NEXT GEN

ผลวิจัยระบุ ชายคนใดสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม … คนนั้นน่าดึงดูดใจ
 !

22-23 มกราคม 2565…ผลการศึกษาที่เผยแพร่ต้นปีนี้ระบุว่า ผู้ชายที่ใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นคู่ตุนาหงันที่น่าดึงดูดใจเป็นพิเศษ มาดูกันว่า ในการวิจัยด้านจิตวิทยาและการตลาดที่ใช้ชื่อว่า Green Mate Appeal ของเรื่องนี้เป็นอย่างไร

ผลที่ได้จากงานวิจัยเปิดเผยว่า การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถูกมองว่าเป็นเสมือนสัญญาณที่ระบุถึงซื่อสัตย์เกี่ยวกับความมุ่งมั่นของผู้ชาย มีข้อมูลระบุเป็นเอกสารว่า ทั้งเพศชายและหญิงล้วนมีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมทางนิเวศวิทยา แต่จนถึงขณะนี้ ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกมากกว่า

บริษัทวิจัยตลาด Mintel ระบุว่า 71 % ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้หญิง “ตั้งใจใช้ชีวิตอย่างมีจริยธรรมมากขึ้น” เทียบกับผู้ชายอยู่ที่ 59 % ซึ่งรวมถึงความมุ่งมั่นในพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การรีไซเคิล ซึ่งผู้ชาย “มีโอกาสน้อยมาก” ที่จะทำเป็นประจำ นิสัยอื่น ๆ ได้แก่ การขาดความตระหนักในการอนุรักษ์น้ำที่ใช้ในบ้าน และการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร 2 เรื่องนี้ผู้หญิงสนใจทำมากกว่าผู้ชาย

การวิจัยด้านจิตวิทยาและการตลาดชี้ให้เห็นว่า การคำนึงถึงปัญหาสภาพอากาศส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของผู้หญิง ด้วยเหตุนี้ ผู้ชายที่สนใจเรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงมีแนวโน้มที่จะทำงานหรือใช้ชีวิตเข้ากันได้ผู้หญิง เช่น มีความมุ่งมั่นและเห็นอกเห็นใจคนอื่นในระดับที่สูงขึ้น ผลการศึกษายังให้ความเห็นด้วยว่า ปัจจัยนี้ทำให้ชายหญิงที่มีคุณสมบัตินี้ น่าจะเข้ากันได้ดี และมองว่าพวกเขาน่าจะเหมาะที่จะทำความรู้จักและสร้างครอบครัวด้วยกัน

หลังจากทำการสำรวจถึง 6 ครั้งกับกลุ่มตัวอย่างชาวอเมริกัน 1,500 คน มีคำตอบที่ได้มีแนวโน้มสูงที่จะถูกต้อง ใช้ได้จริง

“ผลการวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่า ความสนใจจริงจังกับเรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสัญญาณที่ตรงไปตรงมา แสดงถึงคุณค่าของการรักษาความสัมพันธ์ระยะยาว และเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงพันธะสัญญาของการใช้ชีวิตคู่ที่น่าเชื่อถือมากกว่าความมุ่งมั่นของฝ่ายชายอย่างเดียว” เป็นข้อสรุปของทีมงาน 3 คน คือ Sylvie Borau, Leila Elgaaied-Gambier และ Camilla Barbarossa ผู้ทำบทสำรวจนี้

ดังนั้น จากผลสำรวจข้างต้นที่ตอกย้ำว่า ผู้ชายที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมน่าสนใจมาก และถ้านั่นเป็นสิ่งที่คุณมองหาอยู่ ก็ถึงเวลาที่ต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือไปแล้ว

ที่มา

You Might Also Like