NEXT GEN

เผยคะแนน DJSI ของกสิกรไทยปีที่ 6 จากเทียบเชิญธนาคารชั้นนำทั่วโลก 340 แห่ง

18 พฤศจิกายน 2564…ปีนี้เป็น 1 ใน 24 ธนาคารชั้นนำที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีด้านความยั่งยืนระดับโลก (DJSI World) และเป็น 1 ใน 14 ธนาคารที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีด้านความยั่งยืนกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets)

ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ จัดทำขึ้นโดย S&P Global ประจำปี 2564 หรือ  Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2021 ซึ่งเป็นดัชนีวัดมาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก ทั้งในกลุ่มดัชนีระดับโลก DJSI World และกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ DJSI Emerging Markets

สำหรับผลการประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ประจำปี 2564 ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารแห่งแรกของไทยที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ DJSI เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2564 โดยปีนี้เป็น 1 ใน 24 ธนาคารชั้นนำที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีด้านความยั่งยืนระดับโลก (DJSI World) และเป็น 1 ใน 14 ธนาคารที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีด้านความยั่งยืนกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets)

“ธนาคารกสิกรไทยได้รับคะแนนมิติธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ของกลุ่มธนาคารทั่วโลก และได้คะแนนรวมทั้ง 3 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล,เศรษฐกิจ สูงเป็นอันดับที่ 2 ในกลุ่มธนาคารทั่วโลก และสูงเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มธนาคารภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน”

ขัตติยากล่าวในท้ายที่สุด การได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ 6 ปีติดต่อกันดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่สะท้อนความสามารถของธนาคารในการเดินหน้าบนหลักการความยั่งยืนอย่างมั่นคงในทุกสถานการณ์ นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่ตอกย้ำเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของธนาคารในการเดินหน้าสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าและยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริง พร้อมร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศและประชาคมโลกให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

You Might Also Like