CIRCULAR ECONOMY

ดิจิทัลเทคโนโลยี สนับสนุนอนาคตของ Circular อีคอมเมิร์ซอย่างไร ?

13 พฤษภาคม 2565…การปล่อยมลพิษที่เพิ่มขึ้น ได้จุดประกายความสนใจโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของบรรดาบริษัทอีคอมเมิร์ซทั่วโลกให้เพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามกับเศรษฐกิจเชิงเส้นตรง เช่น switching hub โทรศัพท์ อุปกรณ์ ล้าสมัย

นั่นเป็นเพราะเศรษฐกิจหมุนเวียน จะพิจารณาการออกแบบที่ยั่งยืนตั้งแต่เริ่มต้น และในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการใช้วัตถุดิบใน Life Cycle ที่แตกต่างกัน บริษัทอีคอมเมิร์ซหลายแห่งกำลังพิจารณาว่าแนวทางนี้จะช่วยลดรอยเท้าคาร์บอน และช่วยให้ผู้บริโภคทำเช่นเดียวกันได้อย่างไร

อย่างไรก็ตาม มีความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการตระหนักเรื่อง Circular ด้วย การคิดทบทวนและยกเครื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ยั่งยืนตั้งแต่เริ่มต้นคือความสำเร็จในตัวเอง การเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจโดยรวมเพื่อวางรากฐานในการเป็นบริษัทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นก็เป็นงานที่ต้องจับตามอง เพราะเศรษฐกิจหมุนเวียนยังคาดหวังกับผู้ใช้ปลายทาง ผู้ที่ต้องเรียนรู้พฤติกรรมการบริโภคที่แบบใหม่ให้ลึกซึ้ง และกำจัดทิ้งของเก่าอย่างมากด้วย

ใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี ‘สีเขียว’

โชคดีที่สิ่งเหล่านี้เป็นความท้าทายที่เทคโนโลยีสามารถช่วยองค์กรได้ ดังที่เราทราบ การจัดซื้อออนไลน์/อีคอมเมิร์ซให้ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ธุรกรรมแบบไร้กระดาษ การจัดซื้อที่ส่งมอบเร็วกว่าเดิม ปล่อยคาร์บอนน้อยลง และอื่นๆ แต่การวางเทคโนโลยีเสริมไว้ด้านบนของวงจรการจัดซื้อที่ “เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” อยู่แล้ว จะทำให้ประโยชน์คงอยู่ในระยะยาวต่อไป

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลและการวิเคราะห์ช่วยให้บริษัทอีคอมเมิร์ซค้นพบแหล่งข้อมูลอันมีค่า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคให้มากขึ้นในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนซึ่งเคยใช้แล้ว และนำกลับมาใช้ใหม่ คิดใหม่เกี่ยวกับวิธีการบรรจุภัณฑ์ และการจัดส่ง เพื่อลดของเสีย การปล่อยมลพิษ และอื่น ๆ

เครดิต คลิกที่ภาพ

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลและการวิเคราะห์ สร้างประโยชน์แก่บริษัท ลูกค้า และโลกใบนี้ องค์กรจำเป็นต้องระบุโซลูชันข้อมูลที่มีประสิทธิภาพก่อน จากนั้นจึงใช้งานจริง จากข้อมูลของ World Economic Forum มีบริษัทเพียง 9 % เท่านั้นที่ใช้ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) นอกจากนี้ การสำรวจศูนย์วิจัย SAP Insights พบว่ามีผู้บริหารธุรกิจเพียง 21 % เท่านั้นที่พอใจกับคุณภาพและความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่รวบรวมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

เปลี่ยนความชอบ
ของผู้บริโภค

ด้านอีคอมเมิร์ซมีงานบางอย่างที่ทำเสร็จไปแล้ว แต่ด้วยความพยายามนั้นทำให้เกิดโอกาสที่ดี ทั้งนี้ ผู้บริโภคสนใจซื้อผลิตภัณฑ์หมุนเวียนอย่างมาก เช่นเดียวกับความคาดหวังที่ยิ่งใหญ่บางอย่างที่ต้องได้รับการแก้ไข ผลการศึกษาล่าสุด โดยFootprint พบว่า

-63 % ของผู้บริโภคยินดีจ่ายเพิ่มสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ หากพวกเขาช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม
-68 % มีแนวโน้มที่จะเลือกแบรนด์ ร้านค้า หรือร้านอาหารที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน
-77% มีแนวโน้มที่จะซื้อผลิตภัณฑ์มากขึ้น หากมั่นใจได้ว่าใช้บรรจุภัณฑ์เน้นความยั่งยืน

จากการสำรวจเดียวกันนี้พบว่า ความรับผิดชอบของบริษัทต่าง ๆ ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนี้

-87% ของผู้บริโภคที่สำรวจเห็นด้วยว่า บริษัทมีความรับผิดชอบในการปกป้องโลกและผู้คน
-85% กล่าวว่าแบรนด์ต่าง ๆ ควรมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาความยั่งยืน เนื่องจากเป็นแบรนด์ที่ก่อให้เกิดปัญหา
-78% กล่าวว่า ขณะนี้บริษัทและแบรนด์ต่าง ๆ ยังทำไม่พอในการปกป้องโลก

เปลี่ยนจากแผน
สู่การปฏิบัติจริง

ดังนั้น บริษัทอีคอมเมิร์ซจะทำการเปลี่ยนแปลงให้เป็นจริงได้อย่างไร? เช่นเดียวกับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงองค์กรส่วนใหญ่ ขั้นตอนแรกคือการประเมินว่าบริษัทกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่โมเดล Circular จากนั้นจึงพัฒนาแผนกลยุทธ์ตามเป้าหมายที่บริษัทต้องการโดยเฉพาะ แหล่งข้อมูลด้านเทคโนโลยีและการให้คำปรึกษา เช่น Sustainability Advisory Service ของ SAP สามารถช่วยให้บริษัทต่าง ๆ เข้าใจได้ดีขึ้นว่า พวกเขาอยู่ที่ไหนและต้องทำอะไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน

เครดิต คลิกที่ภาพ

เมื่อกำหนดแผนได้แล้ว จะมีโซลูชันดิจิทัลที่ช่วยให้บริษัทอีคอมเมิร์ซดำเนินการได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นตลอดช่วงการเปลี่ยนไปใช้โมเดลหมุนเวียน ตัวอย่างเช่น ecoinvent Association ได้สร้างเครื่องมือ เพื่อนำการปล่อยคาร์บอนที่เข้าใจง่าย และไม่ต้องพึ่งพาผู้ขายเข้ามาใช้ หรือที่เรียกว่าคะแนนการประเมินผลกระทบของวงจรชีวิต (LCIA) ลงในโซลูชันการจัดการรอยเท้าคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ ขณะที่ Queen of Raw ก็มีแดชบอร์ด เพื่อช่วยติดตามผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้จากของเสียใน Marketplace ระดับโลก

สรุปก็คือ อนาคตของอีคอมเมิร์ซ พึ่งพาโมเดลแบบ Circular รวมถึงเครื่องมือดิจิทัลต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะช่วยให้อนาคตกลายเป็นจริง

ที่มา

 

You Might Also Like