ACTIVITIES

ค่าย PTTEP Teenergy Reunion การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

30 พฤษภาคม 2562… ปตท.สผ. นำเยาวชนที่เคยเข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy รุ่น 1-5 จำนวน 70 คนจากทุกภูมิภาค มาพบปะและเข้าร่วมกิจกรรม เขาใหญ่ โคราช เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์


ในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นเครือข่ายในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคมและชุมชน ตามแนวคิด “ปลูก ปั้น เปลี่ยน” ซึ่งมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

PTTEP Teenergy Reunion ครั้งที่ 4 เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่มรดกโลก อาทิ การเดินป่าศึกษาธรรมชาติในตอนกลางวัน และศึกษาธรรมชาติของสัตว์ป่าในยามกลางคืน นอกจากนี้ยังได้ทำภารกิจจิตอาสาฟื้นฟูสัตว์ป่าในกรงเลี้ยง ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 จังหวัดนครนายก อีกด้วย

 

 

You Might Also Like