NEXT GEN

เผย 3 เกณฑ์การประเมินด้าน ESG ที่จะต้องสอบให้ผ่าน เพราะโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะเชื่อมโยงกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน

28 กันยายน 2564…เป็นการรับการสนับสนุน “สินเชื่อ ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน” (Sustainability-Linked Loan: SLL) ระยะยาวเป็นครั้งแรก มูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท จากกรุงศรี เป็นระยะเวลา 4 ปี เป็นก้าวสำคัญในการประสานความร่วมมือสู่การเติบโตที่แข็งแกร่งในภูมิภาคอาเซียน

ดนัยเดช เกตุสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP และ พรสนอง ตู้จินดา ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือกันในครั้งนี้ เพราะทั้งสองมีเป้าหมายธุรกิจและบริการทางการเงินด้าน ESG

SCGP มีความชัดเจนทางธุรกิจด้วยหลัก “เศรษฐกิจหมุนเวียน” มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  การได้รับการสนับสนุน “สินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในระยะยาว” (Sustainability-Linked Loan: SLL) ในครั้งนี้ เป็นสินเชื่อเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจที่จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน ESG ด้วยวงเงินกู้ทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 4 ปี โดยโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะเชื่อมโยงกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน (Sustainability Performance Targets หรือ SPTs)

“เมื่อ SCGP สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนตามที่กำหนด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะถูกปรับลดลง สำหรับข้อกำหนดและตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายการดำเนินงานด้านความยั่งยืนหลังจากได้รับสินเชื่อแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ เป้าหมายด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการลดปริมาณการใช้น้ำจากภายนอก และการเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ SCG Green Choice โดย SCGP เป็นผู้ประกอบการด้านบรรจุภัณฑ์รายแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อ SLL จะสามารถเพิ่มโอกาสในเชิงธุรกิจได้ รวมถึงเป็นก้าวสำคัญในการนำธุรกิจไปสู่การเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน”

สำหรับกรุงศรีแล้ว สินเชื่อ SLL ในครั้งนี้ นับเป็นการขยายความร่วมมือในมิติด้านสิ่งแวดล้อมกับ SCGP โดยธนาคารเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของ SCGP ทั้งในการด้านการเงินและการดำเนินธุรกิจด้าน ESG ซึ่งมีมาอย่างต่อเนื่องและถือเป็นผู้นำของประเทศไทยและในภูมิภาค

“การสนับสนุนสินเชื่อ SLL ในครั้งนี้ เรามองว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กับลูกค้า หรือ Value Creation อีกรูปแบบหนึ่ง และเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านความยั่งยืน เพื่อนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงให้กับผู้บริโภคและอุตสาหกรรมได้ตามเป้าหมาย ทั้งยังเป็นอีกก้าวสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ SCGP ในประเทศไทยและอาเซียน สอดคล้องกับเป้าหมายของกรุงศรีในการเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน เพื่อช่วยให้ลูกค้าเติบโต ด้วยแรงสนับสนุนของกรุงศรีและเครือข่าย MUFG ที่แข็งแกร่งในภูมิภาค”

ความสำเร็จของสินเชื่อ SLL ในครั้งนี้ตอกย้ำพันธกิจในด้าน ESG และความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของประเทศของทั้งสององค์กร อีกทั้งยังเป็นก้าวสำคัญในการประสานความร่วมมือสู่การเติบโตที่แข็งแกร่งในภูมิภาคอาเซียน

 

You Might Also Like