Browsing Tag

Our land. Our future. We are #GenerationRestoration

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

ซาอุดีอาระเบียมุ่งมั่นฟื้นฟูทะเลทราย รับมือภัยแล้ง และความเสื่อมโทรมของที่ดิน

4 มิถุนายน 2567… Abdullah Ibrahim Alissa ยืนอยู่บนโขดหินในอุทยานแห่งชาติธาดิก (Thadiq National Park)  พื้นที่แห้งแล้งอันกว้างใหญ่ทางตอนเหนือของริยาด เมืองหลวงของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

World Environment Day 2024 พลิกฟื้นผืนดิน สู้วิกฤตภัยแล้ง

4 มิถุนายน 2567… Our land. Our future. We are #GenerationRestoration วันที่ 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้มีราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพ ในฐานะประเทศที่เต็มไปด้วยทะเลทราย ซาอุดิอาระเบียลงทุนอย่างหนักในการแก้ปัญหาความแห้งแล้ง ราชอาณาจักรกําลังดําเนินการในระดับประเทศและระดับภูมิภาคผ่าน Saudi Green Initiative และ Middle East Green Initiative ซาอุดิอาระเบียในฐานะประธานการประชุม G20 เสนอให้มีการนํา Global Land Restoration Initiative มาใช้

Continue Reading