ACTIVITIES

เชลล์ ประเทศไทย คว้า ISO 45001:2018 รายแรกจาก MASCI

16 ตุลาคม 2561…มาตรฐานดังกล่าว ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งมอบพลังงานอย่างรับผิดชอบและปลอดภัยโดยล่าสุด คลังน้ำมันเชลล์4 แห่งที่ช่องนนทรี สมุทรสงคราม ลำปางและขอนแก่น

อัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทยจำกัด เลิศศักดิ์ ชลวิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม(HSSE) และพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เล่าถึงมาตรฐานดังกล่าวที่เชลล์ฯได้รับนั้น คือการพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องของเชลล์ ประเทศไทย เป็นส่วนสำคัญที่จะป้องกันไม่ให้มีเหตุอันตรายการรั่วไหลหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ เกิดขึ้น โดยได้ปฏิบัติตามแนวทางของเชลล์ที่ว่าด้วยสุขภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรฐาน ISO 45001:2018 ใหม่ เพื่อให้ทุกคนทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี ได้กลับบ้านไปหาครอบครัวและทุกคนที่เขารักอย่างปลอดภัยในทุกๆ วัน ในขณะที่ชุมชนรอบข้างก็ปลอดภัยเช่นกัน

นอกจากนี้ การได้รับการรับรองครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเราให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยกับคู่ค้าทางธุรกิจเสมอ เพื่อให้ลูกค้า หุ้นส่วนและพันธมิตรทุกฝ่ายมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกของเชลล์ ในขณะเดียวกัน บริษัทได้แบ่งปันประสบการณ์การจัดการด้านความปลอดภัยแก่ทุกคนที่เราร่วมงานด้วย เพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนาวิธีการและแนวคิดด้านความปลอดภัยเป็นของตัวเอง ซึ่งเชลล์ไม่ได้มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่ว่าจะเป็นโดยการบริหารจัดการพลังงาน การบริหารจัดการของเสียการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนหรือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

นับเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตของประเทศในอนาคต ซึ่งการรับรองครั้งนี้ยังเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ด้านความปลอดภัยให้กับประเทศไทย เพื่อให้เทียบเคียงกับมาตรฐานระดับสากล และช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นให้กับประเทศ 

You Might Also Like