NEXT GEN

รู้จัก “ธรรมชาติในเชิงบวก” เป้าหมายระดับโลกที่วัดผลได้ในปี 2030

23 กันยายน 2566…องค์กร สถาบัน พันธมิตรทางธุรกิจ และการเงินด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติใหญ่ที่สุดในโลก 27 แห่งรวมตัวกัน เปิดตัวโครงการริเริ่มใหม่ มุ่งเป้าขับเคลื่อนให้เกิดความสมบูรณ์ โดยใช้คำว่า Global Goal for Nature ในวงกว้างขึ้น ภายใต้สโลแกน Nature positive by 2030

Nature positive by 2030 หมายถึงการหยุดและฟื้นฟูการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพภายในปี 2030 จากฐานปี 2003 ผ่านการเพิ่มขึ้นที่วัดได้ด้านสุขภาพ ความอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลาย และการฟื้นฟูของสายพันธุ์ ระบบนิเวศ และกระบวนการทางธรรมชาติ

Marco Lambertini ผู้ประสานงานโครงการ Nature Positive Initiative กล่าวว่า โครงการมุ่งรวบรวมองค์กรจำนวนมากจากภาคส่วนต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ความสมบูรณ์ ขยายการยอมรับ ชี้แนะ และสนับสนุนการดำเนินการที่วัดผลได้

“เราตั้งเป้าว่า ภายในทศวรรษนี้จะมีธรรมชาติเชิงบวกมากขึ้น เพื่อให้โลกเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับเราทุกคน การดำเนินการเน้นทำอย่างเร่งด่วน เพื่อหลีกเลี่ยงจุดเปลี่ยนทางนิเวศที่ไม่อาจย้อนกลับได้ ปัญหาธรรมชาติรอไม่ได้ และมนุษยชาติก็ไม่สามารถรอได้”

โครงการ Nature Positive Initiative ที่เพิ่งประกาศใหม่ จะเปิดรับพันธมิตรเพิ่มมากขึ้น ถือเป็นการดำเนินงานระยะที่ 2 หลังจากที่เริ่มในปี 2019 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาธรรมชาติเชิงบวกภายในปี 2030 ซึ่งเทียบเท่ากับเป้าหมาย 1.5C ที่มีอยู่

การฟื้นฟูการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการยอมรับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการต่อสู้กับปัญหาภาวะโลกเดือด การป้องกันการระบาดใหญ่ของแหล่งกำเนิดจากสัตว์สู่คนในอนาคต การจัดการกับความไม่มั่นคงทางน้ำและอาหาร สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและเสมอภาค ตลอดจนการยอมรับและจัดการกับสิทธิและการมีส่วนร่วมของชนเผ่าพื้นเมือง ประชาชน

ทำให้เดือนธันวาคม 2021 เป้าหมายหยุดยั้งและฟื้นฟูการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพให้สำเร็จภายในปี 2030 ถูกจัดทำขึ้นในภารกิจของกรอบความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลกคุนหมิง-มอนทรีออล (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework) การยอมรับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพได้ซึ่งระบุว่าเป็น ‘ ‘Paris moment’ สำหรับธรรมชาติ

ที่มา คลิกภาพ

ขณะเดียวกัน การใช้คำว่า ‘ธรรมชาติเชิงบวก’ ก็เติบโตขึ้นโดยปราศจากความเข้าใจที่ชัดเจนและสอดคล้องกันในหมู่ผู้มีบทบาทในภาคธุรกิจ การเงิน ภาครัฐ และภาคประชาสังคม เกี่ยวกับสิ่งที่วลีนี้เป็นตัวแทนและไม่ได้เป็นตัวแทน การรับรองความชัดเจนและการรักษาความสมบูรณ์ของคำจำกัดความถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกในการดำเนินการ และความรับผิดชอบที่จำเป็น

