ALTERNATIVE

รูปร่างหน้าตาแบบนี้ชอบไหม? ที่นั่งบนเครื่องบินดีไซน์ใหม่ ป้องกันตัวเอง #COVID19

28 พฤษภาคม 2563…บริษัทอิตาลีได้แถลงถึง 2 แนวคิดใหม่สําหรับที่นั่งบนเครื่องบิน ซึ่งสามารถปกป้องนักท่องเที่ยวจากการติด COVID-19 ระหว่างเดินทาง

จุดที่สนใจ: เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 การเดินทางทางอากาศที่ไม่สําคัญได้รับคําแนะนําให้ถูกยกเลิก  แต่บางคนยังต้องเดินทางโดยใช้เครื่องบิน จึงมีการนำเสนอมาตรการชั่วคราวเพื่อให้พื้นที่ระหว่างผู้โดยสารมากขึ้น ลดความเสี่ยงของการติดไวรัส

บริษัทออกแบบเครื่องบินอิตาลี  Avio Interiors ได้ออกแบบที่นั่งใหม่ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และอาจเป็นโซลูชั่นถาวร หลัง COVID-19

แนวคิดที่ 1 Janus แยกผู้โดยสารในแถวเดียวกัน ด้วยการหันที่นั่งตรงกลางไปด้านหลังของเครื่องบินและมีแผ่นโปร่งใสครอบด้านข้างและด้านหลังของแต่ละที่นั่ง

แนวคิดที่ 2 Glassafe ปรับการออกแบบที่นั่งที่มีอยู่ โดยการติดตั้งแผ่นโปร่งใสในแต่ละที่นั่งแยกผู้โดยสาร แต่ละคนจากแนวไหล่ขึ้นไป

ในการออกแบบครั้งนี้ ว่ากันว่า แนวคิดที่ 1 น่าจะเป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค เนื่องจากปกป้องผู้โดยสารทั้งสองด้านได้อย่างสมบูรณ์ ขณะที่แนวคิดที่ 2 ยังมีโอกาสที่มือยังสัมผัสไวรัสได้

หากการออกแบบเหล่านี้ผ่านกฎระเบียบ รุ่น Janus น่าจะพร้อมใช้ได้ใน 6 เดือน และรุ่น Glassafe อาจใช้เวลาน้อยกว่าคือแค่ 2 เดือน

อย่างไรก็ตาม มันยังไม่ชัดเจนว่า แนวคิดใหม่เหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในอนาคตของการเดินทางหรือไม่ แต่เห็นได้ชัดว่า COVID-19 ได้มีอิทธิพลไปสู่พื้นที่ที่ใช้ร่วมกันที่ล้วนต้องมีการออกแบบ

Source

You Might Also Like