ALTERNATIVE

“โหวตครั้งประวัติศาสตร์”  ส่งผลใครจะค้าขายกับอิตาลี  สินค้าต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศได้อีกต่อไป และต้องปกป้องสัตว์

12-13 มีนาคม 2565…การลงคะแนนครั้งประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในอิตาลี ที่กำหนดให้การปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ รัฐสภาอิตาลีได้อนุมัติกฎหมายที่มีใจความสำคัญว่า รัฐจะต้องปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ “เพื่อประโยชน์ของคนรุ่นต่อไปในอนาคต”

การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ ยังระบุภาคธุรกิจต้องคุ้มครองเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต้องได้รับการคุ้มครอง กฎหมายฉบับใหม่ระบุว่าอุตสาหกรรมเอกชนต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศได้อีกต่อไป รวมถึงการปกป้องสัตว์

กฎหมายข้างต้น เกิดจากความร่วมมือของนักการเมืองและนักเคลื่อนไหว ที่เห็นตรงกันว่าการรวมการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสัตว์ในรัฐธรรมนูญของอิตาลี มีความสำคัญต่ออนาคตของประเทศ

“ผมคิดว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่ง” Roberto Cingolani รัฐมนตรีกระทรวงการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา กล่าวในแถลงการณ์ “ถูกต้องแล้วที่การปกป้องสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศกลายเป็นคุณค่าพื้นฐานของสาธารณรัฐของเรา มันเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับประเทศอย่างอิตาลีที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาของตนเอง”

Minister for Ecological Transition Roberto Cingolani

เขาเสริมว่าความสำเร็จนี้ทำให้อิตาลีมี “กฎเกณฑ์ที่ชัดเจน” ในการปกป้องโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการกระทำในปัจจุบันจะส่งผลต่อคนรุ่นต่อไปในอนาคต

Virginijus Sinkevičius กรรมาธิการสิ่งแวดล้อมยุโรปเรียกสิ่งนี้ว่า “เป็นก้าวสำคัญยิ่ง” บน Twitter และยังแสดงความยินดีกับการตัดสินใจของอิตาลีว่า “การเลือกปกป้องสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศผ่านรัฐธรรมนูญเท่ากับว่าคุณได้เลือกปกป้องคนรุ่นต่อไป”

Donatella Bianchi ประธาน WWF ประเทศอิตาลีกล่าวว่า “การโหวตครั้งนี้จะเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ ในที่สุด การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จะกลายเป็นหลักการพื้นฐานของสาธารณรัฐ ซึ่งกฎหมายในอนาคตจะต้องได้รับแรงบันดาลใจนี้ ขณะที่กฎหมายที่ผ่านมาจะต้องปรับตัวด้วย”

เธอกล่าวต่อไปว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็น “ขั้นตอนแรกที่สำคัญ”ในการประสานระบบกฎหมายของอิตาลีเข้ากับหลักการด้านสิ่งแวดล้อมที่พัฒนาขึ้นในระดับยุโรปและระดับนานาชาติ

 

ที่มา

You Might Also Like