Browsing Tag

DJSI World

NEXT GEN

เผยคะแนน DJSI ของกสิกรไทยปีที่ 6 จากเทียบเชิญธนาคารชั้นนำทั่วโลก 340 แห่ง

18 พฤศจิกายน 2564…ปีนี้เป็น 1 ใน 24 ธนาคารชั้นนำที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีด้านความยั่งยืนระดับโลก (DJSI World) และเป็น 1 ใน 14 ธนาคารที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีด้านความยั่งยืนกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets)

Continue Reading

NEXT GEN

AIS ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

16 พฤศจิกายน 2564…ตอกย้ำภารกิจเพื่อความยั่งยืน ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย เดินหน้าขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

Continue Reading

NEXT GEN

เอสซีจี บริษัทยั่งยืนระดับโลกใน DJSI 18 ปีต่อเนื่องระหว่างเดินทางสู่ Net Zero ปี 2593

16 พฤศจิกายน 2564…เอสซีจี ได้รับการประเมินและจัดอันดับในดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ให้เป็นบริษัทยั่งยืนระดับโลก ประเภท DJSI World และ DJSI Emerging Markets ในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials) ในปี 2564 และเอสซีจี เป็นองค์กรแรกในอาเซียนที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2547

Continue Reading

NEXT GEN

ไทยพาณิชย์ติดดัชนีความยั่งยืน DJSI 4 ปีซ้อน

16 พฤศจิกายน 2564… ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) และดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Index) ประจำปี 2564 หมวดธุรกิจธนาคาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากธนาคารทั่วโลกที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประเมินจำนวนทั้งสิ้น 168 แห่ง

Continue Reading