ACTIVITIES

มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน

5 กุมภาพันธ์ 2562… มอบเงินจำนวน 640,000 บาท ให้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน ประจำปี 2561 จำนวน 85 ทุน

มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม นำโดย พธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และยุพา ล่ำซำ ที่ปรึกษามูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน จำนวนดังกล่าวข้างต้น โดยมี พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีมอบทุน

 

You Might Also Like