NEXT GEN

Climate Change จะเป็นวิชาบังคับของโรงเรียนทุกแห่งในสกอตแลนด์

27 พฤษภาคม 2567…รายงานใหม่เกี่ยวกับวิธีที่รัฐบาลสกอตแลนด์สามารถมีส่วนร่วมกับผู้คนในประเด็นสภาพอากาศได้ดีขึ้น ระบุว่า Climate Change ควรเป็นวิชาบังคับของโรงเรียน ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับวิกฤตสภาพอากาศ การผลิตพลังงาน ปัญหาระดับโลก และโอกาสในการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ชั้นเรียนเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศเป็นข้อเสนอแนะหลักจากคณะกรรมการที่ประกอบด้วยสมาชิกเป็นบุคลลสาธารณะ 23 คน พวกเขาได้รับการสุ่มเลือกจากทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมคณะผู้พิจารณาเรื่อง Climate Change

รายงานระบุว่า Climate Change ควรเป็นวิชาบังคับตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย และเด็กๆ ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนา นอกจากนี้ เรื่องสภาพภูมิอากาศหลายหัวข้อยังมีวิชาเลือกด้วย ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนทุกคนเข้าใจพื้นฐานในหัวข้อดังกล่าว

“เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับความรู้ มีโอกาสมีส่วนร่วมและพูดคุย มีอิทธิพลต่อผู้ปกครอง ช่วยเปลี่ยนแปลงทั้งภายในบ้านและในระดับท้องถิ่น”

คณะผู้พิจารณาเรื่อง Climate Change ของสกอตแลนด์ ก่อตั้งขึ้นโดย คณะทำงาน Net Zero ของรัฐสภาสก็อตแลนด์เมื่อต้นปีนี้ มีภารกิจตอบคำถาม 2 ข้อ

1.รัฐบาลสก็อตแลนด์มีประสิทธิภาพดึงดูดสาธารณชนให้สนใจเกี่ยวกับ Climate Change มากน้อยเพียงใด รวมถึงเป้าหมาย
2.รัฐบาลสกอตแลนด์จะทำอะไรได้อีก (ถ้ามี) เพื่อแจ้ง และทำให้สาธารณชนมีส่วนร่วม เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายClimate Change

ภาพสร้างโดย AI

ภาพรวม มีข้อเสนอแนะ 18 ประการ เช่น

1.ควรมีความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรผู้เชี่ยวชาญที่นำโดยชุมชนมากขึ้น
2.ให้ทุนสนับสนุนศูนย์ควบคุมสภาพภูมิอากาศ
3.เน้นการเล่าเรื่องเชิงบวก ซึ่งจะช่วยทำให้สกอตแลนด์สามารถกำหนดมาตรฐานความเป็นเลิศ
4.ประสิทธิภาพการสื่อสารกับสาธารณะเกี่ยวกับ Climate Change ยังไม่เพียงพอ
5.เอกสารนโยบายมักยาวเกินไป เต็มไปด้วยคำศัพท์เฉพาะทาง เข้าใจยาก เป็นต้น

คณะทำงานเพิ่มเติมด้วยว่า รัฐบาลสกอตแลนด์ ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างซื่อตรง เกี่ยวกับความท้าทายที่เผชิญอยู่ สร้างวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจยิ่งขึ้น เพื่อสร้างโลกที่ดีกว่า ซึ่งพลเมืองทุกคนล้วนเต็มใจร่วมด้วยช่วยกัน

คณะทำงานเรื่อง Climate Change จะนำเสนอข้อมูลทั้งหมดต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชาวสก็อต และหวังว่าพวกเขาจะสามารถสนับสนุน “การดำเนินการเชิงบวก และเป็นรูปธรรม”

“รายงานนี้ระบุถึงความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องออกมาอยู่แถวหน้า เพื่อนำธุรกิจ และสาธารณชนมารวมกัน ทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความท้าทายที่เราทุกคนเผชิญอยู่ พูดจริงทำจริงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง” Edward Mountain ประธานการประชุม Net Zero คณะกรรมการพลังงานและการขนส่งกล่าว

เดือนที่แล้วคณะกรรมการ Climate Change ให้ข้อมูลว่า เป้าหมายสภาพภูมิอากาศปี 2030 ของสกอตแลนด์ไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไป การทำงานร่วมกันในทุกระดับของสังคมจึงเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนการดำเนินการไปข้างหน้า

ที่มา

 

You Might Also Like