ACTIVITIES

ปิดเทอมที่ผ่านมา เด็กๆ ส่วนหนึ่งทำอะไรบ้าง?

1 พฤศจิกายน 2561…ซีไอเอ็มบี ไทย “ติดปีกเติมฝันสร้างสรรค์ศิลปะเด็ก” ครั้งที่ 3 หลักสูตร Young Creative ให้เด็กฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ ผ่านดนตรี ศิลปะ และการแสดง ถ่ายทอดจินตนาการตามขั้นตอนของครีเอทีฟมืออาชีพในบรรยากาศที่สนุกสนานและมีอิสระ

ปีนี้กำหนดหัวข้อ “สิ่งแวดล้อม” ให้เด็กๆ ได้สร้างสรรค์ผลงาน โดยเด็กๆ ได้ฟังเพลงสร้างจินตนาการ และออกไปเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริฯ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ นำข้อมูลที่ได้พบเจอมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด การร่างไอเดีย และนำไปผลิตเป็น Key visual หรือ Concept Board วาดภาพ ระบายสี แต่งเป็นเรื่องราวและนำเสนอหน้าห้อง พร้อมนำเรื่องราวของตนไปร้อยต่อเรื่องราวร่วมกับผู้อื่นและนำเสนองานร่วมกันเป็นทีมปีนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครและน้องๆ จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยรวม 80 คน ระหว่างวันที่ 16 – 21 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ถนนหลังสวน

หลังจบหลักสูตร ศิลปะสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และพันธมิตรผู้ใหญ่ใจดี สำนักงานเขตปทุมวัน และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยYoung Creative School และ บริษัท คิงส์เมนซี.เอ็ม.ที.ไอ. ได้มอบรางวัลให้นักเรียนที่ชนะการประกวดผลงานเพื่อชิงทุนการศึกษารวมกว่า 1 แสนบาท

 

You Might Also Like