CSR

ปิดยอดประมูลภาพ 62 ล้านบาท ส่งต่อบุญ+เงิน ให้โครงการไฟ-ฟ้า ทีเอ็มบี

26 พฤศจิกายน 2562…เสียงเรียก 26 ล้านบาท! ครั้งที่ 1 ไม่มีใครยกมือ…. 26 ล้านบาท ครั้งที่ 2 ทุกคนในงานลุ้นว่าใครจะยกมือเสนอราคาต่อ …ไม่มี…26 ล้านบาท ครั้งที่ 3…นับ 1…2…3 เคาะ ! ภาพเวสสันดรชาดก โดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ที่เห็นข้างต้น  ถูกประมูลไปด้วยราคาที่สูงที่สุดในงาน


งานดังกล่าวคือ งาน Charity Art Auction โดย ทีเอ็มบี และ คริสตี้ส์ ประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อโอกาสครบรอบ 10 ปีของโครงการไฟ-ฟ้า โดย ทีเอ็มบี ที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างโอกาสและปลูกฝังให้เยาวชนอายุ 12-17 ปี รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงศิลปะและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต (Art & Life skills) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ปิติ เล่าถึงโครงการ ไฟ-ฟ้า ทั้ง 5 แห่ง

ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ที่มีความพร้อม ในการเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ และเป็นบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้คืนสู่ชุมชน และเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่านศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าที่ปัจจุบันมีทั้งหมด 5 แห่ง ในกรุงเทพ และสมุทรปราการ

“การประมูลในครั้งนี้เกิดจากความตั้งใจของทีเอ็มบี ที่ต้องการส่งต่อภาพเขียนอันทรงคุณค่าเหล่านี้ให้กับคนไทยทุกคน โดยการนำผลงานส่วนหนึ่งที่ธนาคารสะสมอยู่ออกมาประมูลเพื่อจะนำเงินรายได้ไปใช้ทำกิจกรรมเพื่อจุดประกายเยาวชนและชุมชนต่อไป เฉกเช่นที่เราทำต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนมาตลอด 10 ปี”

ปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี ขยายความต่อเนื่อง การประมูลในครั้งนี้จึงสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิด “The Mastery that Inspires the Ordinary” ซึ่ง The Mastery  หมายถึง ผลงานอันทรงคุณค่าของอัครศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ ที่จะมาช่วยกันต่อยอดและจุดประกายสร้างเด็กธรรมดาที่สวยงามให้สังคมไทย

บรรยกาศก่อนการประมูล

ภายในงานได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติมากมาย อาทิ ดอยธิเบศร์ ดัชนี, ปัญญชลี เพ็ญชาติ,นวลพรรณ ล่ำซำ, เยาวณี นิรันดร, สุวิมล มหากิจศิริ, อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ, เสริมคุณ คุณาวงศ์, ณัฐเศรษฐ์ พูนทรัพย์มณี, กรุณ ซอโสตถิกุล, ประกาสิทธิ์ พรประภา, กรกนก ยงสกุล, คณชัย เบญจรงคกุล และเหล่านักสะสมผลงานศิลปะตัวจริงของประเทศไทย

การจัดงานกาล่าดินเนอร์พร้อมประมูลภาพงานศิลปะ Charity Art Auction โดยทีเอ็มบีได้มอบ 15 ภาพเขียนอันทรงคุณค่าจากอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ อาทิ ผลงานจาก อ. ถวัลย์ ดัชนี, อ.ประเทือง เอมเจริญ, อ. ปรีชา เถาทอง, อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต เป็นต้น  โดยการประมูลครั้งนี้ประกอบไปด้วยผลงานศิลปะจำนวน 15 ภาพจากอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ   ที่ล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์และเทคนิคที่ต่างกัน

ลายน้ำทอง 2 โดย อ. ถวัลย์ ดัชนี

 

วิญญาณ 2 โดย อ. ถวัลย์ ดัชนี

 

รูปทรงแสงบนหอไตร วัดพระสิงห์ โดย อ.ปรีชา เถาทอง

 

รูปทรงแสงบนหอไตร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดย อ.ปรีชา เถาทอง

 

ฤดูหนาว โดย อ.ประเทือง เอมเจริญ

 

พระพุทธเจ้าประสูติ โดย อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต

 

ประภาวดี โสภณพนิช ผู้จัดการทั่วไป สถาบันประมูลคริสตี้ส์ ประเทศไทย ได้กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 20 ปี สถาบันประมูลคริสตี้ส์ ประเทศไทย รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานประมูลในครั้งนี้ ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นอีกครั้งของประวัติศาสตร์การประมูลที่มีผลงานศิลปะจากอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติของไทยมากถึง 15 ภาพ

นอกจากผลงานของอัครศิลปินและศิลปินระดับชาติแล้ว ยังมีผลงานของเด็ก ๆ ไฟ-ฟ้า 5 ภาพที่เข้าประมูลในครั้งนี้และได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากเหล่านักสะสมงานศิลปะ ถือเป็นตัวอย่างสำคัญที่ได้นำความรู้ความสามารถที่เด็ก ๆ ได้เรียนจากศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ได้มีโอกาส “ให้” คืนกลับสังคมด้วย

ผลงานศิลปะเยาวชนโครงการ ไฟ-ฟ้า ซึ่งถูกประมูลไปด้วยจากงานครั้งนี้
แถวบน(ซ้ายไปขวา)…ผลงาน ช้างใต้เงามืด และ Light Horseจากเด็กไฟ-ฟ้า น้องฟลุ๊ค-เศรษฐศิริ ชนะภัย ,ผลงาน ต้นไม้กับสายน้ำ จากเด็กไฟ-ฟ้า น้องไชโย-ดุษฎี ถิรธนกุล
แถวล่าง(ซ้ายไปขวา)…ผลงาน ปลาอัมรินทร์ จากเด็กไฟ-ฟ้า น้องฟิลม์-ศรินดา สวนมอญ,ผลงาน พระปรางค์วัดอรุณ จากเด็กไฟ-ฟ้า น้องแทน-ธีรภัทร์ เกลี้ยงล่ำ

การประมูลครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับเยาวชน สังคมและประเทศไทย ถือเป็นงานประมูลครั้งสำคัญที่มีผู้สนใจร่วมงานมากที่สุดงานหนึ่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของผู้ประมูลที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของผลงานศิลปะจากศิลปินไทยที่ยังคงได้รับความสนใจจากนักสะสมจนสามารถทำราคาประมูลได้สูงกว่าราคาเริ่มต้นไปหลายเท่าเลยทีเดียว

อีกมุมหนึ่งระหว่างช่วงเวลาประมูล และหลังจากการประมูลสิ้นสุดลงด้วยยอดเงินกว่า 62 ล้านบาท

 

 

You Might Also Like