ACTIVITIES

ดีแทคมอบสิ่งที่จะต้องใช้ให้พี่น้องแรงงาน ชุมชนตลาดกลางกุ้ง มหาชัย ผ่านมูลนิธิกระจกเงา

24 ธันวาคม 2563…เร่งช่วยเหลือพี่น้องแรงงาน กว่า 3,000 คน ที่อยู่ในพื้นที่ล็อคดาวน์ บริเวณชุมชนตลาดกลางกุ้ง มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร

ดีแทค ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและขอแสดงความห่วงใยพี่น้องแรงงานที่อยู่ในระหว่างการกักกันตัว เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และพร้อมที่จะประสานความช่วยเหลือร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา ให้พี่น้องแรงงาน ชุมชนตลาดกลางกุ้ง มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร กลับสู่สถานการณ์ปกติในเร็ววัน

ทั้งนี้ ได้มอบ หน้ากากอนามัย จำนวน 3,000 ชิ้น น้ำดื่ม จำนวน 10,000 ขวด และชุดอาหารแห้ง ประมาณ 3,000 ชุด ผ่านมูลนิธิกระจกเงา เพื่อส่งมอบให้กับชุมชนแรงงานที่ผู้ประสบปัญหาการแพร่กระจายของโรคระบาดโควิด-19ในขณะนี้

ที่ผ่านมาดีแทคได้ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงาทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมตลอดมา อาทิ “โครงการดีแทคอาสาล้างบ้าน” จากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี หรือ “โครงการดวงตาเพื่อดวงใจ” เพื่อเป็นดวงตาสำหรับติดตามเด็กหรือบุคคลที่สูญหาย ทั่วประเทศกลับคืนสู่บ้าน เป็นต้น

 

You Might Also Like