BIODIVERSITY & REGENERATIVE

World Environment Day 2024 พลิกฟื้นผืนดิน สู้วิกฤตภัยแล้ง

4 มิถุนายน 2567… Our land. Our future. We are #GenerationRestoration วันที่ 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้มีราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพ ในฐานะประเทศที่เต็มไปด้วยทะเลทราย ซาอุดิอาระเบียลงทุนอย่างหนักในการแก้ปัญหาความแห้งแล้ง ราชอาณาจักรกําลังดําเนินการในระดับประเทศและระดับภูมิภาคผ่าน Saudi Green Initiative และ Middle East Green Initiative ซาอุดิอาระเบียในฐานะประธานการประชุม G20 เสนอให้มีการนํา Global Land Restoration Initiative มาใช้

การลงมือทําและความเป็นผู้นําดังกล่าวมีความสําคัญ ขณะที่โลกเผชิญวิกฤตการณ์ 3 เรื่องที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างน่ากังวล

1.วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2.วิกฤตธรรมชาติ และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
3.วิกฤตมลพิษและของเสีย

วิกฤตทั้งหมดกําลังทําให้ระบบนิเวศของโลกถูกโจมตี พื้นที่หลายพันล้านเฮกตาร์เสื่อมโทรม ส่งผลกระทบต่อประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของโลก และคุกคามครึ่งหนึ่งของ GDP โลก ชุมชนชนบท เกษตรกรรายย่อย และคนยากจนได้รับผลกระทบหนักที่สุด

ภาพสร้างโดย AI

 

การฟื้นฟูที่ดินสามารถทำให้มีน้ํากลับไปลดความเสื่อมโทรมของดิน ลดความแห้งแล้ง และการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ทุกดอลลาร์ที่ลงทุนฟื้นฟูสามารถนํามาใช้กับบริการต่างๆในระบบนิเวศได้สูงถึง 30 ดอลลาร์

การฟื้นฟูช่วยให้การดํารงชีวิตดีขึ้น ลดความยากจน และสร้างความยืดหยุ่นต่อสภาพอากาศที่รุนแรง การฟื้นฟูช่วยเพิ่มการกักเก็บคาร์บอน ชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การฟื้นฟูพื้นที่เพียง 15% และการหยุดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลีกเลี่ยงการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ถึง 60%

อย่างไรก็ตาม ทำเพียงทุกเรื่องข้างต้นยังไม่พอ ต้องยุติตัวขับเคลื่อนของความเสื่อมโทรมของที่ดิน ความแห้งแล้งและการแปรสภาพเป็นทะเลทราย เช่น ภาวะโลกเดือดด้วย ปีที่แล้วสถิติอุณหภูมิสูงสุดถูกทําลาย โลกส่วนใหญ่รู้สึกถึงผลกระทบ ไม่ใช่แค่เรื่องความร้อน แต่มีทั้งพายุ น้ําท่วม และภัยแล้ง การฟื้นฟูที่ดินโดยไม่จัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เหมือนกับการให้ด้วยมือข้างหนึ่ง และเอาคืนไปด้วยมืออีกข้าง

ภาพสร้างโดย AI

 

ดังนั้นประเทศ G20 จึงต้องแสดงความเป็นผู้นําในวาระสภาพภูมิอากาศทั้งหมด เช่นเดียวกับที่ราชอาณาจักรซาอุดิอารเบียได้ทํา และยังคงทําเรื่องฟื้นฟูที่ดินอย่างต่อเนื่อง

จุดสำคัญคือ ความหวังมีแนวโน้มเป็นจริง ประเทศต่างๆสัญญาว่าจะฟื้นฟูพื้นที่ 1,000 ล้านเฮกตาร์ (6,250 ล้านไร่) ซึ่งใหญ่กว่าจีนทั้งประเทศ หากพวกเขาทำสำเร็จ ก็จะเป็นเรื่องใหญ่มาก ผ่านวันสิ่งแวดล้อมโลกและผ่านการเป็นเจ้าภาพการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติ เพื่อต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายของภาคีในเดือนธันวาคม

ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียสามารถสร้างแรงผลักดัน ดําเนินการไปสู่เป้าหมาย การฟื้นฟูเหล่านี้ชะลอภาวะโลกเดือด ปกป้องธรรมชาติ เพิ่มความกินดีอยู่ดี และความมั่นคงด้านอาหารของประชากรหลายพันล้านคนทั่วโลก

 

ภาพสร้างโดย AI

ที่มา

 

You Might Also Like