NEXT GEN

จากการทำเงินด้วยวิธีที่ไร้ยางอาย สู่ 2020 ปีของ Sustainable Finance

31 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2563…Charlie Reading , MD และผู้ก่อตั้ง Efficient Portfolio นำเสนอแนวคิดเบื้องหลังของเรื่อง Sustainable Finance และให้ความเห็นถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี 2020


กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ที่บรรดานักลงทุนให้ความสนใจในสิ่งเดียว นั่นคือ กำไร และผลตอบแทนจากการลงทุน ประเด็นนี้ ทำให้ได้เห็นว่านักลงทุนจำนวนมากทำเงินจากวิธีการที่ไร้ยางอาย การลงทุนที่ดูเหมือนไม่ตั้งใจใน บริษัทหรือหุ้นที่เชื่อมโยงกับอาวุธยุทโธปกรณ์ ยาสูบ บริษัทยารายใหญ่ หรือการดำเนินการใด ๆ ที่น่าสงสัยคล้ายๆกัน ก็ดูเหมือนเป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้างรายได้

แต่เมื่อโลกตื่นขึ้น สนใจการเปลี่ยนแปลงในแง่ของการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมและจริยธรรมมากขึ้น ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้คนสนใจสิ่งที่บางคนใช้คำว่าเป็น การเงินที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Finance

ขณะที่ไม่ควรลอง และเปรียบเทียบผลตอบแทนจาก “หุ้นเก่า” เช่น ยาสูบ แอลกอฮอล์ และอาวุธยุทโธปกรณ์ กับหุ้นสีเขียวตัวใหม่ในกระดาน ผู้เชี่ยวชาญหลายคนแนะนำว่าการลงทุนเชิงจริยธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่

ข้อเสนอแนะในภาพรวม คือนักลงทุน พบว่า หากพวกเขาดีต่อโลก และผู้คน โดยเฉลี่ยแล้ว พวกเขาก็จะได้รับประโยชน์กลับมาเท่าเทียมกัน มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่า กองทุนที่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการมีธรรมาภิบาลในกลยุทธ์ ก็มีแนวโน้มที่พวกเขาจะมีผลประกอบการดีกว่ากองทุนที่ไม่ทำอย่างมีนัยสำคัญ

ปี 2020 จะเป็นปีที่เราต้องยึดถือความคิดแบบนี้ได้จริงจังแล้วใช่ไหม ? เวลาเท่านั้นที่จะบอกได้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้ มันเป็นอย่างไร ?

Photo : https://www.finance-monthly.com/issues/2020/01/12/

มีคำถามว่า การเงินที่ยั่งยืน- Sustainable Finance คืออะไร ?

 

ตามคำจำกัดความของ องค์กรพันธมิตรการลงทุนอย่างยั่งยืนทั่วโลก (Global Sustainable Investment Alliance -GSIA) ในปี 2016 มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ 23 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ากับ 26% ของมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการทั้งหมดในโลก อยู่ใน “การลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม” ที่คำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแล (ESG)

อย่างไรก็ตาม คำจำกัดความที่แท้จริงของการเงินที่ยั่งยืนนั้นแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าคุณไปถามใคร ความแตกต่างอยู่ที่ว่า นั่นเป็นการลงทุนปกติ หรือการลงทุนแบบรูทีน เพราะมีบริษัท และการลงทุนบางกลุ่มที่แยกออกเป็น กลุ่มที่ไม่ผ่านการคัดกรอง” ของ GSIA ซึ่งอนุมานได้ว่า ทำผิดจรรยาบรรณหรือไม่น่าเชื่อถือ

คำจำกัดความอื่น ๆ แน่นอนว่า พวกเขาเหล่านั้นสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่โลก พวกเขาเหล่านั้น ล่าสุดถูกอ้างถึง ว่า “สร้างผลดีแก่การลงทุน” หมายถึงว่า เมื่อลงทุนแล้ว สามารถตรวจวัด และคำนวณเป็นมูลค่าออกมาได้ชัดเจน

ตัวอย่างรูปธรรม เช่น สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ การลงทุนสะสมมุ่งสู่เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน และพลังงานคาร์บอนต่ำอื่น ๆ รวมถึงมาตรการประหยัดพลังงานเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นต่ำกว่า 2C และหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดของภาวะโลกร้อน ประมาณการว่า จะมีมูลค่า 75 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ [2]

ทั้งหมดนี้รวมถึงกลยุทธ์ระยะยาวที่ตรงกับความหวังที่อุตสาหกรรมทั่วโลก มีสำหรับโครงการทางการเงินดังกล่าว เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างเป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้น  อีกตัวอย่างหนึ่ง ที่เห็นได้ชัดในทันที คือ การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากโรงงานผลิต หรือจำนวนทุนการศึกษาที่มอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือโรงเรียนที่ยากจนในประเทศกำลังพัฒนา อันเป็นโครงการเฉพาะ แม้ค่อนข้างแตกต่างจากวิธีการดั้งเดิมในการวัดความสำเร็จในการลงทุน แต่จริง ๆ แล้วผลตอบแทนทางการเงินไม่จำเป็นต้องดูคุ้มค่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ไม่ใช่ทางการเงินแต่อย่างใด

ประเด็นที่กำลังมีการพูดคุยกันอยู่ คือ ขนาดของทุนที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ อยู่นอกเหนือขอบเขตของการเงินการคลังของรัฐเพียงอย่างเดียว ซึ่งหมายความว่าการเงินภาคเอกชนสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านของเรื่องคาร์บอนต่ำด้วย

คำถามจึงมีอยู่ว่า มีทางเลือกอะไรอยู่บ้าง ?

