ALTERNATIVE

7 วิธีหลีกเลี่ยงการกินพลาสติก @ Earth Day 2024

22 เมษายน 2567…ทั่วโลกกำหนดให้ทุกวันที่ 22 เมษายน เป็น EARTHDAY หรือวันคุ้มครองโลก โดยมีมากกว่าหนึ่งพันล้านคนสละเวลา เพื่อสนับสนุนโลกและสุขภาพของสิ่งมีชีวิต การมีส่วนร่วมมีหลายวิธี ทั้งเข้าร่วม Great Global Clean Up สนับสนุนการเรียกร้องให้ทุกโรงเรียนสอนการศึกษาด้านสภาพอากาศ ไปจนถึงการลงนามในสนธิสัญญาลดการใช้พลาสติกทั่วโลก

แต่ละปี วันคุ้มครองโลกจะมีธีมที่กําหนดโดย EARTHDAY.ORG ซึ่งเป็นองค์กรที่สร้างขึ้นโดยคนกลุ่มเดียวกับที่คิดค้นและตั้งวันคุ้มครองโลกครั้งแรก ธีมของปีนี้คือ Planet vs. Plastics เนื่องจากพลาสติกก่อให้เกิดมลพิษต่อโลก และการผลิตทําให้เกิดก๊าซเรือนกระจก (GHGs) ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัจจุบันการผลิตพลาสติกคิดเป็น 4% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่หากยังคงใช้วิธีผลิตพลาสติกในปัจจุบันต่อไปอาจเพิ่มขึ้น 3 เท่าภายในปี 2060

พลาสติกผลิตจากน้ํามัน ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิล พลาสติกส่วนใหญ่ไม่เคยถูกรีไซเคิล แต่กลับก่อให้เกิดวิกฤตขยะครั้งใหญ่

ขณะนี้มีหลักฐานเพิ่มขึ้นว่า เรากําลังสูดดม กลืนกินอนุภาคพลาสติกขนาดเล็กที่เรียกว่าไมโครพลาสติก รวมถึงสารเคมีต่างๆตลอดเวลา

มนุษย์ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อกินพลาสติก

ไม่น่าแปลกใจที่มีหลักฐานเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้อง การวิจัยชี้ให้เห็นว่า ผลกระทบด้านสุขภาพจากไมโครพลาสติก สารเคมี และสารเติมแต่งเกี่ยวข้องอย่างมากกับทารกทั้งก่อนและหลังคลอด การศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้พบว่า 100 % ของรกที่ทดสอบมีไมโครพลาสติก

ไม่ใช่แค่ทารกเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ

การศึกษาบางชิ้นพบความสัมพันธ์ระหว่างไมโครพลาสติกกับมะเร็งบางชนิด อัลไซเมอร์

นอกจากนั้นการศึกษาฉบับใหม่ของผู้ป่วยโรคหัวใจที่ได้รับการผ่าตัดกําจัดคราบพลัคพบไมโครพลาสติกโพลีเอทิลีนเกือบ 60%

เราอาจไม่สามารถจํากัดการบริโภค และสูดดมพลาสติกได้อย่างสมบูรณ์ แต่ต่อไปนี้คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยลดการบริโภค หรือจํากัดพลาสติกในเมนู

1.หลีกเลี่ยงการกินเนื้อแดงมากเกินไป มีหลักฐานว่า เนื้อแดงมีอนุภาคพลาสติก และหอยกินไมโครพลาสติกซึ่งยังคงอยู่ในทางเดินอาหารของพวกมัน จุดมุ่งหมาย คือ เพื่อให้เกิดการเลือกโปรตีนที่ชาญฉลาด
2.พยายามกวาดหรือดูดฝุ่นในบ้านให้มากที่สุด เพราะฝุ่นเต็มไปด้วยเส้นใย และอนุภาคพลาสติก
3.เราทุกคนทราบดีว่าขวดน้ําพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม แต่ตอนนี้มีหลักฐานใหม่ว่าน้ําในขวดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวสามารถบรรจุอนุภาคนาโนของพลาสติกได้สูงถึง 240,000 อนุภาคนาโนต่อขวด
4.พยายามหลีกเลี่ยงไมโครเวฟอาหารด้วยภาชนะพลาสติก เนื่องจากความร้อนจะปล่อยสารเคมีพลาสติก เช่น BPA เข้าสู่อาหาร
5.ใช้อุปกรณ์อาบน้ําให้น้อยที่สุดเพราะมักมีสารเคมีพลาสติก เช่น ทาเลต (สารเคมีที่ทำให้ยืดหยุ่น) นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ในตลาดความงามและการดูแลส่วนบุคคลยังสร้างมลพิษพลาสติกจํานวนมหาศาล ปี 2018 ในสหรัฐอเมริกาแห่งเดียว สร้างบรรจุภัณฑ์พลาสติกแข็ง 7,900 ล้านหน่วย
6.การศึกษาบางชิ้นพบว่าผักมีใบมีไมโครพลาสติกน้อยกว่าผักมีราก เมนูจึงควรใส่ผักมีใบเยอะๆ
7.หลีกเลี่ยงการสวมโพลีเอสเตอร์ เพราะเป็นสิ่งทอที่ทําจากพลาสติก ซึ่งหลั่งเส้นใยไมโครพลาสติกที่คุณจะหายใจเข้าไป

เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนช่วยกันลดการใช้พลาสติก เรื่องที่ทุกคนทําได้ในวันคุ้มครองโลก คือ เรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกทำตามสนธิสัญญาพลาสติก ในงานที่สหประชาชาติจะจัดขึ้นที่ออตตาวา แคนาดาในวันที่ 22 เมษายน ที่มีเป้าหมายจํากัดการผลิตพลาสติกลง 60% ภายในปี 2040 Planet vs. Plastic “โลกปะทะพลาสติก”

ที่มา

 

You Might Also Like