ALTERNATIVE

เพราะพื้นที่ปลอดภัยของทุกคนไม่เท่ากัน…

9-10 พฤษภาคม 2563…GC Group และ พาร์ทเนอร์ ขอเป็นพลังเล็ก ๆ เพิ่มพื้นที่ปลอดภัย ให้เหล่าฮีโร่ที่กำลังปกป้องประเทศไทย และขอขอบคุณคนไทยทุกคน ที่เสียสละชีวิตแบบเดิม เพื่อก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ด้วยกัน

“เพราะพื้นที่ปลอดภัยของทุกคนไม่เท่ากัน” ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มีหลายๆ คนต้องยอมเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตเพื่อ “รักษาระยะห่าง”  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจทำให้หลาย ๆ คน กำลังรู้สึกอึดอัดทั้งกายและใจ

แต่ในอีกมุมหนึ่ง…พื้นที่ปลอดภัยที่ทุกคนกำลังรักษา ก็ยังปลอดภัยกว่าพื้นที่ปลอดภัยของเหล่าบุคลากรทางการแพทย์กำลังเสียสละเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยมากมาย

“เพราะทุกระยะห่าง…คือการรักษาชีวิต” ไม่ใช่แค่ของตัวคุณเอง แต่คือชีวิตของคนไทยทุกคน GC ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์จับมือร่วมกับพาร์ทเนอร์ ขอใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่มี สนับสนุนเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนวัตกรรมจากพลาสติกและเคมีภัณฑ์ เพื่อเป็นพลังเล็กๆ ที่ช่วยสนับสนุนเหล่าฮีโร่ของคนไทยให้ต่อสู้ผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกัน

ขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจ “รักษาระยะห่าง”  เพราะนั่นไม่ใช่แค่การรักษาชีวิตตัวคุณเอง แต่คือชีวิตของคนทั้งประเทศ

 

#ต้อง_ห่_า_ง_เพราะเราห่วง  #COVID19  #GC  #ChemistryforBetterLiving

เนื้อหาเกี่ยวเนื่อง

You Might Also Like