NEXT GEN

สีเขียว เหลือง หรือแดง : สหราชอาณาจักรใช้จําแนกสถานที่ท่องเที่ยวในเดือนพฤษภาคม

17-18 เมษายน 2564…สหราชอาณาจักรจะยืนยันในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมว่าจะอนุญาตให้มีการเดินทางระหว่างประเทศอีกครั้งแล้วหรือไม่ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม และประเทศใดจะตกอยู่ในประเภทสีแดง สีเหลือง หรือสีเขียว

ในระบบการพิจารณาใหม่คิดตามความเสี่ยง COVID-19 รายละเอียดใหม่ให้ความหวังเรื่องการอนุญาตให้ผู้คนเดินทางในช่วงฤดูร้อนนี้ คณะทํางานด้านการท่องเที่ยวทั่วโลกของรัฐบาล ให้ความเห็นว่า มีการทํางานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาระบบการรับรอง ซึ่งบางครั้งเรียกว่า Vaccine Passports สําหรับการเดินทางขาเข้าและขาออก

สหราชอาณาจักรค่อยๆคลายการล็อคดาวน์จากช่วงฤดูหนาวที่เข้มงวด เป็นไปตามข้อมูลการเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อและการเสียชีวิตจาก COVID-19 หากการเพิ่มยังไม่เปลี่ยนแปลง จะห้ามการเดินทางระหว่างประเทศต่อไป ยกเว้นสถานการณ์เฉพาะที่รัฐบาลกำหนด

จํานวนผู้โดยสารลดลงอย่างมากตั้งแต่จุดสูงสุดในเดือนมกราคม และหนึ่งในการให้ความสําคัญสูงสุดของรัฐบาลคือหลีกเลี่ยงการทําลายความสําเร็จของโปรแกรมการฉีดวัคซีน COVID-19 แห่งชาติ โดยนําเข้าวัคซีนจากต่างประเทศ ขณะนี้มีประชากรมากกว่า 31.8 ล้านคนในสหราชอาณาจักรได้รับวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งเข็ม ขณะที่ 6.1 ล้านคนฉีดไปแล้ว 2 เข็ม ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการฉีดวัคซีนให้แก่คนจํานวนมากที่เร็วที่สุดในโลก

“กรอบที่ประกาศในวันนี้ จะช่วยให้เราสามารถเปิดการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน รวมถึงทำให้แน่ใจว่า ช่วยให้ความสําเร็จของการฉีดวัคซีนยาวนานสืบไป และยังมอบความอุ่นใจให้กับทั้งผู้โดยสารและอุตสาหกรรม ขณะที่เราเริ่มเดินทางไปต่างประเทศอีกครั้ง”

Grant Shapps รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวกล่าว พร้อมเพิ่มเติมว่า บรรดาสายการบิน บริษัท ท่องเที่ยว และบริษัทเอกชน ซึ่งล้วนกระตือรือร้นในการวางแผนพักผ่อนช่วงวันหยุดฤดูร้อนกดดันรัฐบาลให้รายละเอียดของระเบียบปฏิบัติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

Cr.Devdiscourse

ภายใต้กฎใหม่ ข้อจํากัด เช่น การกักตัวที่โรงแรม การกักตัวที่บ้าน และการทดสอบ COVID-19 จะใช้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของประเทศที่ผู้โดยสารเดินทางมา โดยปัจจัยที่จะประเมินว่าประเทศใดควรตกอยู่ในหมวดหมู่ใด ประกอบด้วย เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีน อัตราการติดเชื้อ ตัวแปรของความกังวล และการเข้าถึงการจัดลําดับจีโนมที่เชื่อถือได้ของประเทศ

โดยสรุป คือ จะมี Green Watchlist ระบุประเทศที่เสี่ยงต่อการเคลื่อนจากสีเขียวไปเป็นสีเหลืองมากที่สุด แม้รัฐบาลให้ความเห็นว่า จะไม่ลังเลที่จะเปลี่ยนหมวดหมู่ของประเทศในเวลาอันสั้นหากข้อมูลแสดงความเสี่ยงเพิ่มขึ้น คณะทํางานแนะนําให้ยกเลิก “แบบฟอร์มอนุญาตเดินทาง” ที่จําเป็นในปัจจุบัน ซึ่งหมายความว่าผู้โดยสารไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ว่าพวกเขามีเหตุผลที่ชัดเจน สําหรับการเดินทางออกจากสหราชอาณาจักร

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่า รัฐบาลกําลังทํางานร่วมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผู้ให้บริการทดสอบ COVID-19 ส่วนตัว เพื่อลดต้นทุนการเดินทางสําหรับประชาชนชาวอังกฤษ

“นี่อาจรวมถึงการทดสอบที่ถูกกว่าที่ใช้เมื่อนักท่องเที่ยวกลับบ้าน รวมถึงว่ารัฐบาลจะสามารถทดสอบก่อนออกเดินทางหรือไม่” เอกสารของคณะทํางานด้านการเดินทางระบุ

ภายใต้กฎระเบียบปัจจุบัน การทดสอบฟรีที่ให้บริการโดยหน่วยงานบริการสุขภาพแห่งชาติไม่สามารถใช้ได้ สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการเดินทาง ซึ่งหมายความว่าผู้โดยสารต้องไปใช้บริการจากเอกชนที่เก็บค่าธรรมเนียมการทดสอบสูง คณะทํางานระบุว่า การรับรองการเดินทางแบบดิจิทัลจะเป็นส่วนหนึ่งของแผน แต่ให้รายละเอียดเล็กน้อย นอกเหนือจากการบอกว่าสหราชอาณาจักรต้องการมีบทบาทสำคัญในการพัฒนามาตรฐานสากลในเรื่องดังกล่าว

ที่มา

You Might Also Like