Browsing Category

ACTIVITIES

ACTIVITIES

รู้จักพลาสติก HDPE ผ่านต้นคริสต์มาสของสยามดิสคัฟเวอรี่ xGC+ BELLYGOM

7 ธันวาคม 2566…ต้นคริสต์มาสอัพไซเคิลจากพลาสติกประเภท HDPE สูง 11.50 เมตรเคียงคู่ความแปลกใหม่ในการคว้า BELLYGOM หมีสีชมพูตัวยักษ์ที่โด่งดังจากประเทศเกาหลีใต้ มีความสูงถึง 4 เมตร @กลางดิสคัฟเวอรี่ พลาซ่า ตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 มกราคม 2567 ณ สยามดิสคัฟเวอรี่

Continue Reading

ACTIVITIES

เอสซีจีคว้า 10 รางวัล จาก 2 เวทีใหญ่ ทุ่มเทพัฒนานวัตกรรมโซลูชัน ตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้ชีวิต ด้วยกลยุทธ์ ESG 4 Plus

6 ธันวาคม 2566…ประเดิม 4 รางวัลจาก SET AWARDS 2023 ต้นแบบองค์กรยั่งยืน และความเป็นเลิศทางธุรกิจ และ 6 รางวัลความเป็นเลิศ จากThailand Corporate Excellence Awards 2023 เพราะทุกรูปแบบการใช้ชีวิตคือโจทย์ที่ท้าทาย เอสซีจีมุ่งพัฒนานวัตกรรมด้วยกลยุทธ์ ESG 4 Plus เพื่อวิถีที่ยั่งยืน และโลกยั่งยืน

Continue Reading

ACTIVITIES

BETAGRO Livestock Symposium 2023”นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนด้านปศุสัตว์ 360°

1 ธันวาคม 2566…เพื่อให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ รวมถึงส่งเสริมการผลิตที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและมาตรฐานต่าง ๆ ของคู่ค้า ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ตอกย้ำกลยุทธ์ “BETAGRO 360° Transformation” ที่มุ่งยกระดับขีดความสามารถใหม่ ๆ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับเบทาโกรไปสู่การเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

Continue Reading

ACTIVITIES

เอสซีจี คว้า 5 รางวัล แคมเปญนวัตกรรมเพื่อลูกค้าสายกรีน @ MAT Award 2023

18 พฤศจิกายน 2566…รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพนักงานเอสซีจีที่ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชัน เพื่อตอบความต้องการลูกค้าให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย คุ้มค่าและรักษ์โลก ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของลูกค้าที่มีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ทันท่วงที ตามกลยุทธ์ ESG 4 Plus มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ ยึดหลักเชื่อมั่นและโปร่งใส เน้นสร้างธุรกิจเติบโตควบคู่กับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล

Continue Reading

ACTIVITIES

รู้จัก GEN S จาก GC Sustainable Living Symposium 2023

16 พฤศจิกายน 2566…จำนวนหายนะทางธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวและทวีความรุนแรง เสมือนโลกกำลังส่งสัญญาณเตือนที่อยู่ในระดับสีแดงมากขึ้นเรื่อยๆ การร่วมมือร่วมใจกันลดผลกระทบจากภาวะโลกเดือดจึงเป็นสิ่งจำเป็น เหมือนที่ GC เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อน โดยผนึกกำลังทุกภาคส่วนของสังคม ตระหนัก เรียนรู้ ปรับตัว ไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยปีนี้ GC จัดการประชุมระดับโลก GC Sustainable Living Symposium ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ภายใต้ชื่อ GC Sustainable Living Symposium 2023: We are GEN S

Continue Reading

ACTIVITIES

ทรูสเปซ ชวน “ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ” ทุกสาขาทั่วประเทศ

14 พฤศจิกายน 2566 – ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกในแต่ละปีเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เหมาะสมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทุกชีวิต สารอันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ อย่างโลหะหนัก เมื่อนำไปฝังกลบ จะปนเปื้อนในดินและแหล่งน้ำต่างๆ สารพิษจะเข้าสู่ระบบนิเวศ ตลอดจนห่วงโซ่อาหาร ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของเรา เช่น พิษของตะกั่ว มีผลทำลายระบบประสาท ระบบโลหิต การทำงานของไต และหากนำไปเผาก็จะเกิดกลิ่นเหม็น และเกิดสารมลพิษทางอากาศต่างๆ ซึ่งล้วนก่อให้เกิดมะเร็งได้

Continue Reading

ACTIVITIES

บริจาคผิวหนังต่อลมหายใจให้เพื่อนมนุษย์ @ โครงการสกินส์ ฟอร์ สกิน

28 ตุลาคม 2566…วาสลีนประกาศจับมือกับสภากาชาดไทยและเซเว่น อีเลฟเว่น เปิดตัว “โครงการสกินส์ ฟอร์ สกิน” เชิญชวนผู้บริโภคร่วมเป็นฮีโร่ในชีวิตจริง มีส่วนในการมอบชีวิตใหม่ให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบนผิวหนังอย่างรุนแรง ด้วยการสร้างการตระหนักรู้ให้คนไทยทราบถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนของการบริจาคผิวหนัง และร่วมกับบริจาคผิวหนังให้แก่ธนาคารผิวหนังของสภากาชาดไทยซึ่งกำลังอยู่ในสภาวะขาดแคลนผิวหนังสำรอง

Continue Reading

ACTIVITIES

ตลท. x อบก. Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก” @ Climate Care Platform

24 ตุลาคม 2566…. เชิดชูองค์กรแนวร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ความร่วมมือ “Climate Care Platform ” พร้อมเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่น ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนในองค์กรที่ร่วมกันลด และจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

Continue Reading