Browsing Category

CSR

CSR

ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด เดินหน้าโครงการ CSR ปีที 3 “รักษ์น้ำมิตซุยกุ”

31 ตุลาคม 2566…เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งต่อองค์ความรู้ในการอนุรักษ์แหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ จุดมุ่งหมายในปีนี้คือการขยายโครงการรักษ์น้ำ ต้นแบบกระบวนการเรียนรู้จากระดับจังหวัดสู่ระดับประเทศ มีการดำเนินการใน 4 จังหวัด 4 ภูมิภาค เริ่มตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำ จังหวัดเชียงราย พื้นที่กลางน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ปลายน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา และพื้นที่ทะเล ในจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดสุดท้าย

Continue Reading

CSR

39 ปี KFC ประเทศไทย ตั้งเป้าผลักดันเด็กไทยกลับสู่ระบบการศึกษา

13 ตุลาคม 2566…KFC ประเทศไทย ได้เปิดแผนดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนปี 2566-2568 ตั้งเป้าบรรลุพันธกิจผลักดันศักยภาพครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ผู้คน (People), โลก (Planet), และ อาหาร (Food) เสริมศักยภาพก่อนคืนสู่สังคม ผ่าน KFC Bucket Search

Continue Reading

CSR

กรุงไทย “รุกขกรอาสา” ดูแลสุขภาพต้นไม้ใหญ่ เพื่อคนเมือง

15 กันยายน 2566…จากประวัติศาสตร์อันยาวนาน กว่า 240 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศ เมื่อเวลาผ่านไป สภาพแวดล้อมในเมืองมีการเปลี่ยนแปลง ต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ใจกลางเมืองที่เปรียบเสมือน “ปอดของคนกรุงเทพฯ” ได้เสื่อมสภาพและมีจำนวนลดน้อยลง แม้ต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นเด่น แผ่กิ่งก้านขยายอาณาเขตให้ร่มเงา ที่ดูเหมือนจะแข็งแรง แต่สุขภาพภายในของต้นไม้เหล่านี้ อาจเสื่อมโทรมอย่างคาดไม่ถึง

Continue Reading

CSR

R&D จะช่วยตำรายาล้านนาโบราณ สู่ยาจากพืชในระดับสากล

12 กันยายน 2566… มูลนิธิกสิกรไทยxวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯร่วมฟื้นฟูตำรายาล้านนาโบราณจากใบลานอายุหลายร้อยปีเพื่อต่อยอดยกระดับสู่การวิจัยและพัฒนายาจากพืชในระดับสากล

Continue Reading

CSR

RE.UNIQLO ส่งต่อ “เสื้อกันหนาวในความฝัน” 50,000 ตัว ให้ผู้ประสบภัยหนาว

9 กันยายน 2566…CSR ของยูนิโคล่ ประเทศไทย หวังจะลดจำนวนเสื้อผ้าที่กลายเป็นขยะฝังกลบในประเทศไทย ส่งต่อไปยังผู้ที่ต้องการประสบภัยหนาวผ่าน 3 องค์กร มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิบ้านร่มไทร และ UNHCR ที่จะเป็นตัวแทนส่งมอบเสื้อหนาวที่ได้รับการบริจาคจากยูนิโคล่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 – กุมภาพันธ์ 2567

Continue Reading

CSR

SCGC พลิกฟื้นป่าต้นน้ำ เขายายดา ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ 
นำแนวคิด Payment for Ecosystem Services: PES มาใช้ เพื่อระบบนิเวศที่ยั่งยืน

2-3 กันยายน 2566… เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน หรือ Chemicals Business for Sustainability ซึ่งดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG ที่ให้ความสำคัญกับ Environmental, Social and Governance เพิ่งได้รับโล่เกียรติคุณจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) หรือ BEDO (Biodiversity-Based Economy Development Office : BEDO) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Continue Reading

ACTIVITIES CSR

ทช.x GC x ชุมชนระยอง ร่วมกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน ช่วยลดโลกร้อน

31 สิงหาคม 2566…เป็นกิจกรรมภายใต้โครง “ยิ่งปลูก ยิ่งดี” ชุมชนตำบลเนินฆ้อและตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ช่วยกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero และการปล่อยปูแสม เพื่อส่งเสริมอาชีพ และคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนท้องถิ่นระยอง

Continue Reading

ACTIVITIES CSR

กสิกรไทยเปิดเวทีเยาวชน AFTERKLASS Business KAMP ปี 4 ชิงเงิน 2 แสนบาทภายใต้ 3 โจทย์ด้านความยั่งยืน 

30 สิงหาคม 2566…ธนาคารกสิกรไทยตอกย้ำผลสำเร็จในการจัดโครงการ AFTERKLASS Business KAMP ผู้นำแคมป์แข่งขันสร้างไอเดียธุรกิจและนวัตกรรมสตาร์ทอัพในรูปแบบแฮคกาธอน (Hackathon) ให้กับนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศ เดินหน้าจัดต่อเนื่องโครงการ AFTERKLASS Business KAMP ปีที่ 4 ร่วมกับมูลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญา ผ่านโจทย์การนำเสนอแผนธุรกิจอย่างยั่งยืน ในธีม Innovation for a Sustainable Society Hackathon 2023 ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาและต่อยอดไอเดียนวัตกรรมเพื่อช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมให้เกิดขึ้นจริง เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 10 กันยายน 2566

Continue Reading