 

ก่อนปี 2020 มีสิ่งสำคัญเรื่องหนึ่งที่ต้องทราบ คือ Sustainable Finance สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนได้ และอาจลดผลตอบแทนการลงทุนได้ด้วย การจำกัดการลงทุนให้แก่บริษัทที่มุ่งเน้นด้านจริยธรรมเท่านั้น ทำให้นักลงทุนสามารถจำกัดการลงทุนได้ โดยมีสิทธิคัดเลือกการลงทุนได้เอง

Photo : https://www.wwf.org.uk/what-we-do/projects/why-were-working-sustainable-finance

นั่นหมายความว่า ภายหลังจากที่หลักการของสหประชาชาติว่าด้วยการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบถูกนำมาใช้ในปี 2006 นักลงทุนเริ่มเห็นพ้องต้องกันกับแนวทางของ Vanguard Group และ Fidelity Investments ที่เพิ่มการลงทุนเชิงจริยธรรม แนวโน้มที่ไม่แสดงสัญญาณของการชะลอตัว Guido Fürer หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของ Swiss Re ได้กล่าวว่ามันเป็นการ ‘ทำดี- doing good ‘ และช่วยเศรษฐกิจในภาพรวม

PortfolioMetrix ผู้จัดการการลงทุนได้เพิ่มพอร์ตการลงทุนเกี่ยวกับ Sustainable Finance ให้เป็นทางเลือกมากขึ้นด้วย ซึ่งหมายความว่านักลงทุนสามารถรักษาระดับความเสี่ยงเช่นเดียวกับพอร์ตการลงทุนเดิมของพวกเขา ความแตกต่างเพียงอย่างเดียว คือ การถือครองพื้นฐานนั้นจะตรงตามเกณฑ์สำหรับผลงานทางจริยธรรม

ในแง่ที่ผู้คนอาจลงทุนตัวเลือกที่มีขนาดใหญ่ และมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา เมื่อโลกกลายเป็นสังคมที่รับรู้และเคลื่อนไหวไปทางการเป็นสีเขียวมากขึ้น เช่น การต่อต้านการสูญพันธุ์ การทำงานของนักเคลื่อนไหว เช่น Greta Thunberg ได้รับการยอมรับ

การเงินที่ยั่งยืนมีหลายรูปแบบ นี่คือตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ในปี 2020 อาจเห็นว่ามีการประกาศเป็นบรรทัดฐาน

 

ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) : ขณะนี้ไม่มีอะไรใหม่ การเงินแบบยั่งยืนนี้หมายถึงธุรกิจที่ไม่เพียงแต่สร้างผลกำไร แต่ยังมีปัญหาทางสังคมอยู่ในใจ กำไรถูกนำกลับไปลงทุนในธุรกิจเพื่อต่อสู้กับการแยกออก ปกป้องสภาพแวดล้อมหรือส่งเสริมการพัฒนาและความเป็นปึกแผ่น พวกเขาทำได้หลายรูปแบบ สิ่งที่คาดได้ว่าจะเห็นมากขึ้นตลอดปี 2020 คือ

-Social Impact Bonds (SIB): พันธบัตรที่ชำระคืนแก่นักลงทุนเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางสังคมของโครงการ
-ไมโครไฟแนนซ์: ทางออกที่ให้เครดิตแก่กลุ่มประชากรที่ด้อยโอกาสมากขึ้น
-การลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบ (Impact Investing) : นำเงินออมไปลงทุนใน บริษัท ที่สร้างผลกระทบต่อสังคมหรือต่อสิ่งแวดล้อม

Green Finance: บางครั้งมันรวมธุรกรรมทางการเงินที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างใหม่ของตลาดที่คาดว่าจะมีมูลค่าเกิน 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปีหน้า หนึ่งในเครื่องมือหลักคือพันธบัตรสีเขียวที่ออก โดยมีจุดประสงค์ในการจัดหาเงินทุน เพื่อริเริ่มระบบนิเวศ เป็นการสร้างพอร์ตโฟลิโอ ของนักลงทุนที่เน้นลดเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระบบนิเวศ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความนิยมในเรื่องนี้

Social Finance : ตัวเลือกนี้ ทำให้ได้เห็นการออม และสินทรัพย์ที่ลงทุนในผลิตภัณฑ์เพื่อสังคมที่มีคุณค่า ซึ่งมีมูลค่าถึง 10,000 ล้านยูโร ในประเทศฝรั่งเศสในปี 2016 ภาคส่วนนี้มีเงินทุนให้กับโครงการที่ไม่เหมาะกับวงจรการจัดหาเงินทุนแบบคลาสสิก เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน สังคมและที่อยู่อาศัย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสิ่งแวดล้อม ในฝรั่งเศส Finansol องค์กรพิเศษรับรองผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อสังคมบางอย่าง (รวมถึงผลิตภัณฑ์ SRI-Social Responsibility Investment) และติดตามแนวโน้มของ Social Finance

[1] https://www.wwf.org.uk/what-we-do/projects/why-were-working-sustainable-finance
[2] https://www.iea.org/

 

ที่มา

 

You Might Also Like