากรากฐานของกลยุทธ์ และการเล่าเรื่องที่มั่นคง สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเรื่องเล่าของแบรนด์ ซึ่งจะสมบูรณ์ด้วยวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

หลังจากสร้างรากฐานแล้วให้ระบุ Stakeholder ของบริษัทของคุณให้ชัดเจน รวมถึงประเด็นปัญหา ESG ที่สำคัญ ใช้ปัญหาเหล่านี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย และสร้างกลยุทธ์ที่ครอบคลุม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

เมื่อทำสิ่งนี้เสร็จแล้ว ให้บอกกล่าวเป้าหมายของคุณกับ Stakeholders ทั้งภายใน และภายนอกผ่านกรอบการสื่อสารที่ยั่งยืน

Sustainability Report รายงานเล่มนี้ คือการสื่อสารด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กับทุกภาคส่วนทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งนักลงทุนทั่วโลกที่สนใจจะลงทุนกับบริษัทต่างๆใน SET จะอ่านรายงานเล่มนี้ด้วย

จากนั้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์ สามารถใช้สิ่งนี้เพื่อเชื่อมโยงความคิดริเริ่มขององค์กรกับกลยุทธ์ ESG ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ของคุณ

2. รับประโยชน์สูงสุดจากการทำรายงานความยั่งยืนที่ดี

ในปีพ. ศ. 2561 ประมาณร้อยละ 86 ของบริษัทใน S&P 500 ส่งรายงานความยั่งยืน ไม่ว่าจะผ่านไมโครไซต์ PDF แบบอินเทอร์แอกทีฟ ข้อความเสียง หรือรูปแบบดิจิทัลอื่น ๆ

รายงานความยั่งยืนที่ดีจะต้องมีการจัดระเบียบ ที่นักลงทุน และนักวิเคราะห์สามารถเข้าถึงได้ง่าย

รายงานความยั่งยืนของบริษัท ควรนำไปสู่รากฐานที่ได้กำหนดไว้แล้ว แสดงความเป็นผู้นำ ซึ่งสามารถทำผ่านจดหมายจาก CEO แสดงให้เห็นว่าความพยายามในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทผสานเข้ากับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น โดยผูกไว้กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG-Sustainable Development Goals ) ของสหประชาชาติ

เป็นไปได้มากว่าบริษัทของคุณต้องเผชิญกับเรื่อง ESG ซึ่งเป็นความท้าทายที่กำลังดำเนินการเพื่อปรับปรุง ใช้โอกาสนี้ในการสร้างความโปร่งใสในรายงานความยั่งยืน

อยากจะขอเปรียบเทียบว่า การบ่งรอยสิวบนใบหน้า แล้วแผลหาย เสมือนแสดงกระบวนการแก้ปัญหา ทำให้เห็นถึงความคืบหน้าในทางที่สร้างความประทับใจให้นักลงทุนและ Rating Agencies

3. เพิ่มเติมการสื่อสาร สร้างการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ

การเสริมส่วนประสมการโฆษณาที่มีอยู่ของคุณด้วยโฆษณา และการส่งข้อความที่เกี่ยวข้องกับ ESG จะทำให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ มีส่วนร่วม เห็นความมุ่งมั่นของการดำเนินตามแนวทางความยั่งยืนตลอดปี

โปรแกรมการเป็นผู้นำทางความคิดที่ครอบคลุม นำเสนอเรื่องราวความยั่งยืนผ่านบล็อก โซเชียลมีเดีย การนัดหมายพูดคุย ซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการแสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในประเด็น ESG ที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่
เว็บไซต์หลักของ บริษัท เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่มีคุณค่าในการแสดงความมุ่งมั่นต่อ ESG และผู้เยี่ยมชมสำคัญที่คิดว่า บริษัท ของคุณเป็นแบรนด์ที่ยั่งยืน เรื่องราวความยั่งยืนของบริษัทได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีคุณค่า บทความใน Harvard Business School ระบุว่า ความเชื่อมั่นของประชาชนมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของนักลงทุน เมื่อมีการกล่าวถึงกิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

Glassdoor เป็นตัวอย่างที่ดีของสื่อที่ให้นักลงทุนและหน่วยงานจัดอันดับ วิจารณ์บริษัทในเรื่อง ESG บริษัทสร้างวัฒนธรรมของความโปร่งใสโดยส่งเสริมให้พนักงานเขียนวิจารณ์องค์กรได้ หากบริษัท ของคุณภูมิใจในวัฒนธรรม จริยธรรม หรือรูปแบบความเป็นผู้นำ สิ่งสำคัญไม่แพ้กัน คือการได้รับการสนับสนุนจากแหล่งข้อมูลภายนอกด้วย

จากเรื่องราวทั้งหมดที่บริษัทของคุณสามารถบอกเล่า ความยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ในฐานะที่ ESG กำลังเป็นประเด็นที่นักลงทุนและ Stakeholders ให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง และนับวันมีแต่จะให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ การมีแนวทางการสื่อสารที่ถูกต้อง จึงมีผลอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร

Cr.

เนื้อหาเกี่ยวข้อง

You Might Also Like