Browsing Category

CSR

CSR

เอสซีจี แทคทีม Gen Z สายกรีน เติมพลังเชื่อมเครือข่ายในทริป “ใคร Make Change – ปลูกหญ้าทะเล @ ตรัง”

10-11 มิถุนายน 2565…นับเป็นงาน CSR ตามแนวทาง ESG 4 Plus ของเอสซีจี ที่เชื่อมั่นในพลังคนรุ่นใหม่สายกรีนที่เป็นกำลังสำคัญในการกู้วิกฤตโลกร้อนภายใต้โครงการ “ปลูก ลด ร้อน” เพื่อร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้วิกฤตโลกร้อน ลงพื้นที่ปลูกหญ้าทะเล ฮีโร่ของการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตัวช่วยกู้วิกฤตโลกร้อนได้มากกว่าการปลูกต้นไม้บนบกสูงสุดถึง 35 เท่า ณ ชุมชนมดตะนอย อ.กันตัง จ.ตรัง แหล่งหญ้าทะเลผืนใหญ่ที่สุดในไทย

Continue Reading

CSR

ทีเอ็มบีธนชาต สานต่อคุณค่าพิพิธภัณฑ์ครุฑ จุดประกายแหล่งเรียนรู้ ……ต่อยอดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน

9 มิถุนายน 2565….พิพิธภัณฑ์ครุฑ (Garuda Museum) โดย ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบีธนชาต เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวในประเทศไทยและในอาเซียน ที่รวบรวมครุฑที่มีเอกลักษณ์เฉพาะองค์จากทุกภาคของไทย โดยอัญเชิญครุฑที่ประดิษฐาน ณ ธนาคารสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศมากกว่า 150 องค์ มาไว้ด้วยกัน โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์แต่ละองค์แตกต่างกันไปเช่น องค์ครุฑไม้ที่แ กะสลักอย่างวิจิตรงดงาม องค์ครุฑสีชมพู สะท้อนถึงความประณีตของศิลปิน พร้อมเรียนรู้เรื่องราว “พญาครุฑ” สัตว์หิมพานต์ สัญลักษณ์แห่งความกตัญญู ความดีงาม และความซื่อสัตย์

Continue Reading

CSR

กว่า 10 ปี กับการฟื้นแล้งสู่แหล่งน้ำ ด้วยแนวคิด “เก็บน้ำดี มีน้ำใช้” SCGC ส่งต่อโมเดล “2 สร้าง 2 เก็บ” สร้างนักวิจัยน้ำ สร้างชุมชนคนน้ำดี สู้ภัยแล้ง @การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านมาบจันทร์

6 มิถุนายน 2565… ที่บ้านมาบจันทร์ เขายายดา จังหวัดระยอง นับเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการน้ำระดับชุมชนอย่างเป็นระบบ เกิดความยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และ ESG (Environmental, Social, Governance: ESG) ด้วยแนวคิด ‘เก็บน้ำดี มีน้ำใช้’ เป็นโมเดลจัดการน้ำ ‘2 สร้าง 2 เก็บ’ ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการน้ำด้วยตนเองอย่างยั่งยืน นำภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับการจัดการข้อมูลและนวัตกรรมจากเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC เพื่อร่วมกันฟื้นแล้งสู่แหล่งน้ำ ป้องกันวิกฤตน้ำท่วม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเป็น “ชุมชนคนน้ำดี” อย่างยั่งยืน

Continue Reading

CSR

น่านแซนด์บอกซ์ชวน “รักโลกอย่างโปร!” นำ8R สร้างไลฟ์สไตล์ยั่งยืน บรรเทาปัญหาภาวะโลกรวนร่วม 4 ภารกิจ Challenge #รวมพลคนGENGREEN ชิงรางวัล

26 พฤษภาคม 2565…โครงการน่านแซนด์บอกซ์ ต่อยอดแคมเปญกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกรวน วิธีการแก้ไข และป้องกันให้เป็นไลฟ์สไตล์ที่ยั่งยืนด้วย 8R ผ่านภาพยนตร์โฆษณา “How to Love รักโลกอย่างโปร” เพื่อให้เกิดความเข้าใจ จดจำ และนำไปปฏิบัติ ชวนทำ 4 ภารกิจแสดงความรักษ์ต่อโลกกับ Challenge รวมพลคน GEN GREEN ที่Facebook Page เรียนรู้รักษ์ป่าน่าน ชิงรางวัลมากมาย

Continue Reading

CSR

บ้านปูเผย 7 ทีม SE รุ่นใหม่ผ่านเข้ารอบ รับทุนหนุนเบื้องต้นรวม 560,000 บาท

24 พฤษภาคม 2565…ทั้ง 7 ทีมที่ผ่านเข้ารอบล้วนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้และศักยภาพที่โดดเด่นในหลากหลายสาขาวิชาชีพและให้ความสนใจต่อการใช้แผนธุรกิจที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ อันสะท้อนออกมาจากการนำเสนอประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างมีเอกลักษณ์

Continue Reading

CSR

“ค่าไฟศูนย์บาทตั้งแต่ติดแผงโซลาร์เซลล์” ราช กรุ๊ป หนุนชุมชนใช้พลังงานแสงอาทิตย์

23 พฤษภาคม 2565…เสียงสะท้อนความสำเร็จของ “โครงการพลังงานชุมชน” ระยะที่ 3 (ปี 2563-2565) จากพล ฤทธิ์ล้ำ หญิงแกร่งแห่งไร่เจริญผล หลังจากเข้าร่วมโครงการพลังงานชุมชนของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี

Continue Reading

CSR

ดีแทคประกาศผล 5 ทีมเยาวชน ประชันสุดยอดไอเดีย ใช้เทคโนโลยีจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

14-16 พฤษภาคม 2565…หลังจากที่เยาวชนทั้ง 200 คนจากผู้สมัครทั้งหมด 1,178 คน ได้เข้าแคมป์ Young Safe Internet Leader Cyber Camp ใน Metaverse มานานถึง 3 สัปดาห์ ผ่านการเรียนใน bootcamp และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาไอเดียสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม ใน Cyber-security sandbox

Continue Reading

CSR

dt001-dt200 เยาวชน ม.ปลาย อยู่ในช่วง Studio Lab กันแล้ว @dtac Young Safe Internet Leaders Cyber Camp ปี 4

7 พฤษภาคม 2565…ในปีที่ 4 ขณะนี้ dtac Young Safe Internet Leaders Cyber Camp เป็นแคมป์ Metaverse สำหรับเยาวชน ม.ปลาย จัดการกับปัญหาอาชญกรรมไซเบอร์ ภัยออนไลน์ที่ใคร ๆ ก็กลัว โดยร่วมมือกับซิสโก้ และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA

Continue Reading