ACTIVITIES

เชลล์ จุดประกายเด็กไทยคิดค้น&จำลองสถานการณ์อนาคต ก่อนแข่งที่สิงคโปร์

30 มีนาคม 2562…โจทย์อยู่ภายใต้หัวข้อ“พลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม ของเมืองในเอเเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลางในปี ค.ศ. 2050:การดำรงชีวิต ทำงาน และใช้เวลาว่างในอนาคต”

“เชลล์ เชื่อมั่นในศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่เป็นพลังสำคัญในการคิดค้นและนำเสนอมุมมองที่ดีต่ออนาคตซึ่งพวกเขาจะมีส่วนทำให้เกิดขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้เราจึงได้จัดการแข่งขันImagine the Future Scenarios Competition Thailandต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน และส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกทางความคิดด้วยการจำลองสถานการณ์อนาคต ที่ผ่านมา เชลล์ได้ดำเนินโครงการหลากหลายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่มาโดยตลอดเพราะเราเชื่อว่า เยาวชนไทยเป็นหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนผ่านพลังงานในปัจจุบัน ไปสู่พลังงานที่สะอาด เพิ่มประสิทธิภาพและดีต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต โดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเจตนารมณ์ในการเติมสุขให้ทุกชีวิต หรือ  Make Life’s Journeys Better” อัษฎา หะรินสุตประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย กล่าว

การแข่งขัน Imagine the Future Scenarios Competition Thailandในปีนี้เปิดโอกาสให้ทีมนักศึกษาผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 6 ทีม ได้จำลองสถานการณ์อนาคตในปี ค.ศ. 2050 ของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการทำงานการใช้ชีวิต และการใช้เวลาว่างของผู้คนโดยคำนึงถึงปัจจัยและผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

แต่ละทีมมีเวลานำเสนอและตอบคำถามที่ช่วยพัฒนากระบวนการคิดตลอดจนมุมมองที่กว้างไกลและหลากหลายรอบด้านจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยผู้บริหารจากเชลล์ได้แก่ อัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ปนันท์ ประจวบเหมาะ รองประธานกรรมการและกรรมการบริหารฝ่ายการเงิน ชอน วินเน็ตต์ รองประธานฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ของเชลล์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยกมลพัทธ์ พหลโยธิน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจยางมะตอย ไทย ลาว กัมพูชา และพม่า ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในวงการพลังงานและเทคโนโลยีได้แก่ คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต อดีตผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และ ดาริน สุทธพงษ์ เจ้าของหนึ่งในธุรกิจสตาร์ทอัพแนวหน้าของไทย

“การแข่งขันนี้ ถือเป็นกิจกรรมและโอกาสอันดีที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงออกทางความคิดและจินตนาการถึงอนาคตอย่างสร้างสรรค์ เราต้องให้ความสำคัญกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพราะพวกเขาคือหัวเรี่ยวหัวแรงของเราในอนาคต ไม่ว่าเขาจะโตขึ้นไปเป็นข้าราชการหรือทำงานในองค์กรเอกชนก็ตาม นับเป็นเรื่องดีที่เยาวชนไทยมีความฝัน แต่ความฝันนั้นต้องเป็นความฝันที่เป็นระบบและอิงจากความเป็นจริง จากการได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition มาตั้งแต่ปี 2559 ดิฉันได้เห็นพัฒนาการของเยาวชนเป็นอย่างมากและขอชื่นชมในความสามารถของเยาวชนทุกคนที่ร่วมโครงการ” คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต กล่าว

บรรยากาศระหว่างการร่วมกันทำงานในทีม และนำเสนอผลงาน

ผลการตัดสินการแข่งขันโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition Thailandประจำปี 2562

1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม BBA 21จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กับผลงานนำเสนอภายใต้แนวคิด“Homo Deus & Homo Sapiens”
รับรางวัลเงินสดจำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันImagine the Future Scenarios Competition 2019ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ ประเทศสิงคโปร์

2. รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ทีม New Eraจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กับผลงานนำเสนอภายใต้แนวคิด”Environmental Regulation & Human Equity”
รับรางวัลเงินสดจำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

ทีมชนะเลิศ BBA21ประกอบด้วยนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 7 คน กล่าวถึงแนวคิดไว้อย่างน่าสนใจ

“ผลงานของพวกเราชื่อ Homo Deus & Homo Sapiens ซึ่งโฮโมในภาษาละตินหมายถึงมนุษย์นั่นเอง การนำเสนอของพวกเราเน้นเรื่องพฤติกรรมของผู้คนในสองสถานการณ์จำลอง แสดงถึงโลกทั้งสองโลกที่มีชีวิตความเป็นอยู่และไลฟ์สไตล์ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการดำรงชีวิต ทำงาน หรือใช้เวลาว่าง ส่วนแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานคือ แนวคิดว่ามนุษย์เป็นผู้กำหนดอนาคต ดังนั้น พวกเราก็เลยอยากโฟกัสไปที่บุคคล เพราะรู้สึกว่าพฤติกรรมและการกระทำของพวกเราสามารถส่งผลต่ออนาคตได้”  

ทีม BBA 21กล่าวทิ้งท้ายว่า พวกเรารู้สึกว่าวันนี้ทุกทีมเป็นผู้ชนะ เพราะทุกทีมเก่งมาก พวกเราเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของความตั้งใจที่ทุกคนส่งมาให้ ตอนแรกพวกเราไม่ได้คาดหวังมากนักว่าจะได้เป็นที่หนึ่ง แค่อยากทำให้เต็มที่ ผมคิดว่าที่พวกเราสามารถชนะใจกรรมการได้เพราะเราจำลองเหตุการณ์โดยยึดจากหลักความเป็นจริงในส่วนของรอบที่จะไปแข่งที่สิงคโปร์ พวกเราจะเอาความตั้งใจเข้าสู้ จะทำให้ความหวังของทุกคนเป็นจริงให้ได้ครับและอยากขอกำลังใจจากคนไทยและเพื่อนๆ ทุกคนครับ

 

You Might Also Like