Browsing Category

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

K Agro Innovate รุก Biodiversity ก้าวที่ล้ำและท้าทายไม่น้อยกว่า “ธุรกิจธนาคาร”

31 มกราคม 2567… K Agro Innovate ภายใต้มูลนิธิกสิกรไทย ของธนาคารกสิกรไทย จับมือ CASICCB ลงนามส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าพืชยาในโครงการ “น่านแซนด์บอกซ์”

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

8 แนวทางธุรกิจจะใช้ประโยชน์จาก Biodiversity

24 มกราคม 2567…ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จาก Biodiversity (ความหลากหลายทางชีวภาพ) ได้หลายวิธีเพื่อสร้างมูลค่า ส่งเสริมความยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ระบบนิเวศ

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

คำว่า Biodiversity จะถูกกล่าวถึงมากขึ้นในโลกการพัฒนาที่ยั่งยืน

23 มกราคม 2567 … Biodiversity หรือความหลากหลายทางชีวภาพถือ เป็นประเด็นสำคัญในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะหมายถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตบนโลก รวมถึงความหลากหลายของสายพันธุ์ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในสายพันธุ์ เหล่านี้ล้วนมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ให้บริการระบบนิเวศที่จำเป็น และสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

การประเมินมูลค่าทางการเงินของกิจการ BIODIVERSITY

14 มิถุนายน 2566…สตาร์ทอัพรายหนึ่งกำลังช่วยให้องค์กรต่างๆเห็นชัดถึงปัจจัยประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจว่า บรรดาสัตว์ป่าให้ประโยชน์แก่พวกเขาอย่างไร

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

กลุ่มธุรกิจ TCP จับมือพันธมิตรแลกเปลี่ยนนวัตกรรมรักษ์โลก 


12 ตุลาคม 2565… ภาคธุรกิจเห็นความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมากขึ้น พร้อมกำหนดให้มีพันธกิจความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายขององค์กรที่สร้างทั้งความยั่งยืนให้กับธุรกิจ และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกใบนี้ด้วย

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

บทบาทของผู้หญิงในคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน

8 มิถุนายน 2565…เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ (Gender Diversity) หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการได้ออกข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อส่งเสริมผู้หญิงให้มีบทบาทในเวทีต่างๆ ทั้งเวทีระดับโลก ภูมิภาค หรือระดับบริษัท

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

ธุรกิจกับการแก้ปัญหาโลกร้อน (ตอนที่ 11) รู้จัก Carbon Credit

17 กันยายน 2564…“คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)” ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญหนึ่งที่สามารถจะช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้ โดยเฉพาะภาคธุรกิจซึ่งอาจมีธุรกิจที่บริหารจัดการให้กระบวนการทำธุรกิจสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าเป้าหมายจนคำนวณเป็นคาร์บอนเครดิตออกมา

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

ธุรกิจกับการแก้ปัญหาโลกร้อน (ตอนที่ 10)

10 กันยายน 2564…ดร.กฤษฎา เสกตระกูล, CFP® รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวถึง บทสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 ของกระทรวงพลังงาน ซึ่งกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อประเทศชาติในหลายมิติ

Continue Reading