งานหลักจะรวมถึงการรักษาความสมบูรณ์ของ ‘ธรรมชาติในเชิงบวก’ ซึ่งเป็นเป้าหมายระดับโลกที่วัดผลได้สำหรับธรรมชาติในปี 2030 สำหรับธุรกิจ สถาบันการเงิน รัฐบาลทุกระดับ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ด้วยความทะเยอทะยานเชิงบวกโดยธรรมชาติแล้วได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากผู้เสนอครั้งแรก ลำดับความสำคัญจะสนับสนุนการเปิดตัวคำจำกัดความ ตัวชี้วัด ตลอดจนเครื่องมือและแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานทั่วไป ซึ่งช่วยให้ทุกคนสามารถวัดและรายงานผลกระทบและการมีส่วนร่วมในระดับแต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม

องค์กรและแนวร่วมที่เปิดตัวโครงการ Nature Positive Initiative (NPI) ได้แก่ African Natural Capital Alliance, BirdLife International, Business for Nature, Campaign for Nature, Capitals Coalition, Conservation International, Global Commons Alliance, Global Reporting Initiative, ICLEI – Local Governments for Sustainability, เครือข่ายข้อมูลพื้นเมือง, InTent, IUCN (สหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ), มหาวิทยาลัยเชิงบวกธรรมชาติ / มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด

ศาสตราจารย์ Milner-Gulland, Nature Positive Universities / University of Oxford กล่าวว่า ในฐานะชุมชนระดับโลกของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นกับการมีส่วนร่วมในการหยุดยั้งและฟื้นฟูการสูญเสียธรรมชาติ ด้วยการรับผิดชอบต่อผลกระทบเริ่มจากตัวเราเอง ลงมือจริงจัง รายงานอย่างโปร่งใสเกี่ยวกับความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายธรรมชาติเชิงบวกของสถาบันของเรา

ที่มาภาพ คลิก

“ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศแห่งสหประชาชาติ เรากำลังทบทวนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการเพื่อธรรมชาติ ทำให้พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นสีเขียว และจัดการกับ Footprint ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยได้รับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ทำงานร่วมกับความร่วมมือขององค์กรต่างๆ เพื่อช่วยปกป้องอนาคตที่น่าอยู่ภายใต้ขอบเขตของโลกสำหรับผู้คนและธรรมชาติ”

องค์กรอื่นๆที่เข้าร่วมมี Nature4Climate, NatureFinance, สถาบันพอทสดัมเพื่อการวิจัยผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ Principles for Responsible Investment, Science Based Targets Network, คณะทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับธรรมชาติ (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures), ทีม Climate Champions, The Nature Conservancy, The Pew Charitable Trusts, Wildlife Conservation Society, World Business Council for Sustainable Development,คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยพื้นที่คุ้มครองของ IUCN, สถาบันทรัพยากรโลก และ WWF International

Kirsten Schuijt ผู้อำนวยการทั่วไปของ WWF International กล่าวว่า การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพคุกคามชีวิตมนุษย์และการดำรงชีวิต ขณะเดียวกันก็บั่นทอนความสามารถในการจำกัดภาวะโลกร้อนให้อยู่ที่ 1.5 องศาเซลเซียส ทุกคนจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนหากต้องการบรรลุเป้าธรรมชาติเชิงบวก ภายในปี 2030

“WWF ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Nature Positive Initiative (NPI) และตั้งตารอที่จะได้ทำงานร่วมกับชุมชนต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือในวงกว้าง เพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนมากขึ้นสำหรับผู้คนและโลก”

องค์กรหลักทั้งหมดได้รับมอบหมายให้กำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ตำแหน่งนโยบาย และกิจกรรมร่วมกันของ NPI พวกเขายังจะรับผิดชอบในการประชุม ติดต่อประสานงาน และประสานงานการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันขององค์กรพันธมิตรที่มีการเลือกตั้งอย่างกว้างขวางและครอบคลุมมากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่า ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดได้รับการพิจารณา และเพื่อช่วยสนับสนุนความพยายามในการส่งมอบผลลัพธ์เชิงบวกตามธรรมชาติทั่วทั้งเครือข่าย

ที่มาเรื่องและภาพ

 

You Might Also Like